Kurser om
Java & JVM - Språk & Ramverk

Kurser om Java och relaterade tekniker

Java har under två årtionden vuxit fram som det primära språket för utveckling av affärsapplikationer. Förutom att vara ett programspråk utgör Java också en plattform för mycket mera. JVM står för Java Virtual Machine och är det program som rent tekniskt exekverar ett Java program.

Det finns dock fler språk än Java som exekverar på JVM. Groovy var det första JVM språket och skapades redan 2003. Sedan dess har vi sett flera andra språk och porteringar av befintliga språk.

Clean Code i Java program Intermediate 2 dagar

Kurs om hur du rensar upp i gammal Java kod

Denna kurs tar sikte på att det finns mycket att göra i förebyggande syfte och hur man systematiskt kan göra dålig kod mindre dålig och till slut göra den bra.

Aktuella Datum

Gradle Byggverktyg Intermediate 2 dagar

Kurs om hur du bygger Java/JVM applikationer och bibliotek med Gradle

Gradle representerar tredje generationens byggverktyg. Till skillnad från föregångarna, så använder Gradle ett programmeringsspråk (Groovy) för skriptdefinition, vilket innebär att det är enkelt att formulera programmatiska byggregler.

Aktuella Datum

Groovy för Java programmerare Beginner 3 dagar

Kurs om hur du programmerar i Groovy

Groovy är en naturlig vidare-utveckling av Java. Man skulle kunna säga att Groovy är "Java++".

Aktuella Datum

Java för programmerare Beginner 5 dagar

Kurs om hur du programmerar i Java

Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med programutveckling på server-sidan.

Aktuella Datum

Modern Java, version 8/9/... Intermediate 3 dagar

Kurs om de viktigaste nyheterna i Java sedan version 8 fram till nu

Denna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med en tidigare version av Java och önskar att snabbt komma igång med att tillämpa alla nyheter i språket och standardbiblioteket.

Aktuella Datum

JUnit enhetstestning Intermediate 1 dag

Kurs om hur du skriver enhets test i Modern JUnit

Denna kurs vänder sig till Java utvecklare som ska börja eller precis börjat i ett Java projekt som använder sig av enhetstestning med JUnit och önskar snabbt bli produktiv.

Aktuella Datum

Maven Byggverktyg Intermediate 2 dagar

Kurs om hur du bygger Java/JVM applikationer och bibliotek med Maven

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Aktuella Datum

Designmönster i Java program Intermediate 2 dagar

Kurs om hur du tillämpar design-mönster i Java

Den här kursen vänder sig till Java programmerare, som vill fördjupa sina kunskaper i program-design med hjälp av designmönster ur ett modernt utvecklingsperspektiv.

Aktuella Datum

Spock enhetstestning Intermediate 2 dagar

Kurs om hur du skriver enhets test för JVM program med hjälp av Spock

Denna kurs vänder sig till Java utvecklare som ska börja eller precis börjat i ett Java projekt som använder sig av enhetstestning med Spock och önskar snabbt bli produktiv.

Aktuella Datum

Spring Framework och Spring Boot Intermediate 4 dagar

Kurs om hur du kommer igång och skriver Java applikationer med hjälp av Spring Framework och Spring Boot

Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att bli produktiv i ett Spring projekt direkt efter avslutad kurs.

Aktuella Datum

Spring Batch Advanced 2 dagar

Kurs om hur du skriver batch applikationer med Spring Batch

Spring Batch är ett ramverk, byggt ovanpå Spring Framework, som tillhandahåller alla man behöver för att designa robusta och skalbara batch applikationer. Denna kurs lär dig allt om item-readers, item-processor, item-writers, tasklets och mycket mer.

Aktuella Datum