Kurs om
Amazon AWS

Kurs om hur du skapar VPC nät, EC2 servrar, ALB last-balanserare, med flera, i AWS för att driftsätta dina applikationer

Det är ingen överdrift att påstå att Amazon AWS molnet helt har förändrat landskapet för driftsättning av moderna applikationer. Genom att använda virtuella EC2 servrar, kan vi nu inom några minuter sjösätta ett helt applikationskluster, det som tidigare med fysiska servrar tog dagar att åstadkomma.

I denna fullpackade kurs lär du dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång med att driftsätta dina egna applikationer i Amazon AWS.

Snabbfakta

Namn
Amazon AWS
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare och IT-driftspersoner
Förkunskaper
Erfarenhet av att arbeta i en Linux miljö på kommandoraden
Programvara & Verktyg
 • SSH client, such as PuTTY
 • Chrome || Firefox || Edge
 • Node.js (optional)

Detta får du lära dig på kursen

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

 • Overview of AWS services, their prices and how to approach AWS
 • Administration of EC2 servers
 • Setting up multi-subnets VPC, route tables, security groups, CIDR, Inet/NAT Gateways
 • How to connect multiple virtual hard drives (EBS), format them and move them between servers
 • How to configure DNS in Route53
 • How to configure a load-balanced HTTPS cluster with ELB
 • Configuration of static IP addresses (EIA) and DNS with Route 53
 • The advantages of having the database in RDS, compared to on the EC2 server
 • Storage of data files in S3 and how it differs from EBS
 • How to send reliable email via SES (regular outgoing email from AWS IP numbers is usually blocked as spam)
 • Our own experience of using the AWS cloud since 2008

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25%. Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 18 000 kr + moms

Fjärrkurs

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 14 000 kr + moms

Företagsinternt

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska.

Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Företagsanpassad Kurs

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Cloud Computing Overview

 • What is a cloud
 • What is SaaS
 • What is IaaS, PaaS and other *aaS
 • Overview of some Cloud providers, such Azure, Google App Engine, Heroku and others

AWS Overview

 • Background and history
 • Key differences of AWS compared to all other providers
 • Cloud economics
 • AWS pricing policy
 • Regions and availability zones (AZ)
 • AWS security model (SG)
 • AWS authentication (X.509) and authorization model (IAM)

Walk-through of the AWS services offering

 • Servers and virtual infrastructure
 • Storage and content delivery
 • Databases and caching
 • Networking and domain name services
 • Micro services
 • Enterprise applications
 • Developer tools
 • Messaging and queuing services
 • Data processing

X.509 Key-Pairs

 • What is a key-pair and how is it used
 • Creating a key-pair for SSH authentication
 • PEM format and SSH client
 • PKCS format and PuTTY

Using EC2 (Elastic Compute Cloud)

 • Understanding EC2 instance types
 • Choosing an AMI
 • Life-cycle of an EC2 server
 • Configuring security group, the firewall of EC2
 • Using Elastic IPs
 • Understanding CloudWatch monitoring

Working with EBS (Elastic Block Storage)

 • Using EBS (virtual hard-drive)
 • Creating, attaching and formatting an EBS
 • Moving a data EBS between EC2 servers
 • Understanding snapshots

Software Maintenance on EC2 Servers

 • Recommended utility software to install on (almost) all EC2 servers
 • Basic BASH shell scripting knowledge
 • How to perform boot-time installation using EC2 user-data
 • Version controlled (e.g., GitHub) installation shell scripts

Configuring VPC (Virtual Private Cloud)

 • What is AWS VPC and why you must understand how use it
 • What is a subnet
 • Understanding CIDR expressions
 • Public IP addresses vs. private IP addresses
 • Understanding NAT
 • Setting up a single-subnet VPC
 • Configuring Internet Gateway
 • Configuring NAT Gateway
 • Understanding route tables
 • Working with security groups
 • Setting up a multi-subnet VPC with route tables
 • Using a bastion/jump host to reach into a private subnet

AWS CLI (Command-Line Interface)

 • What is the aws-cli tool and how can it be useful
 • Installing aws-cli
 • Configuration and IAM
 • EC2 tasks
 • S3 tasks
 • and more usages…

Route 53 (DNS/Domain Service)

 • Understanding the DNS services of Route 52
 • Handling hosted zones
 • Associating A, CNAME and MX records
 • Creating domains and handling NS records

ACM (AWS Certificate Manager)

 • What is a certificate and what is it used for
 • Creating HTTPS certs for use in AWS services
 • Domain validation
 • What is a CA (Certificate Authority)
 • Root cert
 • Cert signing
 • Cert validation chain
 • Self-signed certs

Configuring Load Balancers

 • What is load balancing
 • AWS load balancer types; Application, Network, Gateway and Classic
 • Configuring an Application LB with multiple subnets
 • Working with target groups and listeners
 • Configuring HTTPS based on ACM certs
 • Configuring up sticky sessions
 • Configuring HTTP to HTTPS redirection and other kind of redirections

RDS (Relational Database Service)

 • What is RDS and why it's preferable compared to running your own DB @ EC2
 • Overview of RDS types; MySQL, MariaDB Aurora, PostgreSQL, MS SQL Server, Oracle
 • Configuring a MySQL RDS
 • Setting up private subnets in different zones
 • Using a bastion host to reach a hidden RDS
 • Using SSH tunneling to connect a desktop DB client via a bastion to a hidden RDS

Storing files in S3 (Simple Storage Service)

 • Using S3
 • Buckets and file paths
 • Understanding the S3 security model
 • Private S3 URLs
 • Time-limited S3 files
 • Desktop tools for S3
 • Setting up a static website running on S3

Static Website in CloudFront CDN (Content Delivery Network)

 • Overview of CloudFront and the benefits of CDN
 • Connecting an S3 bucket to a CF distribution
 • Configuring HTTPS using ACM
 • Pointing a domain to an HTTPS CF distribution
 • Force updating a CF distribution

Microservices via AWS Lambda

 • What is micro-service, anyway
 • Overview of the AWS Lambda offering
 • Setting up NodeJS AWS Lambda function
 • Testing
 • Public invocation

Sending Mail via SES

 • Why mail-services can be tricky
 • Overview of SES
 • Configuring SES
 • SMTP credentials
 • Sending mail
 • Overview AWS WorkMail, the Exchange compatible mail-server offering
 • Mail-domain/account configuration