Java 26 år
2 minuter i lästid Java Historik

Java 26 år

Under våren var det 26 år sedan språket Java lanserades. Det hade skapats av James Gosling som en spinn-off på det då nyss nedlagda Project Green för inbyggda system hos SUN Micro Systems och det tillhörande språket Oak.

I maj 1995 berättade webbläsartillverkaren Netscape att deras nästa version, skulle ha stöd för Java Applets. En teknologi som gjorde det möjligt att ladda in programkod och exekvera denna på en webbsida.

Denna nyhet skapade ett enormt intresse för det nya språket Java. Så till den milda grad att Netscape's andra projekt, språket LiveScript skapat av Brendan Eich, blev omdöpt till JavaScript, för att kunna dra nytta av uppmärksamheten kring Java.

Den första versionen av Java (version 1.0) blev tillgänglig för nedladdning i januari 1996. För egen del började jag med Java sommaren det året och gav kurser och konsultering i Java programmering redan från hösten samma år.

Mitt första intryck av språket, som ju lånat sin syntax från C++, var att det mer liknade C--, allt som var "kul" i C++ var bortplockat. Emellertid, upptäckte jag till min förvåning att jag glömde bort att använda debuggern, eftersom ett Java program efter bara några få itereringar funkade.

Till detta, kom att språket hade inbyggt stöd för att skriva fler-trådade system (threads) och stöd för internet-kommunikation via såväl TCP stream sockets som UDP package datagram.

Året efter, dvs 1997, var intresset för och kring Java uppseendeväckande högt. Som ett bra exempel på detta var följande:

Under det året hade jag ett samarbete med KTH i Stockholm om att erbjuda akademisk distansundervisning i Java programmering. I februari, startade den första kursomgången. Det fanns 50 platser och vi fick 500 sökande.

Senare, på våren startade den andra kursomgången och även denna hade 50 platser. Dock hade tidningarna då skrivit om att KTH erbjöd kurs i Java, vilket resulterade i att inte mindre än 14000 ansökningar kom in 😲

Det här kom att bli ett svårslaget rekord i både KTH's och svenska universitets ansökningshistoria. I november samma år, höll vi den tredje kursomgången. Då med 150 platser och det kom in 5000 ansökningar.

Under årens lopp har jag samlat på mig en kolossalt stor erfarenhetsbank av program-mering i Java och populära ramverk, samt en djup förståelse av hur JVM:en ("Java motorn") fungerar. Det är denna kunskaps-bank som ligger till grund för våra kurser inom Java området.

Länkar