Ribomation in action

Kurser om programspråk, verktyg och ramverk

Ribomation vänder sig uteslutande till yrkesverksamma programmerare och erbjuder uteslutande kurser om programspråk, ramverk och verktyg för programutveckling. Kurserna är fullmatade med kunskap och förvärvade erfarenheter efter många års programmering. Detta gör att våra kunder är kolossalt nöjda med kurserna och återkommer ständigt för att ta del av nya insikter och kunskaper.

Här nedan ser du en sammanställning över samtliga våra kurser om programspråk, ramverk och verktyg.

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

2
Intermediate
2
Intermediate
1
Intermediate

CMake för C/C++ byggnation

2 dagar Intermediate

Gradle för JVM byggnation

2 dagar Intermediate

Maven för JVM byggnation

1 dag Intermediate

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

3
Beginner
3
Beginner

Amazon AWS

3 dagar Beginner

Google Firebase

3 dagar Beginner
C++

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

1
Intermediate
4
Beginner
4
Beginner
5
Beginner
3
Intermediate
1
Intermediate
3
Advanced
3
Intermediate
4
Advanced
3
Advanced
4
Advanced

Enhetstestning i C++ med Catch2

1 dag Intermediate

Grundkurs i C++ för C programmerare

4 dagar Beginner

Grundkurs i C++ för Java programmerare

4 dagar Beginner

Grundkurs i C++

5 dagar Beginner

Modern C++ 11/14/17

3 dagar Intermediate

Enhetstestning i C++ med Google Test

1 dag Intermediate

C++ för minnesbegränsade system

3 dagar Advanced

Påbyggnadskurs i C++

3 dagar Intermediate

Systemprogrammering med Modern C++

4 dagar Advanced

C++ Templates

3 dagar Advanced

Modern C++ Threads

4 dagar Advanced

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

1
Beginner
2
Beginner
2
Beginner
1
Beginner
1
Beginner

BASH Shell Scripts

1 dag Beginner

Docker och Docker Compose

2 dagar Beginner

Grundkurs i GIT

2 dagar Beginner

Jenkins CI/CD Server

1 dag Beginner

Applikationsutveckling med Scrum

1 dag Beginner

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

2
Intermediate
5
Beginner
3
Intermediate
1
Intermediate
2
Intermediate

Clean Code i Java program

2 dagar Intermediate

Java grundkurs

5 dagar Beginner

Modern Java, version 8/9/...

3 dagar Intermediate

JUnit enhetstestning

1 dag Intermediate

Designmönster i Java program

2 dagar Intermediate

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

3
Beginner
3
Intermediate
2
Intermediate

Grundkurs i Modern JavaScript

3 dagar Beginner

Grundkurs i Node.js

3 dagar Intermediate

Grundkurs i TypeScript

2 dagar Intermediate

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

5
Beginner
3
Beginner
2
Intermediate

Grundkurs i C

5 dagar Beginner

Grundkurs i Groovy

3 dagar Beginner

Spock enhetstestning

2 dagar Intermediate

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

4
Intermediate
2
Advanced

Spring Framework och Spring Boot

4 dagar Intermediate

Spring Batch

2 dagar Advanced

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

4
Beginner
3
Beginner
4
Beginner

Grundkurs i Angular

4 dagar Beginner

CSS för programmerare

3 dagar Beginner

Grundkurs i Vue.js

4 dagar Beginner