Kurs om
Perl för programmerare

Kurs om hur du programmerar i språket Perl

Vår Perl-kurs är utformad för att ge en omfattande förståelse för språket. Vi börjar med att täcka grunderna i Perl-programmering, inklusive variabler, datatyper, kontrollstrukturer och funktioner. Därefter fokuserar vi på avancerade koncept som reguljära uttryck, filhantering, databehandling och modulär kodning.

Vi går också igenom hur Perl kan användas för att automatisera uppgifter och hantera data på ett effektivt sätt. Genom praktiska övningar och projekt får du erfarenhet av att skriva funktionell och lättläst kod samt att lösa verkliga problem med hjälp av Perl. På kursen jämför vi också med andra programspråk, så att du lättare kan relatera till vad du redan kan.

{{ name }}

Snabbfakta

Namn
Perl för programmerare
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Tekniska programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i något annat program språk
Programvara & Verktyg
 • Perl Run-Time
 • Text editor or IDE

Detta får du lära dig på kursen

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

 • Basic Syntax, Data Types, and Control Structures
 • Pattern Matching in Perl
 • Working with References, Blessed Items, and Complex Data Structures
 • File Handling and Manipulation
 • Modules and CPAN Utilization
 • Classes, Inheritance, and Object-Oriented Concepts
 • Unit Testing and Best Practices
 • Text Reports Generation
 • File Parsing and Advanced Techniques
 • Real-World Applications

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25%. Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 22 000 kr + moms

Fjärrkurs

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 18 000 kr + moms

Företagsinternt

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska.

Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Företagsanpassad Kurs

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Background

 • Why Perl was created
 • Historical significance and evolution of Perl as a programming language
 • Applications and domains where Perl is extensively used (e.g., web development, data processing, system administration)
 • Community resources: exploring Perl forums, documentation, and support channels

Installation

 • Various ways of installing Perl
 • Setup and configuration of Perl environment on various platforms

Perl Fundamentals

Basic Syntax

 • Hello world in Perl
 • Command-line invocation
 • Perl type system
 • Program structure

Scalar Types

 • Integer and floating-point numbers
 • Text strings
 • Text substitution
 • Variables
 • Arithmetic operators
 • Logical and relational operators
 • Text operators
 • Special variables, such as $_

Composite Types

 • Lists (arrays)
 • List operators
 • Maps (hashes)
 • Map operators
 • More special variables, such as @_, %ENV and @ARGV
 • Scalar and list contexts: their significance and utilization in Perl programming

Control Structures

 • Blocks
 • Scopes
 • If statement
 • If expressions
 • Using unless
 • While loop
 • For loop
 • Foreach loop
 • Jumps
 • Switch statement

Regex & Pattern Matching

 • In-depth exploration of regular expressions (regex) syntax, metacharacters, and quantifiers in Perl
 • Special patterns
 • Matching operators
 • Extraction of sub-matches
 • Substitution
 • Reading from the command-line or files
 • Practical applications of regex: text manipulation, validation, extraction, and substitution
 • Advanced regex techniques: lookahead, lookbehind, capturing groups, and backreferences
 • Using regex for parsing, data extraction, and text manipulation tasks

Files

 • File I/O operations: reading, writing, appending, and file handling modes in Perl
 • Managing file attributes: permissions, ownership, metadata, and error handling strategies
 • Advanced file handling techniques: file locking, buffering, large file processing, and error recovery methods

Reports

 • Generating formatted text reports in Perl: utilizing templates, formatting, and layout design
 • Processing structured data into text-based reports: CSV, TSV, and tabular data formatting
 • Customizing reports with headers, footers, pagination, and data presentation techniques

Complex Data Structures

References

 • Complete understanding of references in Perl: creation, dereferencing, and nested data structures
 • Utilization of references for arrays, hashes, and multidimensional data structures
 • Memory management and handling circular references in Perl

Object Oriented Programming

 • Implementing object-oriented concepts using blessed references and creating objects

Classes

 • Object-oriented programming principles in Perl: classes, objects, methods, and constructors
 • Helper modules for defining classes

Sub-Classes

 • Implementing inheritance: subclassing, method overriding, and access control mechanisms
 • Polymorphism, interfaces, abstract classes, and encapsulation in Perl

Outside Core Perl

CPAN

 • Creating, importing, and using Perl modules for code reusability and organization
 • Managing CPAN modules: installation, searching, updating, and dependency handling
 • Utilizing namespaces, package variables, and lexical scoping in Perl modules

Unit Tests

 • Importance of unit testing in Perl: principles, methodologies, and test-driven development (TDD)
 • Perl testing frameworks: Test::Simple, Test::More, writing effective test cases, and test coverage analysis
 • Assertions, mock objects, and test suites for efficient Perl testing

File Parsing and Advanced Techniques**

 • Techniques for parsing structured and unstructured text files in Perl
 • Parsing JSON, XML, YAML, and other text-based formats using Perl
 • Data extraction, manipulation, and processing from text files in Perl applications

Advanced Techniques and Real-World Applications

 • Advanced Perl coding practices: optimizing code performance, improving readability, and maintainability
 • Error handling, debugging strategies, logging, and diagnostics in Perl applications
 • Real-world applications and case studies: leveraging Perl's strengths in diverse scenarios of software development