Kursschema — Aktuella kursdatum för våra schemlagda kurser i Stockholms City

Observera att inte alla våra kurser är schemalagda här nedan, vilket innebär att du bör kika på samtliga kurser som finns listade i vänsterkanten.

KursDagarÄmneNivå Aktuella DatumMer Info
Clean Code2Agile Dev.Intermediate 2018-01-08
2018-01-29
2018-03-05
Läs mer
Modern Design Patterns2Agile Dev.Intermediate2018-01-08
2018-02-01
2018-03-05
Läs mer
Scrum 1Agile Dev.Beginner 2018-01-26
2018-03-05
Läs mer
Ant for Java Development 1Build ToolsBeginner2018-01-26
Läs mer
Gradle for C++ Development2Build Tools Intermediate2018-01-29
Läs mer
Gradle for Java Development2Build ToolsIntermediate2018-01-11
2018-02-01
2018-03-01
2018-03-27
Läs mer
GulpJS for Web Apps2Build ToolsIntermediate2018-02-05
2018-03-01
2018-03-27
Läs mer
Make for C/C++ Development1Build ToolsBeginner 2018-01-26
2018-03-09
Läs mer
Maven for Java Development1Build ToolsBeginner2018-01-26
2018-03-09
Läs mer
Modern C Programming4CBeginner2018-01-09
2018-01-30
2018-03-20
Läs mer
Linux Systems Programming using C3CAdvanced 2018-01-02
2018-02-07
2018-03-26
Läs mer
POSIX and C11 Threads Programming using C2C Advanced2018-01-08
2018-02-05
Läs mer
C++ 11/14 for C++ Programmers2C++Intermediate2018-01-11
2018-02-08
Läs mer
Modern C++ for Java Developers4C++ Beginner2018-01-09
2018-02-12
2018-03-13
Läs mer
Modern C++ Basics5C++Beginner 2018-01-08
2018-02-05
2018-03-05
Läs mer
C++ Supplementary Course3C++Intermediate2018-01-02
2018-01-31
2018-02-28
2018-03-26
Läs mer
Linux Systems Programming using Modern C++3C++Advanced2018-01-02
2018-01-29
2018-02-21
2018-03-26
Läs mer
Threads Programming using Modern C++3C++Advanced2018-01-02
2018-02-07
2018-03-26
Läs mer
Unit Testing in C++ with Google Test1C++ Intermediate2018-01-26
2018-02-19
Läs mer
Amazon AWS Overview2Cloud ComputingBeginner2018-02-26
2018-03-22
Läs mer
Google FireBase2Cloud ComputingIntermediate2018-02-12
2018-03-19
Läs mer
Concurrent applications with Groovy-GPars1Groovy Advanced2018-01-26
2018-02-19
Läs mer
Grails for Web Apps3GroovyBeginner2018-01-02
2018-02-12
2018-03-26
Läs mer
Grails for REST Web Services Apps2GroovyAdvanced 2018-02-08
2018-03-15
Läs mer
Groovy Basics2GroovyBeginner2018-01-03
2018-02-01
2018-02-26
2018-03-27
Läs mer
Spock Tests1GroovyIntermediate2018-01-26
2018-02-19
Läs mer
Java 82JavaIntermediate2018-01-11
2018-01-29
2018-02-26
2018-03-26
Läs mer
Java Basics4JavaBeginner2018-01-09
2018-02-05
2018-03-06
Läs mer
Java Intermediate3JavaIntermediate 2018-01-02
2018-02-14
2018-03-26
Läs mer
Java for REST Web Services Apps2JavaAdvanced2018-01-08
2018-02-01
2018-03-01
Läs mer
Java Threads and Concurrent Programming2Java Advanced2018-01-11
2018-02-01
2018-02-22
2018-03-22
Läs mer
JUnit Tests1JavaIntermediate2018-01-26
2018-02-19
2018-03-12
Läs mer
JavaScript 3JavaScriptBeginner 2018-02-07
2018-03-07
2018-03-26
Läs mer
NodeJS2JavaScriptAdvanced2018-02-05
2018-03-05
Läs mer
TypeScript2JavaScriptIntermediate2018-01-15
2018-02-08
2018-02-26
2018-03-19
Läs mer
Erlang3Misc. LanguagesBeginner2018-01-02
2018-02-12
2018-03-26
Läs mer
Perl3 Misc. LanguagesBeginner2018-02-19
2018-03-26
Läs mer
Android Mobile Apps Dev.4 Mobile Apps Dev.Intermediate 2018-02-13
2018-03-13
Läs mer
Ionic Hybrid Mobile Apps3Mobile Apps Dev. Intermediate2018-02-28
2018-03-26
Läs mer
GIT Usage2ToolsIntermediate2018-01-03
2018-02-01
2018-02-22
2018-03-26
Läs mer
Jenkins CI/CD Server1ToolsBeginner2018-01-26
2018-02-19
2018-03-12
Läs mer
BASH Shell Scripts Programming1Tools Intermediate2018-01-26
2018-02-19
2018-03-12
Läs mer
Angular Web App Development3Web Apps Dev.Intermediate2018-01-10
2018-02-07
2018-03-07
2018-03-26
Läs mer
Twitter Bootstrap1Web Apps Dev.Intermediate2018-01-26
2018-02-19
2018-03-12
Läs mer