Kursschema — Aktuella kursdatum för våra schemlagda kurser i Stockholms City

Observera att inte alla våra kurser är schemalagda här nedan, vilket innebär att du bör kika på samtliga kurser som finns listade i vänsterkanten.

KursDagarÄmneNivå Aktuella DatumMer Info
Clean Code and Software Craftmanship2Agile DevelopmentIntermediate2017-09-07
2017-09-21
2017-10-05
2017-11-13
2017-12-11
Läs mer
Modern Design Patterns2Agile DevelopmentIntermediate2017-09-14
2017-09-28
2017-10-12
2017-11-16
2017-12-14
Läs mer
Scrum Project Management1Agile DevelopmentBeginner2017-08-21
2017-09-15
2017-10-13
2017-11-17
2017-12-15
Läs mer
Ant for Java Development1Build ToolsBeginner2017-10-13
2017-12-15
Läs mer
Gradle for C++ Development2Build ToolsBeginner2017-10-23
2017-12-04
Läs mer
Gradle for Java Development2Build ToolsBeginner2017-09-07
2017-09-28
2017-10-12
2017-11-06
Läs mer
GulpJS for Web Apps2Build ToolsBeginner 2017-09-21
2017-10-12
2017-11-09
2017-12-18
Läs mer
Make for C/C++ Development1Build ToolsBeginner2017-08-21
2017-09-15
2017-09-29
2017-11-06
2017-12-18
Läs mer
Maven for Java Development1Build ToolsBeginner2017-08-21
2017-09-15
2017-09-29
2017-11-06
2017-12-18
Läs mer
Modern C Programming4Programmering i CBeginner2017-10-17
2017-11-20
Läs mer
Linux Systems Programming using C3Programmering i CAdvanced2017-10-23
2017-11-29
Läs mer
POSIX and C11 Threads Programming using C2Programmering i C Advanced2017-08-17
2017-09-14
2017-09-28
2017-10-12
2017-11-02
2017-12-07
Läs mer
C++ 11/14 for C++ Programmers2C++Intermediate2017-08-17
2017-09-14
2017-09-29
2017-10-12
2017-10-30
2017-12-04
Läs mer
Modern C++ for Java Developers4C++Beginner2017-10-17
2017-11-13
Läs mer
Modern C++ Basics5C++Beginner2017-10-16
2017-11-13
Läs mer
Intermediate Modern C++3C++Intermediate2017-11-08
Läs mer
Linux Systems Programming using Modern C++3C++Advanced2017-10-25
2017-11-20
2017-12-13
Läs mer
Threads Programming using Modern C++3C++Advanced 2017-08-16
2017-10-18
2017-11-13
2017-12-06
2017-12-18
Läs mer
Unit Testing in C++ with Google Test1C++ Intermediate2017-09-22
2017-10-06
2017-10-23
2017-12-04
Läs mer
Amazon AWS Overview2 Cloud ComputingBeginner 2017-09-21
2017-10-12
2017-11-16
2017-12-18
Läs mer
Google FireBase2Cloud ComputingIntermediate2017-09-28
2017-10-23
2017-11-20
2017-12-18
Läs mer
Concurrent applications with Groovy-GPars1Groovy Advanced2017-08-21
2017-09-15
2017-09-29
2017-11-06
Läs mer
Grails for Web Apps3GroovyBeginner2017-10-16
2017-11-22
Läs mer
Grails Intermediate2GroovyIntermediate2017-11-30
Läs mer
Grails for REST Web Services Apps2GroovyAdvanced2017-10-26
2017-12-04
Läs mer
Groovy Basics2GroovyBeginner2017-09-14
2017-09-28
2017-10-12
2017-11-02
2017-11-27
Läs mer
Spock Tests1GroovyIntermediate2017-08-21
2017-09-14
2017-09-28
2017-10-23
2017-12-01
Läs mer
Java 82JavaIntermediate2017-08-17
2017-09-07
2017-09-28
2017-10-12
2017-11-09
2017-12-18
Läs mer
Java Basics4JavaBeginner2017-10-17
2017-11-06
2017-12-04
Läs mer
Java Intermediate3 JavaIntermediate 2017-10-23
2017-11-15
2017-12-18
Läs mer
Java for REST Web Services Apps2JavaAdvanced2017-09-28
2017-11-13
2017-12-18
Läs mer
Java Threads and Concurrent Programming2Java Advanced2017-08-16
2017-09-14
2017-09-28
2017-10-12
2017-11-16
2017-12-18
Läs mer
JUnit Tests1JavaIntermediate 2017-08-21
2017-09-22
2017-10-06
2017-11-03
2017-12-18
Läs mer
JavaScript3 JavaScriptBeginner2017-10-16
2017-11-27
2017-12-18
Läs mer
NodeJS2 JavaScriptAdvanced2017-09-21
2017-10-12
2017-10-26
2017-11-23
2017-12-18
Läs mer
TypeScript2JavaScriptIntermediate2017-09-21
2017-10-12
2017-11-06
2017-12-11
Läs mer
Erlang3Programming Languages Beginner2017-08-16
2017-10-25
2017-12-13
Läs mer
Perl Basics3Programming LanguagesBeginner2017-10-30
2017-11-20
2017-12-11
Läs mer
Android Mobile Apps Dev. 4Mobile Apps DevelopmentIntermediate 2017-10-16
2017-11-21
2017-12-05
Läs mer
Ionic Hybrid Mobile Apps3Mobile Apps DevelopmentIntermediate2017-10-23
2017-11-15
2017-12-13
Läs mer
GIT Usage2 ToolsIntermediate2017-09-07
2017-09-21
2017-10-12
2017-11-09
2017-12-11
Läs mer
Jenkins CI/CD Server1ToolsBeginner2017-08-21
2017-09-15
2017-10-13
2017-11-10
2017-12-18
Läs mer
BASH Shell Scripts Programming1ToolsIntermediate2017-08-21
2017-09-14
2017-10-06
2017-11-06
2017-12-04
2017-12-22
Läs mer
AngularJS (v1) for Web Apps 2Web Apps DevelopmentBeginner 2017-10-23
Läs mer
Angular Web App Development2Web Apps Development Intermediate2017-09-28
2017-10-12
2017-10-26
2017-11-20
2017-12-11
Läs mer
Twitter Bootstrap1Web Apps DevelopmentIntermediate2017-09-29
2017-10-23
2017-12-01
2017-12-22
Läs mer