Kurs i Google FireBase

Kurs i Google Firestore, Cloud Functions, Storage, Hosting och övrigra Firebase tjänster

När man första gången stiftar bekantskap med Firebase real-time database, tror man att det är för bra för att vara sant.

Om du har erfarenhet av att bygga back-end system där data ska synkroniseras i realtid mellan många aktiva deltagare på olika klienter såsom modern webbapp, mobile hybrid-app, Android/iPhone mobile-app, så vet du hur komplicerat detta är och hur mycket tekniskt arbete som krävs. Jämför detta då med Firebase real-time DB, där du är igång och synkar klienter på en förmiddag!

Denna kurs fokuserar på att du snabbt kommer igång med att förstå och kunna bygga applikationer med synkronisering i realtid mellan flera olika klienter.

För att du ska kunna utföra de praktiska övningarna, behöver skapa ett Firebase konto hos Google och eventuellt registrera ett kreditkort för eventuell avgift. Vår ambition med samtliga övningar är att de alltid ligger under utnyttjandegränsen för kostnadsdebitering och därmed inte kommer att kosta dig något. Men vi måste på detta sätt reservera oss för att Google kan ändra sina debiteringsregler.

Detta får du lära dig
 • Hantera JSON structurerad data i Firebase real-time DB
 • Hantera JSON structurerad data i Firestore collection DB
 • Kunna skapa applikationer med inloggning via email/password eller Google sign-in
 • Kunna ladda upp och ned filer till och från Firebase Storage
 • Kunna implementera Cloud Functions som aktiveras db-event, storage-events och auth-events
 • Kunna skapa och driftsätta en front-end web i Firebase Hosting
 • Kunna säkra upp en Firebase app med auktoriseringsregler
Kursinnehåll

Background and Overview

 • What is backend-as-a-Service
 • Why the Firebase realtime Db was created
 • Overview of the Google Firebase platform
 • Account setup
 • The Firebase console
 • Installation of libraries and tools

Realtime JSON Database

 • What is the unique technical feature of the firebase db
 • Supported JSON datatypes
 • How to organize and structure data
 • Working with single objects
 • Working with collection of objects
 • Best practices
 • Setting up a NodeJS client
 • Setting up a web client

Authentication

 • Overview of the authentication offerings
 • Enabling authentication in a Firebase application
 • Implementing email/password based signup and authentication
 • Implmenting Google sign-in
 • Overview of how to proceed with other auth providers

FireStore

 • What is FireStore DB and how do it differ from FireBase DB
 • Collections
 • Supported data types
 • CRUD operations
 • Queries

Cloud Functions

 • What are micro-services
 • What are FireBase Cloud Functions
 • Sample usages and how it fit in together with the fire db
 • NodeJS API
 • Triggers
 • Writing a function triggered by db events
 • Writing a function triggered by auth events
 • Deployment
 • Testing

Storage

 • What is Firebase Storage
 • Buckets and files
 • Uploading files
 • Downloading files
 • Handling meta-data

Hosting

 • What is the hosting offering
 • Setting up a hosting project
 • Deployment
 • Using Cloud Functions as a back-end

Firebase Admin API

 • The key difference of the admin API compared to the client API
 • Usage of the admin API in a NodeJS and Cloud Functions handler

Firebase Rules

 • What kind of authorization rules exists
 • R/W rules are disjunctions
 • Validation rules are conjuctions
 • Predefined variables
 • Data validation

Using AngularFire2

 • What is AngularFire
 • Brief about usage of AF2 in a modern Angular/Ionic webapp
SnabbFakta
NamnGoogle FireBase
Längd2 Dagar
NivåIntermediate
MålgruppWebbutvecklare
FörkunskaperErfaren JavaScript programmare, plus kunnande i HTML/CSS.
Verktyg
 • NodeJS
 • Google Chrome
 • JetBrains WebStorm IDE
KursDatum
DatumPlatsPris
2020-02-20Stockholm15 000 kr
2020-03-12Stockholm15 000 kr
2020-04-02Stockholm15 000 kr
2020-04-27 Stockholm15 000 kr
2020-05-18Stockholm 15 000 kr

Samma-Företags Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

Undervisningsspråk

Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

Relaterade Kurser
KursDagarNivå
Ionic Hybrid-Mobil Appar3IntermediateVisa
Android App Utveckling4IntermediateVisa
NodeJS2 IntermediateVisa