Kursschema — Aktuella kursdatum för våra schemlagda kurser i Stockholms City

Observera att inte alla våra kurser är schemalagda här nedan, vilket innebär att du bör kika på samtliga kurser som finns listade i vänsterkanten.

KursDagarÄmneNivå Aktuella DatumMer Info
Clean Code2Agile Dev.Intermediate 2017-11-20
2017-12-11
Läs mer
Modern Design Patterns2Agile Dev.Intermediate 2017-11-20
2017-12-14
Läs mer
Scrum1Agile Dev. Beginner2017-12-15
Läs mer
Ant for Java Development 1Build ToolsBeginner2017-12-15
Läs mer
Gradle for C++ Development2Build Tools Intermediate2017-12-04
Läs mer
Gradle for Java Development2Build ToolsIntermediate2017-11-09
2017-11-30
Läs mer
GulpJS for Web Apps2Build ToolsIntermediate2017-11-09
2017-11-30
2017-12-18
Läs mer
Make for C/C++ Development1Build ToolsBeginner 2017-12-01
2017-12-18
Läs mer
Maven for Java Development1Build ToolsBeginner2017-10-25
2017-11-20
2017-12-18
Läs mer
Modern C Programming 4CBeginner2017-12-05
Läs mer
POSIX and C11 Threads Programming using C2C Advanced2017-12-07
Läs mer
C++ 11/14 for C++ Programmers2C++Intermediate2017-11-20
2017-12-14
Läs mer
Modern C++ for Java Developers4C++ Beginner2017-12-04
Läs mer
Modern C++ Basics5C++Beginner2017-12-11
Läs mer
Intermediate Modern C++3C++Intermediate2017-12-18
Läs mer
Linux Systems Programming using Modern C++3C++Advanced2017-11-08
2017-12-13
Läs mer
Threads Programming using Modern C++3C++ Advanced2017-11-08
2017-12-06
2017-12-18
Läs mer
Unit Testing in C++ with Google Test1C++ Intermediate2017-12-01
Läs mer
Amazon AWS Overview2Cloud ComputingBeginner 2017-11-30
2017-12-18
Läs mer
Google FireBase2Cloud ComputingIntermediate2017-11-30
2017-12-18
Läs mer
Concurrent applications with Groovy-GPars1Groovy Advanced2017-10-25
2017-11-10
2017-12-01
Läs mer
Grails for Web Apps3GroovyBeginner 2017-11-08
Läs mer
Grails Intermediate2 GroovyIntermediate2017-11-30
Läs mer
Grails for REST Web Services Apps2Groovy Advanced2017-12-04
Läs mer
Groovy Basics2GroovyBeginner2017-11-09
2017-11-30
2017-12-11
Läs mer
Spock Tests 1GroovyIntermediate2017-10-25
2017-11-10
2017-12-01
2017-12-13
Läs mer
Java 82JavaIntermediate2017-11-09
2017-11-30
2017-12-18
Läs mer
Java Basics 4JavaBeginner2017-12-04
Läs mer
Java Intermediate3JavaIntermediate2017-11-08
2017-12-18
Läs mer
Java for REST Web Services Apps2Java Advanced2017-11-13
2017-12-18
Läs mer
Java Threads and Concurrent Programming2 JavaAdvanced2017-11-09
2017-12-04
2017-12-18
Läs mer
JUnit Tests 1JavaIntermediate 2017-10-25
2017-12-01
2017-12-18
Läs mer
JavaScript3JavaScriptBeginner2017-11-08
2017-12-18
Läs mer
NodeJS2JavaScriptAdvanced2017-12-04
2017-12-18
Läs mer
TypeScript2JavaScriptIntermediate2017-12-11
Läs mer
Erlang3Misc. LanguagesBeginner2017-12-13
Läs mer
Perl3Misc. LanguagesBeginner2017-12-11
Läs mer
Android Mobile Apps Dev.4Mobile Apps Dev.Intermediate2017-12-11
Läs mer
Ionic Hybrid Mobile Apps3Mobile Apps Dev.Intermediate2017-12-13
Läs mer
GIT Usage2ToolsIntermediate2017-11-09
2017-12-11
Läs mer
Jenkins CI/CD Server1ToolsBeginner2017-11-10
2017-12-01
2017-12-18
Läs mer
BASH Shell Scripts Programming1Tools Intermediate2017-10-25
2017-11-10
2017-12-04
2017-12-22
Läs mer
Angular Web App Development2Web Apps Dev. Intermediate2017-10-26
2017-11-20
2017-12-11
Läs mer
Twitter Bootstrap1Web Apps Dev.Intermediate2017-10-25
2017-12-01
2017-12-22
Läs mer