CMake kursen uppdaterad
4 minuter i lästid Kursnyheter CMake C++

CMake kursen uppdaterad

CMake är ett av de mest populära byggnations-verktyget för C/C++ applikationer. Det är enkelt att hantera komplexa byggnationer med många bibliotek.

Bibliotek som länkas till en applikation kan vara i många former, såsom archive (.a), shared-object (.so) och header-only. Förutom att vara en del av aktuellt projekt, så kan bibliotek länkas från redan installerade eller laddas ned automatiskt från en git repo eller webb-server.

Den här kursen lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång med att skriva egna CMake script för byggnation av C++ och C applikationer. Kursen är nu uppdaterad för CMake version 3.28 och innehåller ett nyskrivet kapitel om presets.

Här kan du se innehållsförteckningen

Background

 • Why CMake was created
 • Properties of CMake
 • Compilers
 • Build tools
 • Build tool generators

Application Build

Compilation & Linkage

 • Using GCC
 • Pre-processor
 • Front-End compilation
 • AST and RTL
 • Back-end compilation
 • Assembler
 • Linker
 • Loader
 • Useful compiler flags
 • Linking libraries
 • Creating static libraries
 • Creating shared libraries
 • Executing with shared libraries

Archives

 • What is an archive
 • Creating a static archive file (*.a)
 • Naming conventions of archive files
 • Creating a dynamically linked archive file (*.so)

Brief about Makefiles

 • What is make
 • Structure of a Makefile
 • Targets
 • Actions
 • Dependencies
 • Rules
 • Ninja instead of Make

CMake Fundamentals

Installation of CMake

 • Installation via a package manager
 • Installation on Windows
 • Installation via TAR.GZ archive
 • Compiling from sources
 • CMake executables
 • CMake command-line help
 • CMake documentation

CMake Syntax

 • Structure of CMakeLists.txt
 • CMake stages
 • Comments
 • Command syntax
 • Text strings
 • Quoted vs. unquotes strings
 • Value lists
 • Variables
 • Conditional blocks
 • Looping blocks
 • CMake scopes
 • Subdirectories and includes
 • CMake GUI

Control Structures

 • Conditional blocks
 • Operators
 • Loops
 • Generator expressions
 • Functions

Executables

Building Executables

 • Creating a CMake project
 • Build steps and commands
 • Programming language
 • Language standard
 • Compiler options
 • Linking standard libraries

Build Variants

 • Debug vs. Release build
 • C++ vs. C sources
 • GCC vs. CLang compiler
 • Make vs. Ninja builder
 • Linux vs. Windows build

Libraries

Building Libraries

 • Building a static library
 • Where to find the *.a file
 • Propagating header files to an executable

Building Header-Only Libraries

 • Defining a header-only library

Building Dynamic Libraries

 • Building a shared library
 • Where to find the *.so file

Other Library Types

 • Defining an object library
 • Using an imported library

Linking External Libraries

 • What is an external library
 • Finding libraries
 • Configuration variables

Linking Remote Libraries

 • What is a remote library
 • Downloading and linking a remote library
 • Understanding FetchContent
 • Fetching a GIT library
 • Fetching a TAR.GZ file

Tests & Docs

Configuring and Running Tests

 • How cmake perceives a test
 • Using CTest
 • Configuring a simple test
 • Configuring a test based on a header-only testing framework (Catch2)
 • Configuring a test based on a linked testing framework (Google Test)
 • Fetching and using a remote test framework

Generating API documentation using doxygen

 • What is doxygen
 • Invoking doxygen from CMake
 • Configure tool properties
 • How to generate fancy docs with custom CSS, tree-view and images

Writing CMake Scripts

Running External Programs

 • Custom targets
 • Running the generated executable
 • Running arbitrary scripts and programs
 • Generating API documentation using doxygen

Working with Files

 • Finding things in the file system
 • Extracting path components
 • The versatile file() command
 • Copy a set of files to a directory
 • Writing files
 • Reading files
 • HTTP(S) operations, i.e., GET and PUT

Generating Sources

 • Copying files
 • Variable substitution
 • Managing application version
 • Assembling build info

Recursive CMake

 • How to structure a large C/C++ project
 • Top-level CMakeLists.txt
 • Dependencies
 • Subsystems
 • Tests

Cross-Compilation

 • What is cross-compilation
 • Toolchain identifier
 • What is sysroot
 • What is a multi-lib
 • Using CMake for cross-compilation
 • Toolchain file
 • How to build applications for several toolchains (i.e., platforms)

Presets

 • What are CMake presets
 • Understanding the preset JSON format
 • Top-level JSON properties
 • Common structure of all presets objects
 • Configure configurePresents
 • Configure buildPresents
 • Preset macros
 • Preset inheritance
 • Preset conditions

Lista med kurslänkar omnämnda i texten