Priser & Villkor

Här kan du se våra priser för såväl företagsanpassade som schemalagda kurser. Observera att priserna skiljer sig åt mellan kurser på plats och kurser på distans (fjärrkurser). Klicka på en av rubrikerna för att expandera motsvarande sektion.

Vi håller gärna en kurs direkt för som företag/organisation. Kontakta oss för en tidpunkt och upplägg som passar er.

Vårt kursmaterial är alltid författat på engelska. Önskar ni att även den muntliga presentation är på engelska, så säg bara till.

Deltagarna har med sig egna datorer till kursen. Senast en vecka före kursstart får deltagarna en inbjudan till vår app My-Ribomation, där de har tillgång till installationsanvisningar och kursmaterialet som PDF.

Klassrumskurs

Vi kommer till er och håller kursen. Ni arrangerar lämplig kurslokal med dataprojektor och whiteboard. Läraren tar med egen laptop. I priset ingår tryckt kursmaterial.

AvserBeloppBeskrivning
Kurslängd10 000 krPris / kursdag
Deltagare 3 000 krPris / deltagare
Inkvartering2 000 krPris / övernattning
Reseområde A0 kr Lokala resor inom Stor-Stockholm och Uppsala med kransorter.
Reseområde B2 500 krOrter inom en radie av 250 km runt Stockholm/Uppsala nåbart med bil på 2 timmar.
Reseområde C4 000 krÖvriga orter i Sverige, nåbara med flyg.
Reseområde D10 000 kr Övriga orter i Sverige, samt städer i Danmark, Finland eller Norge som det finns flygförbindelse till

Fjärrkurs

Ni deltar samtliga i en fjärrkurs via Zoom och läraren stannar kvar hos oss.

AvserBeloppBeskrivning
Kurslängd7 000 krPris / kursdag
Deltagare3 000 krPris / deltagare

Priskalkylator

Kategori
AvserInställningVärdeBelopp
Kursdagar00
Deltagare00
Övernattningar00
Reseområde
0
Summa (ex. moms)0

Du anmäler dig till en schemalagd kurs via kursens sida och ett valt datum. Du använder din egen dator för kursen. Senast en vecka före kursstart får du en inbjudan till vår app My-Ribomation, där du har tillgång till installationsanvisningar och kursmaterialet som PDF.

Rabatt vid samfakturering

Vi ger 25% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle och som kan faktureras tillsammans. Till exempel, ni är tre personer från samma företag och anmäler er till en schemalagd kurs, som går ett visst datum. Då fakturerar vi ett helt pris för en person och reducerat pris för två personer.

Klassrumskurs

Våra klassrum finns centralt i Stockholm och du tar med dig din laptop till kursen. Fritt wi-fi finns på plats. I priset ingår tryckt kursmaterial och kaffe med tilltugg på för- och eftermiddag.

KurslängdBelopp
1 dag13 000 kr
2 dag17 000 kr
3 dag 21 000 kr
4 dag26 000 kr
5 dag29 000 kr

Fjärrkurs

Du installerar Zoom-klienten, kontrollerar video/audio och sen är du redo för kursen. I priset ingår kursmaterialet som PDF via vår app My-Ribomation.

KurslängdBelopp
1 dag5 500 kr
2 dag11 000 kr
3 dag16 500 kr
4 dag 22 000 kr
5 dag27 500 kr

  • Alla priser anges exklusive lagstadgad MOMS (25 %)
  • Faktura skickas som PDF via e-post efter kursen. Såvida ni inte explicit ber om en pappersfaktura, som då skickas via vanlig post. Alternativt, att ni önskar e-faktura. Vi behöver då ert GLN id ( Global Location Number).
  • För offentlig sektor som lyder under lagen om elektroniska skickar vi e-fakturor. Kom ihåg att uppge ert GLN, vid beställning.
  • Betalningsperiod för schemalagda kurser är 15 dagar, utom för offentlig sektor som betalar på 30 dagar.
  • Betalperiod för företagsanpassade kurser är 30 dagar.
  • Om ni önskar en längre betalperiod, så kan vi ordna detta mot en extra kostnad.
  • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning
  • Det går att kostnadsfritt avboka en schemalagd kurs fram till och med 20 dagar före kursstart; sen debiteras hela priset
  • Du kan överlåta din plats på en schemalagd kurs till en kollega, givet att du informerar oss.
-->