Ribomation in action

Kurser om programspråk, verktyg och ramverk

Ribomation vänder sig uteslutande till yrkesverksamma programmerare och erbjuder uteslutande kurser om programspråk, ramverk och verktyg för programutveckling. Kurserna är fullmatade med kunskap och förvärvade erfarenheter efter många års programmering. Detta gör att våra kunder är kolossalt nöjda med kurserna och återkommer ständigt för att ta del av nya insikter och kunskaper.

Här nedan ser du en sammanställning över samtliga våra kurser om programspråk, ramverk och verktyg.

#

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

1
5
Beginner
2
5
Beginner
3
3
Intermediate
4
3
Intermediate
5
3
Advanced
6
3
Advanced
7
4
Advanced
8
4
Advanced
9
1
Intermediate
10
1
Intermediate
11
2
Intermediate

C för programmerare

5 dagar Beginner

C++ för programmerare

5 dagar Beginner

Modern C++ 11/14/17/20

3 dagar Intermediate

Påbyggnadskurs i C++

3 dagar Intermediate

C++ för minnesbegränsade system

3 dagar Advanced

C++ Templates

3 dagar Advanced

Modern C++ Threads

4 dagar Advanced

Systemprogrammering med Modern C++

4 dagar Advanced

Enhetstestning i C++ med Catch2

1 dag Intermediate

Enhetstestning i C++ med Google Test

1 dag Intermediate

CMake Byggverktyg

2 dagar Intermediate

#

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

1
5
Beginner
2
3
Intermediate
3
4
Intermediate
4
2
Advanced
5
2
Intermediate
6
2
Intermediate
7
3
Beginner
8
1
Intermediate
9
2
Intermediate
10
2
Intermediate
11
2
Intermediate

Java för programmerare

5 dagar Beginner

Modern Java, version 8/9/...

3 dagar Intermediate

Spring Framework och Spring Boot

4 dagar Intermediate

Spring Batch

2 dagar Advanced

Gradle Byggverktyg

2 dagar Intermediate

Maven Byggverktyg

2 dagar Intermediate

Groovy för Java programmerare

3 dagar Beginner

JUnit enhetstestning

1 dag Intermediate

Spock enhetstestning

2 dagar Intermediate

Clean Code i Java program

2 dagar Intermediate

Designmönster i Java program

2 dagar Intermediate

#

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

1
3
Beginner
2
3
Beginner
3
4
Beginner
4
4
Beginner
5
3
Intermediate

JavaScript för programmerare

3 dagar Beginner

CSS för programmerare

3 dagar Beginner

Angular

4 dagar Beginner

Vue.js

4 dagar Beginner

Node.js

3 dagar Intermediate

#

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

1
2
Beginner
2
2
Beginner
3
3
Beginner
4
1
Beginner
5
3
Beginner
6
1
Beginner

Docker och Docker Compose

2 dagar Beginner

Grundkurs i GIT

2 dagar Beginner

Amazon AWS

3 dagar Beginner

BASH Shell Scripts

1 dag Beginner

Google Firebase

3 dagar Beginner

Jenkins CI/CD Server

1 dag Beginner

#

Kursens namn

Dagar

Nivå

Datum

1
5
Beginner
2
3
Intermediate
3
4
Beginner

Erlang för programmerare

5 dagar Beginner

Perl moduler och egna datatyper

3 dagar Intermediate

Perl för programmerare

4 dagar Beginner