Priser och villkor

Priser & Försäljningsvillkor

Här kan du se våra priser för såväl företagsanpassade som schemalagda kurser. Observera att priserna skiljer sig åt mellan kurser på plats och kurser på distans (fjärrkurser). Klicka på en av rubrikerna för att expandera motsvarande sektion.

Vi håller gärna en kurs direkt för som företag/organisation. Kontakta oss för en tidpunkt och upplägg som passar er.

Vårt kursmaterial är alltid författat på engelska. Önskar ni att även den muntliga presentation är på engelska, så säg bara till.

Deltagarna har med sig egna datorer till kursen. Senast en vecka före kursstart får deltagarna en inbjudan till vår app My-Ribomation, där de har tillgång till installationsanvisningar och kursmaterialet som PDF.

Klassrumskurs

Vi kommer till er och håller kursen. Ni arrangerar lämplig kurslokal med dataprojektor och whiteboard. Läraren tar med egen laptop. I priset ingår tryckt kursmaterial.

Avser Belopp Beskrivning
Kurslängd 10 000 kr Pris / kursdag
Deltagare 2 500 kr Pris / deltagare
Inkvartering 2 500 kr Pris / övernattning
Reseområde A 0 kr Lokala resor inom Stor-Stockholm och Uppsala med kransorter.
Reseområde B 3 000 kr Orter inom en radie av 250 km runt Stockholm/Uppsala nåbart med bil på 2 timmar.
Reseområde C 5 000 kr Övriga orter i Sverige, nåbara med flyg.
Reseområde D 9 000 kr Övriga orter i Sverige, samt städer i Danmark, Finland eller Norge som det finns flygförbindelse från Stockholm/Arlanda till.

Fjärrkurs

Ni deltar samtliga i en fjärrkurs via Zoom och läraren stannar kvar hos oss.

Avser Belopp Beskrivning
Kurslängd 8 000 kr Pris / kursdag
Deltagare 2 500 kr Pris / deltagare

Priskalkylator

Kategori
Avser Inställning Värde Enhet Belopp
0 0 0
0 0 0
0 0 0
Reseområde
0
Summa (ex. moms) 0

Du anmäler dig till en schemalagd kurs via kursens sida och ett valt datum. Du använder din egen dator för kursen. Senast en vecka före kursstart får du en inbjudan till vår app My-Ribomation, där du har tillgång till installationsanvisningar och kursmaterialet som PDF.

Rabatt vid samfakturering

Vi ger 25% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle och som kan faktureras tillsammans. Till exempel, ni är tre personer från samma företag och anmäler er till en schemalagd kurs, som går ett visst datum. Då fakturerar vi ett helt pris för en person och reducerat pris för två personer.

Klassrumskurs

Våra klassrum finns centralt i Stockholm och du tar med dig din laptop till kursen. Fritt wi-fi finns på plats. I priset ingår tryckt kursmaterial och kaffe med tilltugg på för- och eftermiddag.

Kurslängd Belopp
1 dag 10 000 kr
2 dag 14 000 kr
3 dag 18 000 kr
4 dag 22 000 kr
5 dag 26 000 kr

Fjärrkurs

Du installerar Zoom-klienten, kontrollerar video/audio och sen är du redo för kursen. I priset ingår kursmaterialet som PDF via vår app My-Ribomation.

Kurslängd Belopp
1 dag 6 000 kr
2 dag 10 000 kr
3 dag 14 000 kr
4 dag 18 000 kr
5 dag 22 000 kr

  • Alla priser anges exklusive lagstadgad MOMS (25 %)
  • Faktura skickas som PDF via e-post efter kursen. Såvida ni inte explicit ber om en pappersfaktura, som då skickas via vanlig post. Alternativt, att ni önskar e-faktura. Vi behöver då ert GLN id (Global Location Number).
  • För offentlig sektor som lyder under lagen om elektroniska skickar vi e-fakturor. Kom ihåg att uppge ert GLN, vid beställning.
  • Betalningsperiod för schemalagda kurser är 15 dagar, utom för offentlig sektor som betalar på 30 dagar.
  • Betalperiod för företagsanpassade kurser är 30 dagar.
  • Om ni önskar en längre betalperiod, så kan vi ordna detta mot en extra kostnad.
  • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning
  • Det går att kostnadsfritt avboka en schemalagd kurs fram till och med 20 dagar före kursstart; sen debiteras hela priset
  • Du kan överlåta din plats på en schemalagd kurs till en kollega, givet att du informerar oss.