Ny fortsättningskurs om Perl Modules & UDT
3 minuter i lästid Perl Kursnyheter

Ny fortsättningskurs om Perl Modules & UDT

Precis som med C++, så blir man aldrig fullärd i programspråket Perl — det finns alltid en ny infallsvinkel på ett visst programmeringsproblem. Vår nya kurs om Perl Modules och user-defined data-types, tar vid där vår grundkurs slutar. Du får lära dig allt om hur man skapar moduler i Perl och använder det för att designa funktions-bibliotek eller datatyper baserade på välsignade hash referenser.

Vi går grundligt igenom hur du designar klasser, subklasser och överlagrar operatorer, baserad på etablerad metodik hos Perl programmerare. Du får också lära dig att skriva API documentation i POD formatet och använda det populära biblioteket Moose för att slippa skriva boiler-plate kod, samt skapa professionella moduler med Build::Module.


Varför ska man lära sig Perl, kanske du frågar? Svaret är att, precis som för C++, så används Perl för många affärskritiska system. Dels, givetvis för många sysop / devops uppgifter, men också för att hålla reda på våra pensioner, hantera transaktioner med kreditkort på bank-sidan och mycket mera.

Orsakerna till detta är att språket är kolossalt effektivt och flexibelt. Ett Perl program kör cirklar runt ett motsvarande program skrivet i Python och är väsentligt mycket kortare än motsvarande program skrivet i Java och antagligen också snabbare.


Här kan du se innehållsförteckningen för våran fortsättningskurs i Perl:

Course Introduction

What the course is about and how to get started.

Quick Recap of Perl

Just to ensure all participants are in line with the prerequisites for the course.

Perl Pragmas

 • What is a Perl pragma
 • use strict
 • Writing an unsafe program vs. a safe program
 • use warnings
 • use diagnostics
 • use version
 • use Modern::Perl

Perl Package

The essentials of packages and how to import modules.

User-Defined Modules

 • How to invoke a function in another file?
 • Simple implementation
 • Refined implementation
 • Understanding require
 • Understanding @INC
 • Different ways to amend @INC
 • Defining a package
 • What is a Perl module and how is it related to package
 • Namespaces
 • Compile-time module import
 • Using the Exporter module
 • How to write hidden functions

Using Bundled Modules

Discussion of core modules.

Using Remote Modules

Discussion of CPAN modules.

Unit Testing

How to write unit tests for Perl modules.

Reference Structures

Everything you need to know about references in Perl.

References

 • The problem of passing composite data to a function
 • Using the reference operator
 • Using the de-reference operator
 • Syntax rules for de-reference expressions
 • The ref operator
 • How to copy a reference
 • Reference counting
 • The danger of cyclic reference chains

Anonymous Data-Structures

 • What is anonymous data?
 • Syntax for anonymous composite data-structures
 • Designed complex data-structures
 • Reference to a functions

Object-Oriented Perl

How to define classes and creating objects in Perl.

User-Defined Data-Types

 • What is a UDT?
 • How to invoke a function in another package
 • Call-by :: vs. call-by ->
 • What is a blessed reference?
 • UDT within a module file
 • Sample Perl class and instantiated objects

Object-Oriented Inheritance

 • What is OOP inheritance?
 • How to create a subclass in Perl
 • Understand use parent
 • What is @ISA
 • What is SUPER::

Operator-Overloading

 • What is operator-overloading?
 • Usage of use overload
 • Overloadable operators
 • How to implement an overloaded operator
 • Sample code

Professional UDT

How to write production-strength UDT modules.

Introduction to Moose

 • Overview of the CPAN package-group Moose
 • Defining a simple class
 • Usage of a Moose class
 • Type constraints
 • Defining properties
 • Generated constructor
 • Generated accessor methods
 • Defining subclasses
 • Alternatives to Moose

Writing Module API Documentation

 • What is POD?
 • How to read POD documentation
 • How to write your own POD
 • POD syntax
 • How to generate API documentation
 • POD to HTML

Using Build::Module

 • Requirements for a professional module
 • Overview of package Build::Module
 • Module implementation
 • Module unit tests
 • Module documentation
 • Module packaging
 • Module deployment

Länkar