Kurser om

Utvecklingsverktyg

Kurser om Utvecklingsverktyg och metoder

Effektiv programutveckling bygger på såväl djupt kunnande som användandet av adekvata utvecklingsverktyg, kodbibliotek och metoder.

Kurser

BASH Shell Scripts
Kurs om hur du skriver shell scripts i BASH

I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar. Du får lära dig om variabler och substitution, om styrstrukturer som if, for och while och mycket mer.

Visa Kursen
Längd
1 dagar

Nivå
Beginner

Målgrupp
Programutvecklare
Kursdatum

Grundkurs i GIT
Kurs om hur du använder GIT versionshantering som programutvecklare

Den här kursen ger omfattande kunskaper i GIT och hur du använder det för att arbeta effektivt i både små och stora programutvecklingsteam. Du får också lära dig att arbeta effektivt mot GIT fjärrservrar, samt kunna ta dig ur olika misstag.

Visa Kursen
Längd
2 dagar

Nivå
Beginner

Målgrupp
Programutvecklare
Kursdatum

Jenkins CI/CD Server
Kurs om hur du konfigurerar och använder Jenkins CI server

I denna Jenkins kurs får du lära dig att installera och konfigurera en Jenkins server, skapa byggjobb, installera och hantera en utvald mängd populära Jenkins plugins och mycket annat. Kursen vänder sig till alla som är verksamma med systemutveckling och vill komma igång med sin egen Jenkins server.

Visa Kursen
Längd
1 dagar

Nivå
Beginner

Målgrupp
Programutvecklare
Kursdatum

Applikationsutveckling med Scrum
Kurs om hur du använder Scrum metoden för program utvecklings team

Scrum och agil systemutveckling är standarden för modern applikationsutveckling. Principerna för detta kan appliceras på en mängd olika typer av programutvecklingsprojekt. Denna kurs bygger på våra egna erfarenheter av att bedriva systemutveckling med scrum och agila metoder.

Visa Kursen
Längd
1 dagar

Nivå
Beginner

Målgrupp
Programutvecklare och tekniska chefer
Kursdatum

-->