Kurs om
C++ Templates

Kurs om C++ templates, allt du kan tänkas vilja veta om detta intressanta och för C++ helt vitala teknikområde.

Det går knappast att skriva ett (icke-trivialt = seriöst) program i C++ utan att använda sig av färdiga templates. Huvuddelen av standardbiblioteket i C++ bygger på templates, såsom STL algorithms, iterators och containers. Emellertid, anses också templates vara komplicerat, framförallt att skriva egna funktioner eller klasser med hjälp av templates. Och för all del, helt trivialt är det ju inte.

Den här kursen lär dig allt du behöver veta för att inte längre tveka att skriva egna templates. Efter kursen kan du designa implementera egna templates till hjälp för dina kolleger och den organisation du jobbar för.

Snabbfakta

Namn
C++ Templates
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Målgrupp
Rutinerade C++ programmerare
Förkunskaper
Kunna programmera i C++
Programvara & Verktyg
 • GNU C++ Compiler, version 10 or later
 • JetBrains CLion IDE
 • Ubuntu Linux

Detta får du lära dig på kursen

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

 • Function templates
 • Class templates
 • Variable templates
 • Variadic templated
 • Fold expressions
 • Non-type template parameters
 • Template template parameters
 • Perfect forwarding
 • Template instantiation vs. specialization
 • Argument deduction
 • SFINAE
 • Type traits
 • C++20 concepts

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25%. Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 18 000 kr + moms

Fjärrkurs

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 14 000 kr + moms

Företagsinternt

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska.

Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Företagsanpassad Kurs

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Evolution of C++

Just a quick overview where C++ came from, its design criteria, evolution and finally, how to compile it for the exercises of the course.

 • Bjarne Stroustrup, inventor of C++
 • C++ versions
 • What is Modern C++
 • Compiling a Modern C++ program
 • Building a program using CMake
 • Online compilers

Highlights of Modern C++

Essentials of the new standard, required to follow along in the course syllabus.

 • Initialization syntax
 • Initialization of STL containers
 • Automatic type inference (auto)
 • Using auto as return type of functions
 • For-each loops
 • Type aliases
 • decltype
 • nullptr
 • noexcept
 • Enforcing or deleting special members
 • Lambda expressions
 • Rvalue references (T&&)
 • Move semantics
 • Move special members

System Tools

Quick presentation of some tool-chain programs we are using during the course.

 • Linux process address space organization, briefly
 • How a stack-frame gets built
 • size
 • nm
 • objdump
 • c++filt
 • Compiler Explorer
 • C++ Insights

C++ Terminology

Short discussion of essential terms used in the standard and in this course, to avoid any conceptual confusions later.

 • Declaration vs. definition
 • West vs. east, regarding const, return and variables
 • What is a translation unit, why does it matter
 • The role of the compiler's symbol table
 • Using nm to inspect the symbol table
 • The one definition rule (ODR)
 • Template entity naming

Before Templates

Brief about how developers did implement generic code before templates was invented in C++.

 • What is generic code/programming
 • Usage of CPP macros
 • Writing a generic function, using CPP macro
 • Instantiating and using a generic function
 • Writing a generic type, using CPP macro
 • Instantiating several type variants and using a generic type

Function Templates

How to write function templates.

 • The problem of not having function templates
 • Function template syntax
 • What is the compiler actually generating
 • Let the compiler figure out the type
 • Let the compiler show you the type
 • What is type equivalence and why you need to understand it
 • What happens if an operator or function is not supported
 • Usage of typename
 • Example of implementing some functions from STL
 • Partial vs. full instantiation of a function template
 • Template parameters with default types

Class Templates

How to write class templates.

 • The problem of not having class templates
 • Class template syntax
 • What is the compiler actually generating
 • Type equivalence for class templates
 • Writing methods outside the class and the syntax
 • Example code
 • Subclasses and templates
 • The problem with inherited methods and how to fix it
 • Static member variables in class templates
 • Inline static variables in C++17
 • Generic instance counts
 • The Curiously Recurring Template Pattern (CRTP)

Non-Type Template Parameters (NTTP)

Templates parameters can be lots of other things, besides of plain types. Here we discuss the all.

 • Value template parameters
 • Using auto for value parameters
 • Example code
 • Prefer east return
 • How to pass a native string (aka C string) as a template argument
 • Template member functions (TMF)
 • Writing TMF outside its class
 • Template template parameters (TTP)
 • Syntax for TTP
 • Example code of TTP

Variable Templates and constexpr

Since C++14 we can make read-only variables as template, which means the actual type can be determined at instantiation time. In this chapter we also discuss compile-time functions (constexpr) and C++17 if constexpr statements.

