Kurser om
Java

Kurser om Java och relaterade tekniker

Java har under två årtionden vuxit fram som det primära språket för utveckling av affärsapplikationer. Förutom att vara ett programspråk utgör Java också en plattform för mycket mera. JVM står för Java Virtual Machine och är det program som rent tekniskt exekverar ett Java program.

Det finns dock fler språk än Java som exekverar på JVM. Groovy var det första JVM språket och skapades redan 2003. Sedan dess har vi sett flera andra språk och porteringar av befintliga språk.

Clean Code i Java program Intermediate 2 dagar

Kurs om hur du rensar upp i gammal Java kod

Denna kurs tar sikte på att det finns mycket att göra i förebyggande syfte och hur man systematiskt kan göra dålig kod mindre dålig och till slut göra den bra.

Aktuella Datum

Java grundkurs Beginner 5 dagar

Kurs om hur du programmerar i Java

Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med programutveckling på server-sidan.

Aktuella Datum

Modern Java, version 8/9/... Intermediate 3 dagar

Kurs om de viktigaste nyheterna i Java sedan version 8 fram till nu

Denna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med en tidigare version av Java och önskar att snabbt komma igång med att tillämpa alla nyheter i språket och standardbiblioteket.

Aktuella Datum

JUnit enhetstestning Intermediate 1 dag

Kurs om hur du skriver enhets test i Modern JUnit

Denna kurs vänder sig till Java utvecklare som ska börja eller precis börjat i ett Java projekt som använder sig av enhetstestning med JUnit och önskar snabbt bli produktiv.

Aktuella Datum

Designmönster i Java program Intermediate 2 dagar

Kurs om hur du tillämpar design-mönster i Java

Den här kursen vänder sig till Java programmerare, som vill fördjupa sina kunskaper i program-design med hjälp av designmönster ur ett modernt utvecklingsperspektiv.

Aktuella Datum