C++
1 minut i lästid C++ Historik

C++

Programspråket C++ skapades av Bjarne Stroupstrup i slutet på 1970-talet, som ett pragmatiskt sätt att implementera händelsedrivna simuleringssystem i programspråket C.

Bakgrunden var att Bjarne efter slutförda studier på Århus universitet i Danmark, började på AT&T Bell Labs. Samma forskningslabb som tidigare skapat Unix och C. I Danmark hade han programmerat mycket med Simula. Detta språk skapades under 1960-talet av Ole-Johan Dahl och Kristen NygaardNorsk Regnesentral och lade grunden för det vi idag förknippar med objekt-orienterad programmering, såsom klasser, arv och funktionsanrop med dynamisk binding. Namnet SIMULA står för SIMULAtion language.

Kruxet för Bjarne var att allt som behövdes för objekt-orienterad programmering saknades helt i C. Därför skrev han en pre-processor med namnet cfront, som konverterade programkoden till vanlig C. I början kallade han språket bara för C with Classes. Det var först efter några år och det börjat bli populärt, som det fick namnet C++.

Själv började jag med programmering i C++ i slutet på 1980-talet, efter att ha programmerat i C under en stor del av 1980-talet. Och, jag får nog säga att C++ har legat mig varmt om hjärtat ända sedan dess. Synd bara att jag inte kan namnge en katt att heta C++...

Under det senaste decenniet, med start 2011, har C++ evolverat i rasande takt och blivit ett mycket modern och faktiskt hippt programspråk. En ny standard kommer var tredje år och den senaste heter C++17.

Dock väntar vi alla på nästa version som heter C++20 och helt nyligen blev klar. Så fort det finns kompilatorer som implementerar huvuddelen av C++20, så kommer vi ha en kurs som lär ut alla nyheter såsom concepts, modules, ranges och mycket mer därtill.