Kurs om
Maven Byggverktyg

Kurs om hur du bygger Java/JVM applikationer och bibliotek med Maven

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv. Kursen utgår från Maven version 3 och använder moderna versioner av Java och andra verktyg.

{{ name }}

Snabbfakta

Namn
Maven Byggverktyg
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Kunna skriva Java applikationer
Programvara & Verktyg
 • Java 17+
 • Maven
 • SDKMan
 • JetBrains IntelliJ IDEA || MS Visual Code

Detta får du lära dig på kursen

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

 • Overview of Maven and other project-building frameworks
 • Compilation and execution of Java programs
 • Packaging of JAR, WAR and ZIP files
 • Generation of JavaDoc and other code processor tools
 • Handling of 3rd party JAR files
 • Addiction management in the Stomach
 • The most common Maven tasks

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25%. Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 14 000 kr + moms

Fjärrkurs

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 10 000 kr + moms

Företagsinternt

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska.

Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Företagsanpassad Kurs

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Introduction

Course and topic introduction and overview

Background and Overview

Inventor and why Maven was created

How to build a Java application

Or, why do we need a build tool?

 • Compiling a single Java file
 • Compiling several Java classes
 • Separation of sources from build output
 • Understanding the class-path
 • Creating a JAR file
 • Brief about the JAR Manifest file
 • Using external libraries
 • What is an Application JAR?
 • Generate documentation
 • Writing unit tests
 • Running unit tests
 • Understand transitive dependencies

Brief about Java Build Tools

 • Ant
 • Maven
 • Ivy
 • Gradle

Maven Fundamentals

The most essential things you need to know regarding Maven

Installation

 • Different ways of installing Maven
 • Installing SDKMan
 • Install mvn using sdkman
 • Creating a Hello Maven project
 • Installing Maven Wrapper
 • Using mvn vs. mvnw
 • Configure proxy settings

Concepts

 • Standardized project layout
 • The POM and its structure
 • Important POM elements
 • Standardized build commands
 • Plugins
 • Plugin goals
 • The Maven build life-cycle
 • Local settings
 • Archetypes
 • Building our demo application using Maven

Building Java Programs

 • Overview of the steps
 • Setting Java options
 • Passing compiler options, not directly supported by the compiler plugin
 • Resources
 • Creating JAR files

Dependencies

 • What is a dependency
 • Understanding the concept artefact repository
 • What is transitive dependency
 • How to search for 3rd party libraries (JARs)
 • Maven coordinates
 • Configuring dependencies
 • Scopes

Maven Usage

Typical use cases when working with Maven powered builds

Unit Tests

 • Setting up test source directories
 • Understand the Surefire plugin
 • Using JUnit 5 as the testing framework
 • Loading resource files from the class path
 • Running tests
 • Suppressing tests

Building Java Applications

 • Making a JAR executable
 • Dealing with dependencies
 • Unpacking using the Dependency plugin
 • Creating bundles with the Assembly plugin
 • Creating an executable Application JAR

Building Web Applications

 • Web app directory structure
 • Web POM
 • Building WAR artefacts
 • Running a WAR file

Reports

 • Generate Javadoc for the project
 • Using user-defined java-doc tags
 • Generate a report based on the results of unit tests
 • Generate code coverage reports
 • Generate a source cross-reference
 • Generate standard project reports
 • Generate a PMD report

Using the Site Plugin

 • Directory content
 • Site descriptor
 • Generating a site
 • Reports
 • Report plugins
 • Markup formats for user written pages
 • Providing assets, such as CSS and images

Integration Tests

 • Using the Failsafe plugin
 • Running integration tests
 • Using Spock as the testing framework

Toolchains

 • What is a Java toolchain
 • Using the Toolchain plugin
 • Using standard JDK toolchains
 • Creating a custom toolchain

Multi-Module Projects

How to work with several Maven projects providing separate artefacts for a large application

Understanding a multi-module project

 • The single project artefact principle
 • How it differs from a single-module project
 • Parent POM
 • Child POM
 • Running recursive Maven build commands
 • Module dependencies

More about working with multi-module projects

 • The Flatten plugin
 • The Enforcer plugin
 • Understanding Maven BOM (Bill of Materials)

Java Monorepo

 • What is a monorepo
 • Structure of a multi-module monorepo project
 • Building an API module
 • Building a library module
 • Building a web module
 • Building an application module

Using Maven for Spring Boot

 • What are Spring Framework and Spring Boot
 • Using the Spring Initializr
 • Spring dependencies and starter dependencies
 • Spring Boot Fat JAR

Maven Proxy and Repository Servers

How to work with internal repositories

Maven Repositories

 • What is a Maven repository, really?
 • Configuration and settings
 • Common public repositories
 • The local Maven cache
 • Installing JARs to the local cache and why it is useful
 • Using non-standard repositories
 • Mirrors
 • Configure credentials

Deployment

 • What is a Maven deployment
 • Deploy to cloud Maven repo
 • Configuration

Maven Servers

 • Overview of Maven servers
 • Installation of Nexus
 • Installation of Artifactory
 • Deployment to an in-house Maven server

The Release Plugin

 • The release process
 • Supply chain management
 • Release prepare and perform
 • Release rollback
 • Dry run
 • Build profiles
 • Profile properties

User-Defined Plugins

How to write your own plugin

How to write a simple plugin

 • Understanding Mojo
 • Build and usage
 • Parameters
 • Logging
 • Documentation

Wrapping Up

Overview of the upcoming Maven 4

 • Better support for multi-project builds
 • Improved dependency management
 • Possibility of non-XML POM

Course Summary