Kurs i

JavaScript Basics

Denna praktiskt inriktade kurs vänder sig till dig som snabbt behöver bli produktiv och förstå hur man programmerar i JavaScript på ett effektivt och säkert sätt.

Vi fokuserar på det goda sidorna av språket och pekar ut vilka fallgropar du bör undvika. Framför allt så demystifierar vi objekt begreppet i JavaScript, som dessvärre är helt väsensskillt från hur det fungerar i språk såsom Java.

Detta får du lära dig på kursen
 • Förstå hur objekt modellen (prototype) fungerar
 • Förstå hur varibelräckvidd (scoping) fungerar
 • Förstå hur funktionsuttryck (lambda) fungerar
 • Förstå hur språket typsystem fungerar
 • Undvika vanliga fallgropar
Innehåll

Background and Overview

 • History
 • Why the name JavaScript, when it's not Java
 • What is ECMAscript and ES*
 • Upcoming releases
 • Overview of some JavaScript transpiled languages
 • How to run JavaScript from the command line
 • How to run JavaScript in a browser
 • Installing and configuring Rhino

Basic Syntax

 • Program structure
 • Expressions and statements
 • Variables
 • Operators
 • Literals
 • Control structures
 • Syntactic pitfalls

Types

 • Boolean values
 • Falsy and truthy
 • Numbers
 • Text strings
 • Objects
 • Functions
 • The typeof operator

Type conversions

 • Type conversion rules for operator ==
 • Type conversion pitfalls
 • Why it is better to always use operator ===

Simple objects

 • Object literals
 • Using Object.create()
 • Constructor functions
 • Properties
 • Iteration over properties

Arrays

 • Array members
 • Creating arrays
 • Array size
 • Array iteration
 • Appending to arrays
 • Deleting elements in arrays
 • Arrays are objects too
 • Array properties

Functions

 • Function statements
 • Function expressions (or lambdas)
 • Nested functions
 • Functions are objects too
 • Function properties

Scope

 • What is a scope
 • How scoping differs compared to conventional langauges
 • Function scopes
 • Scope pitfalls
 • Global scope considered harmful
 • Accidental global variables
 • Immediately invoked anonymous functions

Higher order functions

 • What do we mean by a closure
 • Free variables
 • Functions returning functions
 • Functions taking a function argument
 • Typical higher order functions

Understanding the object model

 • There are no classes, just objects
 • How to create types
 • How to create inheritance
 • Understanding the prototype property
 • Manipulating with hierachical objects
 • Properties and methods

Running JavaScript in a browser

 • Brief about the DOM model
 • Compatibility issues
 • Script loading and script tags
 • Simple DOM navigation
 • Simple DOM manipulation

Overview of useful JS libraries

 • Lodash
 • jQuery
 • AngularJS
 • And more...
SnabbFakta
Namn
JavaScript Basics
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare som snabbt vill lära sig JavaScript ordentligt
Förkunskaper
God erfarenhet av programutveckling
Teknisk miljö
 • En text editor (såsom Notepad++) eller IDE (såsom WebStorm)
 • En modern webbläsare såsom Google Chrome eller Firefox
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
GulpJS for Web Apps2 dagar Beginner
AngularJS for Web Apps2 dagar Beginner
Schemalagd Kurs

Pris

14000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
Startdatum Plats
4 maj 2017 Stockholm City
18 maj 2017 Stockholm City
7 jun 2017 Stockholm City
29 jun 2017 Stockholm City
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.