Kurs i

JavaScript Basics

Denna praktiskt inriktade kurs vänder sig till dig som snabbt behöver bli produktiv och förstå hur man programmerar i JavaScript på ett effektivt och säkert sätt.

Vi fokuserar på det goda sidorna av språket och pekar ut vilka fallgropar du bör undvika. Framför allt så demystifierar vi objekt begreppet i JavaScript, som dessvärre är helt väsensskillt från hur det fungerar i språk såsom Java.

Detta får du lära dig på kursen
 • Förstå hur objekt modellen (prototype) fungerar
 • Förstå hur varibelräckvidd (scoping) fungerar
 • Förstå hur funktionsuttryck (lambda) fungerar
 • Förstå hur språket typsystem fungerar
 • Undvika vanliga fallgropar
Innehåll

Background and Overview

 • History
 • Why the name JavaScript, when it's not Java
 • What is ECMAscript and ES*
 • Upcoming releases
 • Overview of some JavaScript transpiled languages
 • How to run JavaScript from the command line
 • How to run JavaScript in a browser
 • Installing and configuring Rhino

Basic Syntax

 • Program structure
 • Expressions and statements
 • Variables
 • Operators
 • Literals
 • Control structures
 • Syntactic pitfalls

Types

 • Boolean values
 • Falsy and truthy
 • Numbers
 • Text strings
 • Objects
 • Functions
 • The typeof operator

Type conversions

 • Type conversion rules for operator ==
 • Type conversion pitfalls
 • Why it is better to always use operator ===

Simple objects

 • Object literals
 • Using Object.create()
 • Constructor functions
 • Properties
 • Iteration over properties

Arrays

 • Array members
 • Creating arrays
 • Array size
 • Array iteration
 • Appending to arrays
 • Deleting elements in arrays
 • Arrays are objects too
 • Array properties

Functions

 • Function statements
 • Function expressions (or lambdas)
 • Nested functions
 • Functions are objects too
 • Function properties

Scope

 • What is a scope
 • How scoping differs compared to conventional langauges
 • Function scopes
 • Scope pitfalls
 • Global scope considered harmful
 • Accidental global variables
 • Immediately invoked anonymous functions

Higher order functions

 • What do we mean by a closure
 • Free variables
 • Functions returning functions
 • Functions taking a function argument
 • Typical higher order functions

Understanding the object model

 • There are no classes, just objects
 • How to create types
 • How to create inheritance
 • Understanding the prototype property
 • Manipulating with hierachical objects
 • Properties and methods

Running JavaScript in a browser

 • Brief about the DOM model
 • Compatibility issues
 • Script loading and script tags
 • Simple DOM navigation
 • Simple DOM manipulation

Overview of useful JS libraries

 • Lodash
 • jQuery
 • AngularJS
 • And more...
SnabbFakta
Namn
JavaScript Basics
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare som snabbt vill lära sig JavaScript ordentligt
Förkunskaper
God erfarenhet av programutveckling
Teknisk miljö
 • En text editor (såsom Notepad++) eller IDE (såsom WebStorm)
 • En modern webbläsare såsom Google Chrome eller Firefox
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
GulpJS for Web Apps2 dagar Beginner
AngularJS for Web Apps2 dagar Beginner
Schemalagd Kurs

Pris

14000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Just nu har vi inga kursdatum planerade för denna kurs. Vi lägger ut kursdatum löpande, så titta förbi denna sida litet senare.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli notifierad om nya kursdatum.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.