Kurser om
JavaScript & Webb-Applikationer

Kurser om utveckling av webbapplikationer

Det var länge sedan utveckling av webbapplikationer involverade bara enkel HTML. Under det senaste decenniet har det skett en signifikant ändring i den grundläggande arkitekturen för hur man konstruerar webbapplikationer.

Från klassiska modellen, som skapades ursprungligen i webbens barndom, där varje anrop från webbläsaren var returnerande en helt ny HTML sidan och eventuellt konversationstillstånd lagrades på servern.

Till den moderna AJAX baserade modellen, där HTML genereras på klientsidan (DOM manipulation) och servern primärt tar emot och skickar JSON data. Den nya modellen kallas i regel för SPA (Single Page Application). Ramverket Angular från Google var det första baserat på den moderna arkitekturen, som fick en bred spridning och kom att bli industristandard.

Angular Beginner 4 dagar

Kurs om hur du bygger moderna SPA webb-applikationer med Angular

Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång och bygga moderna webbapplikationer med hjälp av Angular.

Aktuella Datum

CSS för programmerare Beginner 3 dagar

Kurs för programmerare om hur du tillämpar modern CSS i webb-applikationer

Du får lära dig allt du behöver veta om CSS & HTML för att förstå hur CSS regler ska utformas och hur webbläsaren väljer ut vilka regler som ska användas.

Aktuella Datum

JavaScript för programmerare Beginner 3 dagar

Kurs om hur du programmerar i Modern JavaScript, dvs ES2015 och senare

I denna kurs fokuserar vi på de moderna aspekterna av JavaScript och hur du kan ta vara på den mångfald av alternativ som finns.

Aktuella Datum

Node.js Intermediate 3 dagar

Kurs om hur du utvecklar applikationer i Node.js

I den här kursen får du lära dig grunderna i Node.js, såsom streams och event-emitter, samt praktisk tillämpning av detta och bekantskap med några av de vanligaste ramverken, såsom Express, Jest med flera.

Aktuella Datum

Vue.js Beginner 4 dagar

Kurs om hur du bygger moderna SPA webb-applikationer med Vue 3

Vue 3 är ett kolossalt flexibelt ramverk för att bygga moderna webb-applikationer.

Aktuella Datum