Kurs om
Jenkins CI/CD Server

Kurs om hur du konfigurerar och använder Jenkins CI server

Jenkins är helt klart den mest populära CI servern (Continuous Integration). Vi använder den själva för att bygga Groovy Grails webbapplikationer, köra igenom alla test, bygga en WAR och automagiskt driftsätta den nya versionen på en Tomcat server, som kör på en EC2 server i Amazon AWS molnet. Självklart tar vi upp och delar med oss av egna erfarenheter och best practices.

I denna Jenkins kurs får du lära dig att installera och konfigurera en Jenkins server, skapa byggjobb, installera och hantera en utvald mängd populära Jenkins plugins och mycket annat. Kursen vänder sig till alla som är verksamma med systemutveckling och vill komma igång med sin egen Jenkins server.

Snabbfakta

Namn
Jenkins CI/CD Server
Längd
1 dag
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare
Förkunskaper
Erfarenhet av programming i något språk
Programvara & Verktyg
 • Jenkins
 • Ubuntu Linux
 • Text editor

Detta får du lära dig på kursen

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

 • Where is a CI / CD server and which are there?
 • Installation and configuration of Jenkins
 • Create a simple construction job
 • Create interconnected construction jobs
 • Set up a trigger from GitHub and the like
 • Recommended plugins and how to install them
 • Management of passwords and login certificates

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25%. Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 10 000 kr + moms

Fjärrkurs

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 6 000 kr + moms

Företagsinternt

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska.

Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Företagsanpassad Kurs

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Background and Overview

 • What is a CI server
 • Typical tasks for a CI server
 • Some common CI servers
 • The history behind Hudson, that became Jenkins

Installation and Configuration of Jenkins

 • Running Jenkins stand-alone on Windows
 • Installing Jenkins at Ubuntu Linux
 • Jenkins directory structure
 • Common configuration files
 • Typical initial plugin configuration
 • Setting up mail notification

Creating Build Jobs

 • Jobs view
 • Jobs output
 • Jobs workspace
 • BASH jobs
 • Configuration of various support system plugins, such as Java, Groovy, Grails, Ant, Maven, Gradle and more
 • Creating a job using a Java build tool, such as Ant, Gradle and Maven
 • Linked jobs, using forward or backward links

Plugins

 • What is a Jenkins plugin
 • Where to find plugins
 • Different ways to install plugins
 • Presentation of some useful plugins

Credentials

 • What is a credential
 • Using the credential manager and why it is important to do so
 • Using SSH or SCP access to a remote system
 • Using secret text in build jobs

Working with VCS/SCM Systems

 • What is build trigger
 • Overview of SCM plugins
 • GitLab configuration
 • Polling SCM
 • Pushing from SCM
 • Restricting to a branch
 • SSH vs. HTTPS when accessing a SCM

Pipeline Build Jobs

 • Build job configuration as a source code
 • What is a Jenkins-2 pipeline job
 • Groovy configuration
 • Using a Jenkinsfile checked in to SCM
 • Pipeline vocabulary
 • Groovy pipeline DSL
 • The Groovy snippet generator
 • Pipeline build view
 • The Blue Ocean plugin

Build Tools

 • Typical build tools
 • Build tools for JVM, JS and C/C++
 • Tool configuration
 • Using CMake to build C++ applications
 • Using GulpJS to build NodeJS applications
 • Referring to a tool in a pipeline job

Deployment

 • Various forms of deployment
 • Deployment of web files
 • Deployment to a servlet container, such as Tomcat
 • Guidelines for non-interactive BASH scripts
 • Fetching and executing an installation script from a GIT repo
 • Launching a EC2 cloud server, in AWS
 • Installing a Jenkins server on EC2

Security

 • What is Jenkins security
 • Restricting access to HTTPS only
 • Nginx as a forwarding proxy
 • Using AWS ELB as a HTTPS front-end to a Jenkins EC2
 • Authentication in Jenkins
 • Authorization in Jenkins