Kurser om
Utvecklingsverktyg

Kurser om Utvecklingsverktyg och metoder

Effektiv programutveckling bygger på såväl djupt kunnande som användandet av adekvata utvecklingsverktyg, kodbibliotek och metoder.

BASH Shell Scripts Beginner 1 dag

Kurs om hur du skriver shell scripts i BASH

I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar. Du får lära dig om variabler och substitution, om styrstrukturer som if, for och while och mycket mer.

Aktuella Datum

Docker och Docker Compose Beginner 2 dagar

Kurs om hur du använder Docker för applikationsutveckling

I denna kurs får du lära dig allt du behöver veta om Docker för att bygga och driftsätta applikationer i containrar. Du får lära dig om såväl Compose för att assemblera ihop flera images till ett kluster av containrar, som Dockerfile för att designa egna applikations images.

Aktuella Datum

Grundkurs i GIT Beginner 2 dagar

Kurs om hur du använder GIT versionshantering som programutvecklare

Den här kursen ger omfattande kunskaper i GIT och hur du använder det för att arbeta effektivt i både små och stora programutvecklingsteam. Du får också lära dig att arbeta effektivt mot GIT fjärrservrar, samt kunna ta dig ur olika misstag.

Aktuella Datum

Jenkins CI/CD Server Beginner 1 dag

Kurs om hur du konfigurerar och använder Jenkins CI server

I denna Jenkins kurs får du lära dig att installera och konfigurera en Jenkins server, skapa byggjobb, installera och hantera en utvald mängd populära Jenkins plugins och mycket annat. Kursen vänder sig till alla som är verksamma med systemutveckling och vill komma igång med sin egen Jenkins server.

Aktuella Datum

Applikationsutveckling med Scrum Beginner 1 dag

Kurs om hur du använder Scrum metoden för program utvecklings team

Scrum och agil systemutveckling är standarden för modern applikationsutveckling. Principerna för detta kan appliceras på en mängd olika typer av programutvecklingsprojekt. Denna kurs bygger på våra egna erfarenheter av att bedriva systemutveckling med scrum och agila metoder.

Aktuella Datum