Ny kurs om Spring Batch
2 minuter i lästid Kursnyheter Java Spring

Ny kurs om Spring Batch

Idag har jag glädjen att presentera en helt ny kurs, som lär dig allt du behöver veta om att designa batch applikationer i Java, med Spring Batch.

En batch applikation innebär att behandla en stor mängd data sekventiellt utan interaktion eller avbrott. Exempel på detta är att beräkna månatliga bank sammanställningar, aggregera fakturaunderlag för en tjänst och maila dessa som PDF till respektive kund sammanställa veckorapporter som HTML och ladda upp till en internserver och mycket mera.

Spring Batch är ett ramverk, byggt ovanpå Spring Framework, som tillhandahåller allt man behöver för att designa robusta och skalbara batch applikationer.

Ett batch jobb sätts samman som ett ental steg. Varje steg kan antingen utgöras av en uppgift (tasklet), eller behandla en stor mängd poster (records/items) hämtade från fil, databas, server eller liknande.

Ett post-hanterande steg (item-oriented step) består av en läsardel (item-reader) och en skrivardel (item-writer). Mellan dessa två kan man infoga en behandlingsdel som utför affärsoperationer (business operation item-processing).

Denna kurs lär dig allt om item-readers, item-processor, item-writers, tasklets och mycket mer, så att du direkt efter kursen kan komma igång med att designa egna batch applikationer.

Detta får du lära dig på kursen

 • Förstå hur en batch applikation är uppbyggd
 • Kunna läsa och skriva till CSV, FLV, XML, JSON filer
 • Kunna läsa och skriva till databaser, på ett effektivt sätt
 • Kunna designa batch jobb, som triggas av yttre händelser, såsom en webbtjänst (REST-WS), en ny fil i en katalog eller periodiskt baserad på en timer.
 • Designa transaktionella affärsoperationer i Spring Batch

Så här ser kapitelindelningen ut

Intro

 • Background & Overview
 • Kickstart Project
 • Spring Batch Concepts

Tasks

 • Task-Oriented Steps
 • Launching Jobs

Items

 • Item-Oriented Steps
 • Item Processing

Flat Files

 • Flat Files
 • CSV Files
 • FLV Files

Non-Flat Files

 • JSON Files
 • XML Files

Reading & Writing Databases

 • Database Items

Länkar