1. Home
  2. Schedule

Kurser och Datum

Här kan du se alla våra kurser och när respektive kurs ges

Online Course:23 mars
Classroom Course:24 mars

#KursnamnÄmneDagarNivåKursdatum
1Amazon AWSCloud Computing2beginner 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
2Angular BasicsWeb Apps Development4beginner 26 okt. 26 okt. 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
3BASH Shell ScriptsDevelopment Tools1beginner 29 okt. 29 okt. 30 okt. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
4C BasicsC/C++4beginner 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
5C++ 11/14/17C/C++3intermediate 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
6C++ ProgrammingC/C++5beginner 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
7C++ SupplementaryC/C++3intermediate 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
8C++ ThreadsC/C++3advanced 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
9C++ for C ProgrammersC/C++4beginner 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
10C++ for Java ProgrammersC/C++4beginner 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
11C++ for Memory Constrained SystemsC/C++4advanced 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
12CMakeBuild Tools2beginner 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
13CSS/HTML for ProgrammersWeb Apps Development4beginner 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
14Clean CodeJava/JVM Languages2advanced 29 okt. 29 okt. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
15Design PatternsJava/JVM Languages2advanced
16GIT BasicsDevelopment Tools2beginner 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
17Google FirebaseCloud Computing2intermediate 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
18GradleBuild Tools2intermediate 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
19Groovy ProgrammingJava/JVM Languages3beginner 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
20Java 8/9/../14Java/JVM Languages3intermediate 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
21Java ProgrammingJava/JVM Languages5beginner 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
22Java REST Web ServicesJava/JVM Languages3advanced 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
23JavaScript ProgrammingJavaScript / NodeJS3beginner 9 nov. 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
24Jenkins CI/CD ServerDevelopment Tools1beginner 29 okt. 29 okt. 30 okt. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
25Linux Systems Programming in C++C/C++3advanced 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
26MavenBuild Tools1beginner 29 okt. 29 okt. 30 okt. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
27Node.jsJavaScript / NodeJS2intermediate 29 okt. 29 okt. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
28ScrumDevelopment Tools1beginner 29 okt. 29 okt. 30 okt. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
29Twitter BootstrapWeb Apps Development1beginner 30 okt. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
30TypeScript ProgrammingJavaScript / NodeJS2intermediate 29 okt. 29 okt. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
31Unit Testing in C++ with Catch2C/C++1intermediate
32Unit Testing in C++ with Google TestC/C++1intermediate 29 okt. 29 okt. 30 okt. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
33Unit Testing with JUnitJava/JVM Languages1intermediate 29 okt. 29 okt. 30 okt. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
34Unit Testing with SpockJava/JVM Languages1intermediate 29 okt. 29 okt. 30 okt. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.