Om Ribomation och våra teknikval

Om Ribomation

Vad vi erbjuder

Vi erbjuder lärarledd undervisning i klassrum eller över internet i programspråk och ramverk för yrkesverksamma programutvecklare. Alla våra kurser är framtagna av oss själva. Kursmaterialet är alltid skrivet på engelska.

Hur vi arbetar

Vi har ett samarbete med Regus kontorshotell, vilka tillhandahåller konferens- och kontorsrum på ett stort antal platser i Stockholm, Sverige, Europa och resten av världen. Det här gör att vi har stor flexibilitet i att anpassa undervisningen till deltagarnas antal och plats.

Vilka kurser vi tar fram

Valet av kursämnen och inriktning, bygger på våra egna erfarenheter av programutveckling med ett visst programspråk eller visst ramverk. Under ett långt programmerande yrkesliv samlar man på sig en stor mängd insikter och erfarenheter. Det innebär att du på en kurs hos Ribomation, i regel lär dig en hel del annat matnyttigt också, som kommer till nytta i ditt eget arbete med att utveckla programsystem.

Välj svenska eller engelska

Den muntliga framställningen kan vara på svenska eller engelska, beroende på deltagarnas önskemål. I regel pratar vi svenska på våra schemalagda kurser. Detta gäller också våra fjärrkurser. När du beställer en företagsanpassad kurs, väljer du om presentationen ska vara på svenska eller engelska.

Den teknikstack vi använder

Att leva som vi lär, på engelska säger man eating our own dog food, är viktigt för oss. Vi monitorer ständigt ny teknik, nya lösningar, nya ramverk, nya programspråk. Dels för att det är faktiskt är riktigt kul, dels för att hela tiden ligga steget före våra kunder, det vill säga du som läser detta.

Denna webbplats är driftsatt hos Google Firebase Hosting. Vi är kolossalt förtjusta i Firebase som så kallad server-less application platform. Affärsdata ligger lagrat i Firestore JSON document-database. Bakgrundsfunktioner hanteras av Firebase Cloud Functions implementerade som Node.js program. Kursmaterial och andra filer lagras i Firebase Storage. inloggning hanteras av Firebase Authentication Service.

HTML sidorna du tittar på just nu genereras av Eleventy (11ty, version 2) static site generator, där rådata skrivs som Markdown filer och förbehandlas med Liquid templating scripts. Stylingen görs med Twitter Bootstrap (version 5.3).

Utöver denna webbplats, finns det andra såsom My Ribomation, vilka också använder data och filer i Firebase. Dessa applikationer utgörs av single-page webbapplikationer och är implementerade i Vue.js.

Jens Riboe, VD och grundare av Ribomation

Jag har programmerat sedan början på 1980-talet i en stor mängd olika programspråk och på olika plattformar. Denna erfarenhetsbank är den centrala komponenten i våra kurser. Något som gör att våra kunder återkommer år efter år för nya och fördjupade kunskaper.

Välkommen till Ribomation! / jens

Jens Riboe