Kurs om
Perl för programmerare

Kurs om hur du programmerar i språket Perl

Vår Perl-kurs är utformad för att ge en omfattande förståelse för språket. Vi börjar med att täcka grunderna i Perl-programmering, inklusive variabler, datatyper, kontrollstrukturer och funktioner. Därefter fokuserar vi på koncept som reguljära uttryck, filhantering, databehandling och modulär kodning.

Vi går också igenom hur Perl kan användas för att automatisera uppgifter och hantera data på ett effektivt sätt. Genom praktiska övningar och projekt får du erfarenhet av att skriva funktionell och lättläst kod samt att lösa verkliga problem med hjälp av Perl. På kursen jämför vi också med andra programspråk, så att du lättare kan relatera till vad du redan kan.

{{ name }}

Snabbfakta

Namn
Perl för programmerare
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Tekniska programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i något annat program språk
Programvara & Verktyg
 • Perl Run-Time
 • Perl enabled IDE, such as any JetBrains IDE with a Perl plugin or MS VisualCode with a Perl plugin

Detta får du lära dig på kursen

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

 • Data Types and Operators
 • Control Structures including suffix expressions
 • Special variables
 • Pattern Matching using regex
 • File Handling and Manipulation
 • Text Reports Generation
 • Core Modules
 • CPAN Modules

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25%. Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 22 000 kr + moms

Fjärrkurs

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 18 000 kr + moms

Företagsinternt

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska.

Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Företagsanpassad Kurs

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Course Introduction

What the course is about and how to get started.

Background

 • Why Perl was created
 • Larry Wall
 • Historical significance and evolution of Perl as a programming language
 • Version history
 • Perl 5 vs. Perl 6
 • Applications and domains where Perl is extensively used (e.g., web development, data processing, system administration)

Installation

 • Various ways of installing Perl
 • Installing using via a package manager
 • Installing using via a downloaded bundle
 • ActiveState Perl
 • Strawberry Perl
 • Install from the sources
 • Setup and configuration of Perl environment on various platforms
 • Official documentation of Perl and how to find what you're looking for

Perl Fundamentals

The most essential parts of the language to get started.

Basic Syntax

 • Hello world in Perl
 • Command-line invocation
 • Perl type system
 • Program structure

Scalar Types

 • Variables
 • Text strings
 • String interpolation
 • Integer and floating-point numbers
 • Arithmetic operators
 • Logical and relational operators

Composite Types

 • List (a.k.a. array)
 • Operators on lists
 • Ranges & slices
 • Table (a.k.a. hash)
 • Operators on tables
 • Scalar contra list contexts: its significance and utilization in Perl programming

Control Structures

 • Blocks
 • Scopes
 • If statement
 • If expressions
 • Using unless
 • While loop
 • For loop
 • Foreach loop
 • Jumps
 • Switch statement

Special Variables

 • Understanding $_
 • Command=line arguments @ARGV
 • Environment variables %ENV
 • Other special variables to know about

Subroutines

 • Declaration syntax
 • Call syntax
 • Passing arguments
 • Understanding @_
 • Parameters via multi-assignment or shift
 • Recursive functions

Perl Usage

How to write useful Perl programs. Discussion of the most commonly used built-in functions. Usage of regular expressions (regex). Basic I/O and file based I/O. Discussion of some core/bundled modules.

Working with Text Data

 • Length
 • Upper, lower, title case
 • Substrings
 • Reversing text
 • Translating chars
 • Splitting text
 • Chop & chomp
 • Formatted print & strings

Regex & Pattern Matching

 • Regular expressions (regex) syntax, metacharacters, and quantifiers in Perl
 • Special patterns
 • Matching operators
 • Extraction of sub-matches
 • Substitution

Quote-like Operators

 • String delimiters
 • Interpolating and non-interpolating quote-like operators
 • Understanding here-doc operator
 • Word-list quote operator
 • Pattern quote operator
 • Command quote operator

Exceptions

 • Understanding function eval
 • Using function die
 • Understanding undef and defined
 • Writing a try-catch mimicking construct
 • Understanding special variable $@
 • Using modern try-catch-finally in Perl

Working with Numeric Data

 • What is a number
 • Integer vs. floating-point
 • String vs. number operators in Perl
 • Numerical literals
 • Using a different number base (octal & hexadecimal)
 • Inf and NaN
 • Arbitrary precision numbers (bigint, bigfloat & bignum)
 • Rational numbers (bigrat)

Working with List Data

 • List operations and manipulations
 • each, push & pop, unshift & shift
 • join
 • reverse
 • grep & map
 • Sorting a list

Working with Table Data

 • Table operations and manipulations
 • each
 • exists & delete
 • keys & values

Files & I/O

 • Writing to stdout
 • Reading from stdin
 • Open a file for write or append
 • Write to a file
 • Open a file for read
 • Read from a file
 • Close a file
 • Opening a file that do not exist
 • File predicates used for testing
 • Obtaining file meta-data, such as byte-size

Accessing Directories

 • Open a directory file
 • Listing directory entries
 • Inspecting entry meta-data
 • Flat scan contra recursive scan

Generating Reports

 • Overview of the reporting capabilities in Perl
 • Report format syntax
 • Text fields
 • Numeric fields
 • Field width
 • Fill chars
 • Field justification
 • Page header

Special Literals

 • __FILE__ & __LINE__ & __SUB__
 • __PACKAGE__
 • __END__ & __DATA__

Perl Library

Overview of some useful core modules. Usage of cpan and installation of remote modules.

Pragmas

 • What is a pragma
 • use strict
 • use warnings
 • use diagnostics
 • use version
 • use english
 • use Modern::Perl

Core Modules

 • What is a module
 • How to import a (core) module
 • use lib

Usage of some Core Modules

 • Various modules presented
 • Scalar::Util
 • List::Util
 • Hash::Util
 • Data::Dumper
 • GetOpt
 • Cwd
 • File::Basename
 • File::Find
 • File::Path
 • File::Spec
 • JSON

CPAN

 • What is a remote module
 • What is CPAN
 • Installation of the cpan client
 • Browsing CPAN modules
 • metacpan.org

Usage of some CPAN Modules

 • Various modules presented
 • DateTime
 • HTTP::Request
 • DBD::mysql