Kurser om
Utvecklingsverktyg

Kurser om Utvecklingsverktyg och metoder

Effektiv programutveckling bygger på såväl djupt kunnande som användandet av adekvata utvecklingsverktyg, kodbibliotek och metoder.

Amazon AWS Beginner 3 dagar

Kurs om hur du skapar VPC nät, EC2 servrar, ALB last-balanserare, med flera, i AWS för att driftsätta dina applikationer

Det är ingen överdrift att påstå att Amazon AWS molnet helt har förändrat landskapet för driftsättning av moderna applikationer. Genom att använda virtuella EC2 servrar, kan vi nu inom några minuter sjösätta ett helt applikationskluster, det som tidigare med fysiska servrar tog dagar att åstadkomma.

Aktuella Datum

BASH Shell Scripts Beginner 1 dag

Kurs om hur du skriver shell scripts i BASH

I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar. Du får lära dig om variabler och substitution, om styrstrukturer som if, for och while och mycket mer.

Aktuella Datum

Docker och Docker Compose Beginner 2 dagar

Kurs om hur du använder Docker för applikationsutveckling

I denna kurs får du lära dig allt du behöver veta om Docker för att bygga och driftsätta applikationer i containrar. Du får lära dig om såväl Compose för att assemblera ihop flera images till ett kluster av containrar, som Dockerfile för att designa egna applikations images.

Aktuella Datum

Google Firebase Beginner 3 dagar

Kurs om hur du enkelt bygger applikationer i Google Firebase

Om du har erfarenhet av att bygga back-end system där data ska synkroniseras i realtid mellan många aktiva deltagare på olika klienter såsom modern webbapp, mobile hybrid-app, Android/iPhone mobile-app, så vet du hur komplicerat detta är och hur mycket tekniskt arbete som krävs. Jämför detta då med FireStore JSON DB, där du är igång och synkar klienter på en förmiddag!

Aktuella Datum

Grundkurs i GIT Beginner 2 dagar

Kurs om hur du använder GIT versionshantering som programutvecklare

Den här kursen ger omfattande kunskaper i GIT och hur du använder det för att arbeta effektivt i både små och stora programutvecklingsteam. Du får också lära dig att arbeta effektivt mot GIT fjärrservrar, samt kunna ta dig ur olika misstag.

Aktuella Datum

Jenkins CI/CD Server Beginner 1 dag

Kurs om hur du konfigurerar och använder Jenkins CI server

I denna Jenkins kurs får du lära dig att installera och konfigurera en Jenkins server, skapa byggjobb, installera och hantera en utvald mängd populära Jenkins plugins och mycket annat. Kursen vänder sig till alla som är verksamma med systemutveckling och vill komma igång med sin egen Jenkins server.

Aktuella Datum