Välkommen till Ribomation

Schemalagda Kurser

Centralt i Stockholm City

Företagsinterna Kurser

Vi håller kursen hos er

Transparenta Priser

Enkelt att se hur mycket det kostar

Praktiskt inriktade kurser

Vi vet av egen och andras erfarenhet att det många gånger är svårt att hinna med allt man vill. Våra kurser är därför koncentrerade, praktiskt inriktade och alltid up-to-date. För det mesta, gör vi en översikt/justering av kurs-materialet inför varje kurs-tillfälle.

Författade av oss

Vårt kursmaterial är alltid författat av oss själva och baserat på egna erfarenhet och insikter i ämnet. Det skrivna materialet är på engelska för att passa språk-blandade grupper, men själva presentationen görs på svenska eller engelska, beroende på deltagarnas önskemål.

Vad våra kunder tycker

XXX

XXX

Vi finns på

Aktuella kursdatum

KursDagarNivå Aktuella DatumMer Info
Amazon AWS Overview 1beginner25 augusti 2016
14 september 2016
Läs mer
Android Basics4beginner22 augusti 2016
Läs mer
Android Intermediate3 intermediate31 augusti 2016
Läs mer
Angular JS for Web Apps2beginner3 augusti 2016
12 september 2016
Läs mer
Ant for Java Development1beginner22 augusti 2016
Läs mer
BASH Shell Scripts Programming1intermediate 3 augusti 2016
24 augusti 2016
16 september 2016
Läs mer
C++ 11/14 for C++ Programmers 2intermediate 4 augusti 2016
22 augusti 2016
14 september 2016
Läs mer
Clean Code and Software Craftmanship2beginner1 augusti 2016
Läs mer
Erlang Basics3 beginner 22 augusti 2016
Läs mer
Gradle for C++ Development 2beginner15 augusti 2016
24 augusti 2016
14 september 2016
Läs mer
Gradle for Java Development 2beginner3 augusti 2016
15 augusti 2016
19 september 2016
Läs mer
Grails Intermediate2 intermediate4 augusti 2016
14 september 2016
Läs mer
Grails for REST Web Services Apps2advanced 14 september 2016
Läs mer
Grails for Web Apps3 beginner 10 augusti 2016
23 augusti 2016
31 augusti 2016
Läs mer
Groovy Basics2 beginner 8 augusti 2016
29 augusti 2016
15 september 2016
Läs mer
GulpJS for Web Wpps2 beginner 24 augusti 2016
15 september 2016
Läs mer
JUnit Tests1 intermediate1 augusti 2016
31 augusti 2016
21 september 2016
Läs mer
Java 81intermediate 5 augusti 2016
17 augusti 2016
29 augusti 2016
23 september 2016
Läs mer
Java Basics4 beginner 22 augusti 2016
20 september 2016
Läs mer
Java Intermediate3 intermediate15 augusti 2016
14 september 2016
Läs mer
Java Threads and Concurrent Programming2advanced 1 september 2016
19 september 2016
Läs mer
Java for REST Web Services Apps2advanced 15 september 2016
Läs mer
JavaScript Basics2 beginner 11 augusti 2016
29 augusti 2016
8 september 2016
Läs mer
Jenkins CI/CD Server1 beginner 2 augusti 2016
23 augusti 2016
Läs mer
Linux Basics2beginner 1 september 2016
22 september 2016
Läs mer
Maven for Java Development1beginner1 augusti 2016
30 augusti 2016
14 september 2016
Läs mer
Modern C++ Basics5beginner8 augusti 2016
19 september 2016
Läs mer
Modern C++ for Java Programmers4beginner9 augusti 2016
22 augusti 2016
20 september 2016
Läs mer
Perl Basics2beginner15 augusti 2016
19 september 2016
Läs mer
Scrum Project Management1 beginner5 augusti 2016
2 september 2016
Läs mer
Spock Tests1intermediate 2 augusti 2016
10 augusti 2016
16 september 2016
Läs mer
Systems Programming using Modern C++3advanced15 augusti 2016
14 september 2016
Läs mer
Threads Programming uisng Modern C++3advanced15 augusti 2016
21 september 2016
Läs mer
Twitter Bootstrap1beginner5 augusti 2016
14 september 2016
Läs mer

With Droid@Screen you can show the screen of any An­droid ADB con­nect­ed de­vice on your com­puter.

We here at Ribo­mation are using Droid@Screen dur­ing all our cours­es in An­droid and mob­ile apps deve­lop­ment.

Droid@Screen is open-source and you are more than wel­come to clone it at GitHub and file a pull-request if you've made any im­prove­ments.

Read More at
droid-at-screen.org