Ny kurs om C++ för Minnesbegränsade System
1 minut i lästid C++ Kursnyheter

Ny kurs om C++ för Minnesbegränsade System

Jag har ju i tidigare nyhetsbrev uttryckt en viss extra omsorg om just språket C++. Under årens lopp har jag utbildat och vässat kunskaperna på 100-tals C/C++ programmerare på våra industriföretag.

Ett återkommande spörsmål under kurserna är just minneshanteringen. Ett fullt begripligt intresseområde när man programmerar inbyggda system eller designar transaktionsintensiva system eller liknande.

Det är därför kolossalt trevligt att i detta nyhetsbrev presentera en helt ny-utvecklad kurs, som fokuserar uteslutande på programmering av system i C++ där minneshanteringen på ett eller annat sätt är av vitalt intresse.

Den nya kursen heter på svenska C++ för minnesbegränsade system och på engelska C++ for memory constrained systems. Somligt av innehållet finns i kurser om inbyggda system. Eftersom kursen inte behandlar hårdvara så tycker jag namnet hade varit missledande om vi kallat den C++ for Embedded Systems. Emellertid, anser jag att det samlade kurs-innehållet är helt unikt på marknaden.

Eller, vad sägs om att kunna implementera fler-trådade system där varje tråd/thread har sin egen privat heap, vilken är implementerad med PMR (Polymorphic Memory Resources), som kom i C++17 standarden och implementeras i GCC version 9.1. Vidare, sker tråd kommunikation via meddelande vilka allokeras i mottagande tråds privata minnes-pool.

Eller, vad sägs om att kunna fånga null pekar fel med en exception och dessutom generera en stack-trace om var problemet uppstod. Nu kanske du invänder att så där kan man bara göra i Java och liknade språk. Men där har du fel. Denna kurs lär dig precis hur man gör.

Varmt välkommen att anmäla dig till en spännande och intressant kurs i C++.

Länkar