Kurser om
JavaScript

Kurser inom JavaScript området

JavaScript är helt klart ett av de mest populära programspråken och är på väg att putta ned Java som det självklara valet när man startar ett nytt applikationsutvecklings projekt. Drivande för denna utveckling har varit det stora intresset för Node.js och alla otaliga verktyg och bibliotek som har utvecklats med hjälp av JavaScript för server-side, dvs Node.js.

Det här har i sin tur skapat ett omvandlingstryck på själva språket JavaScript, vilket är skälet till att det kommer nyheter och tillägg varje år.

Grundkurs i Modern JavaScript Beginner 3 dagar

Kurs om hur du programmerar i Modern JavaScript, dvs ES2015 och senare

I denna kurs fokuserar vi på de moderna aspekterna av JavaScript och hur du kan ta vara på den mångfald av alternativ som finns.

Aktuella Datum

Grundkurs i Node.js Intermediate 3 dagar

Kurs om hur du utvecklar applikationer i Node.js

I den här kursen får du lära dig grunderna i Node.js, såsom streams och event-emitter, samt praktisk tillämpning av detta och bekantskap med några av de vanligaste ramverken, såsom Express, Jest med flera.

Aktuella Datum

Grundkurs i TypeScript Intermediate 2 dagar

Kurs om hur du programmerar i TypeScript

Det är vår egen fasta övertygelse att har du väl börjat programmera i TypeScript, så känns det väldigt trist att gå tillbaka till ren JavaScript.

Aktuella Datum