Sökresultat för

bara en enkel bild

Vanliga frågor med svar

Här besvarar vi några vanligt förekommande frågor. Om du undrar över något som vi inte tar upp här nedan, tveka inte att kontakta oss.

För schemalagda klassrumskurser håller vi till i Stockholm City (Östermalmstorg 1). Du hittar till hos via adress och karta på vår kontaktsida.

Vi har inga restriktioner när det gäller det minsta antalet deltagare. Vår policy är att när vi bekräftat din medverkan på en kurs du anmält dig till, så håller vi kursen. Du slipper vara med om att en kurs ställs in på grund av för få deltagare.

Ja. Vårt egenutvecklade kursmaterial är alltid författat på engelska, medan den muntliga framställningen under en företagsintern kurs kan genomföras på engelska eller svenska beroende på deltagarnas önskemål. För schemalagda kurser, gäller att vi ger den muntliga framställningen på svenska.

Ja. Prata med oss vilka önskemål ni har så sätter vi ihop ett förslag och en offert.

Vi gör alltid en översyn av vårt kursmaterial inför varje kursomgång och genomför modifieringar, uppdateringar och korrigeringar. Detta för att du alltid ska känna dig trygg med att kursen du går är uppdaterad och med aktuellt kursinnehåll.

Nej. Vi tar ut en schablonmässig kostnad för resa och logi, men inte för den tid resan tar. Förutsättningen dock är att det finns rimliga och effektiva transportmedel, såsom flyg eller tåg till platsen för kursen.

Kursmaterialet är alltid skrivet på engelska, varför kursbeskrivningarnas innehållsförteckningar också är på engelska. Övrig text i beskrivningarna skriver vi dock på svenska.

Om inte annat avtalats, så börjar en schemalagd kurs kl 09:00 (tidszon Europe/Stockholm).

Om inte annat avtalats, så slutar kursen cirka kl 16:30 (tja, det kan ibland bli ett visst tidsöverdrag).

Du behöver en dator, som du kan/får installera programvara på. Har du deltagit ett fjärrmöte via Teams, Skype eller liknande, har du redan allt som behövs. Du behöver en videokamera för att delta med bild. De flesta moderna laptops har redan en webcam i skärmen. Har du ett headset med mikrofon, så är det utmärkt. Annars behöver du en mikrofon plus en högtalare. De flesta laptops med inbyggd webcam, har också inbyggd mikrofon och högtalare.

Du får först ett automat-genererat e-brev som kvittens på att vi tagit emot din kursregistrering. Efter detta, får du ett manuellt skickat e-brev med en bekräftelse på ditt deltagande. Vi skickar det vanligtvis samma vardag eller vardagen efter din anmälan. Senast några dagar innan kursstart får du en inbjudan att logga in på vår app My-Ribomation. Inuti appen finner du information om installationsanvisningar och annan information om kursen.

Vi respekterar våra kunder och utgår från att de inser att 14995kr är i princip samma som 15000kr. Det senare gör det dock betydligt enklare att överblicka. Framförallt, när det gäller att i huvudet summera priset på en tänkt företagsintern kurs.