Kurser om
Cloud Computing

Kurser om hur du bygger applikationer för driftsättning i en molnmiljö

Vi har varit verksamma med cloud computing i olika former sedan 2007. Under årens lopp har vi använt olika molntjänster och varierande delar av deras respektive tjänsteutbud.

Denna webbplats är driftsatt på Google Firebase. Bakgrundstjänsterna är implementerade i Node.js och utgörs av Cloud Functions. Schemadatum med mera hämtas från Firestore, som är en JSON databas.

Själva webbplatsen är implementerad med static-site generatorn 11ty med senaste versionen av Bootstrap temat och laddas upp till Firebase Hosting efter byggnation.

Amazon AWS Beginner 3 dagar

Kurs om hur du skapar VPC nät, EC2 servrar, ALB last-balanserare, med flera, i AWS för att driftsätta dina applikationer

Det är ingen överdrift att påstå att Amazon AWS molnet helt har förändrat landskapet för driftsättning av moderna applikationer. Genom att använda virtuella EC2 servrar, kan vi nu inom några minuter sjösätta ett helt applikationskluster, det som tidigare med fysiska servrar tog dagar att åstadkomma.

Aktuella Datum

Google Firebase Beginner 3 dagar

Kurs om hur du enkelt bygger applikationer i Google Firebase

Om du har erfarenhet av att bygga back-end system där data ska synkroniseras i realtid mellan många aktiva deltagare på olika klienter såsom modern webbapp, mobile hybrid-app, Android/iPhone mobile-app, så vet du hur komplicerat detta är och hur mycket tekniskt arbete som krävs. Jämför detta då med FireStore JSON DB, där du är igång och synkar klienter på en förmiddag!

Aktuella Datum