 • Compile-time values
 • Compile-time functions
 • Example code
 • Variable templates and why we might need them
 • Recursive variable template
 • Compile-time assertions
 • Simple type predicates
 • Compile-time if statements and why it is really useful

Variadic Templates

Templates can be declared with an unspecified number of parameters. In this chapter we show you how to deal with parameter and argument packs, as well as fold expressions.

 • What is a variadic template
 • Simple variadic function template
 • The sizeof... operator
 • Variadic member function template
 • Implementing an emplacement member
 • Fold expressions in C++17
 • Syntax for all fold expression variants
 • Example code
 • Implementation of class Record<T...> (similar to std::tuple)

Template Specialization

How to write special versions of a template entity.

 • What is a specialization
 • Example code of a type-dependent equals function
 • Specialization of a variable template
 • Type-dependent values
 • Specialization of a class template
 • Partial vs. full specialization
 • Example code of linked-list container type

Template Instantiation

Discussion of how the compiler decides of what code to generate. What we mean in more detail with instantiation and specialization.

 • Template specialization - more formally
 • Template instantiation vs. OOP instantiation
 • Implicit instantiation
 • Explicit instantiation
 • Explicit specialization
 • The bigger picture of what we just discussed
 • How the compiler and linker collaborates
 • Cfront, greedy and queried instantiation

Argument Deduction

How the compiler performs pattern matching in order to figure out the actual types of a template invocation.

 • Two-phase translation of templates
 • Two-phase name lookup
 • Dependent types
 • Understanding the challenges of parsing template code
 • The importance of prefixing dependent types with typename
 • Understanding overload resolution
 • Why you should avoid specialize function templates
 • How you can implement specialized functions safely
 • Template argument deduction (TAD)
 • TAD initial scenario
 • TAD pattern matching challenge
 • Boost type-index library
 • Type deduction for pass-by-value
 • Type deduction for pass-by-reference
 • Type deduction for pass-by-forwarding-reference
 • Universal reference
 • Recap of lvalue and rvalue
 • About xvalue, prvalue and glvalue
 • Understanding std::move
 • Understanding std::forward
 • Implementing perfect forwarding
 • Writing a variadic function template with perfect forwarding

Programming with Types

In this chapter we step-by-step implements a generic print function, that uses type-dependent print strategies.

 • Use cases
 • Start with a base line
 • Supporting pointers and print what's pointed on
 • Printing boolean values
 • Printing floating-point values
 • Printing the elements of a static array
 • Printing a C string, which might come in several forms
 • Printing the elements of a dynamic array, using a span object
 • Printing the elements of an STL container
 • Printing the elements of an STL associative container
 • Printing the elements of an STL map container
 • Printing the elements of an STL array

Type Traits

The standard library contains many utility functions for manipulating with types in template entities, such as type predicates, type transformers and type inspectors. In this chapter we first show how to implement some of them to understand how it works, then we present some of them in <type_traits>.

 • Type predicates
 • Type transforms
 • Using std::type_traits
 • Inspecting the source code of std::type_traits
 • Overview of the contents in std::type_traits
 • Understanding std::decay<T>
 • Understanding std::conditional<T...>
 • Example: populating a vector with numeric random-generated values

SFINAE

The acronym SFINAE, which means Substitution Failure Is Not An Error, is an essential part of the toolbox when implementing meta-functions.

 • Function (template) overload resolution
 • Example: getting the size of "something"
 • Deduction is based on the function signature
 • How to check if a template argument object has a specific member function
 • Understanding SFINAE
 • Using std::enable_if<E, T>
 • Example: writing constructors for initializing a container
 • Inflating with the same value
 • Inflating with a iterator range
 • Iterator traits and tags
 • Understanding and using std::void_t<T...>
 • Unit tests of type-requirements
 • Understanding and using std::declval<T>
 • Meta-functions

C++20 Concepts

With concepts in C++20, we can write generic functions much easier and safely. The compiler can also much better tell us what is wrong when we use it wrongly. This is because with concepts we specify the criteria of the allows argument types to a function or member function.

 • What is a concept
 • C++17 vs. C++20 regarding type-requirements
 • Looking at error messages from failed concepts
 • Overview of std::concepts
 • Syntax for a concept definition
 • Example: concept is_numeric<T>
 • Syntax for a requires clause
 • Placement of requires clause at function templates
 • Constrained template parameter
 • Abbreviate function template (aka annotated auto)
 • Usage of concepts with class templates
 • Usage of concepts with member functions