Sökresultat för

Mer om C/C++

2 minuter i lästid
Jens Riboe
Jens Riboe
Senior/Expert Software Developer
Mer om C/C++

Jag började programmera i språket C under första halvan av 1980-talet. Ett av mina första gig var att skriva ett plotting system på en IBM PC AT, för ett av våra stora företag som tillverkar vitvaror.

Från en textfil genererad av deras stordator byggde jag upp en graf-representation av stordator konfiguration, för att med det som utgångspunkt generera instruktioner som skickades direkt till en pen-plotter, vilken ritade ut aktuell system konfiguration.

Under andra halvan av 1980-talet började jag programmera i C++. Det var på den tiden fortfarande en pre-processor som emitterade C kod, vilken man skickade till C kompilator. Det här är för övrigt principiellt lika vad avser modern webbutveckling där man låter TypeScript kompilatorn generera klassisk JavaScript (ES5).

Under 1990-talet kom C++ kompilatorn att stå på egna ben, så att säga, genom att Margaret Ellis och Bjarne Stroustrup skrev boken The Annotated C++ Reference Manual, i korthet kallad ARM och som låg till grund för kompilator tillverkare såsom Microsoft, Borland och the GNU Foundation (GCC). C++ under denna period kallas Classic C++.

Under det senaste decenniet, med start 2011, har C++ evolverat i rasande takt och blivit ett mycket modern och faktiskt hippt programspråk. En ny standard kommer var tredje år och den senaste heter C++17. Med start av C++11, så kallas detta Modern C++.

Dock väntar vi alla på nästa version av språket som heter C++20 och helt nyligen blev klar. Nu börjar det finnas kompilatorer som implementerar huvuddelen av C++20, så vi kommer att ta fram en kurs som lär ut alla nyheter såsom concepts, modules, ranges och mycket mer därtill.

Vi har marknadens bredast utbud av kurser inom C++. Vi har dels, tre nybörjarkurser i C++, vilka riktar in sig på deltagare med olika förkunskaper. Utöver dessa, har vi ett flertal fördjupningskurser.