Mitt C++
1 minut i lästid C++ Historik

Mitt C++

Jag har en bekännelse att göra, som förhoppningsvis är lagd ad acta.

Under 1980-talet programmerade jag primärt i C. Jag hade dock börjat kika på C++ under andra halvan av det decenniet. Jag tyckte språket var klart intressant även om det var aningen bökigt att köra cfront. På denna tid, körde man en transpiler med det namnet (skriven av språkets upphovsman Bjarne Stroupstrup), som genererade C kod för vidare kompilering till exekverbart format.

En dag blev jag uppringd av en person som frågade om jag kunde hoppa in som lärare på en grundkurs i C++, eftersom deras lärare hade blivit sjuk, samt att kursen börjande nästa dag. Det här var på ett av våra välkända industriföretag.

Ja, visst svarade jag. Resten av kvällen hårdpluggade jag alla detaljer om språket, baserat på den vid den tiden enda källan nämligen boken "The C++ Programming Language" av Stroupstrup.

De följande tre kursdagarna gick över förväntan bra och deltagarna blev mycket nöjda och troligtvis kunnat tillämpa sina kunskaper i många programprojekt sedan dess.

Vad var det då som föranledde skälet till den nämnda bekännelsen? Jo, efter kursen hade deltagarna större praktisk erfarenhet av språket än vad jag hade just då. Baserat på mina djupa kunskaper i C och hur cfront fungerade, var det enkelt att förstå språket och kunnat besvara samtliga frågor under kursen.

Kursen blev dock startpunkten på att jag helt bytte till att programmera i C++ och kom att bli mitt favoritspråk under väldigt lång tid.