Kurs om
CMake Byggverktyg

Kurs om hur du bygger C/C++ applikationer och bibliotek med CMake

CMake är ett av de mest populära byggnations-verktyget för C/C++ applikationer. Det är enkelt att hantera komplexa byggnationer med många bibliotek.

Bibliotek som länkas till en applikation kan vara i många former, såsom archive (.a), shared-object (.so) och header-only. Förutom att vara en del av aktuellt projekt, så kan bibliotek länkas från redan installerade eller laddas ned automatiskt från en git repo eller webb-server.

Den här kursen lär dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång med att skriva egna CMake script för byggnation av C++ och C applikationer. Kursen är uppdaterad för CMake version 3.28 och innehåller ett nyskrivet kapitel om presets.

{{ name }}

Snabbfakta

Namn
CMake Byggverktyg
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
C/C++ utvecklare
Förkunskaper
Kunna skriva och kompilera C/C++ applikationer. Erfarenhet av C/C++ byggnation underlättar.
Programvara & Verktyg
 • Linux
 • GNU/Clang C/C++ compilers
 • make, ninja and cmake
 • Text editor

Detta får du lära dig på kursen

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

 • Configure CMake for C/C++ projects
 • Configure build of executables
 • Configure build of static libraries
 • Configure build of shared libraries
 • Link external libraries
 • Download automatically and link remote libraries
 • Generate source code
 • Generate API documentation with doxygen
 • Execute various tools as part of the build
 • How to perform cross-compilation
 • Understand how to utilize presets

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25%. Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 14 000 kr + moms

Fjärrkurs

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 10 000 kr + moms

Företagsinternt

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska.

Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Företagsanpassad Kurs

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Background

 • Why CMake was created
 • Properties of CMake
 • Compilers
 • Build tools
 • Build tool generators

Application Build

Compilation & Linkage

 • Using GCC
 • Pre-processor
 • Front-End compilation
 • AST and RTL
 • Back-end compilation
 • Assembler
 • Linker
 • Loader
 • Useful compiler flags
 • Linking libraries
 • Creating static libraries
 • Creating shared libraries
 • Executing with shared libraries

Archives

 • What is an archive
 • Creating a static archive file (*.a)
 • Naming conventions of archive files
 • Creating a dynamically linked archive file (*.so)

Brief about Makefiles

 • What is make
 • Structure of a Makefile
 • Targets
 • Actions
 • Dependencies
 • Rules
 • Ninja instead of Make

CMake Fundamentals

Installation of CMake

 • Installation via a package manager
 • Installation on Windows
 • Installation via TAR.GZ archive
 • Compiling from sources
 • CMake executables
 • CMake command-line help
 • CMake documentation

CMake Syntax

 • Structure of CMakeLists.txt
 • CMake stages
 • Comments
 • Command syntax
 • Text strings
 • Quoted vs. unquotes strings
 • Value lists
 • Variables
 • Conditional blocks
 • Looping blocks
 • CMake scopes
 • Subdirectories and includes
 • CMake GUI

Control Structures

 • Conditional blocks
 • Operators
 • Loops
 • Generator expressions
 • Functions

Executables

Building Executables

 • Creating a CMake project
 • Build steps and commands
 • Programming language
 • Language standard
 • Compiler options
 • Linking standard libraries

Build Variants

 • Debug vs. Release build
 • C++ vs. C sources
 • GCC vs. CLang compiler
 • Make vs. Ninja builder
 • Linux vs. Windows build

Libraries

Building Libraries

 • Building a static library
 • Where to find the *.a file
 • Propagating header files to an executable

Building Header-Only Libraries

 • Defining a header-only library

Building Dynamic Libraries

 • Building a shared library
 • Where to find the *.so file

Other Library Types

 • Defining an object library
 • Using an imported library

Linking External Libraries

 • What is an external library
 • Finding libraries
 • Configuration variables

Linking Remote Libraries

 • What is a remote library
 • Downloading and linking a remote library
 • Understanding FetchContent
 • Fetching a GIT library
 • Fetching a TAR.GZ file

Tests & Docs

Configuring and Running Tests

 • How cmake perceives a test
 • Using CTest
 • Configuring a simple test
 • Configuring a test based on a header-only testing framework (Catch2)
 • Configuring a test based on a linked testing framework (Google Test)
 • Fetching and using a remote test framework

Generating API documentation using doxygen

 • What is doxygen
 • Invoking doxygen from CMake
 • Configure tool properties
 • How to generate fancy docs with custom CSS, tree-view and images

Writing CMake Scripts

Running External Programs

 • Custom targets
 • Running the generated executable
 • Running arbitrary scripts and programs
 • Generating API documentation using doxygen

Working with Files

 • Finding things in the file system
 • Extracting path components
 • The versatile file() command
 • Copy a set of files to a directory
 • Writing files
 • Reading files
 • HTTP(S) operations, i.e., GET and PUT

Generating Sources

 • Copying files
 • Variable substitution
 • Managing application version
 • Assembling build info

Recursive CMake

 • How to structure a large C/C++ project
 • Top-level CMakeLists.txt
 • Dependencies
 • Subsystems
 • Tests

Cross-Compilation

 • What is cross-compilation
 • Toolchain identifier
 • What is sysroot
 • What is a multi-lib
 • Using CMake for cross-compilation
 • Toolchain file
 • How to build applications for several toolchains (i.e., platforms)

Presets

 • What are CMake presets
 • Understanding the preset JSON format
 • Top-level JSON properties
 • Common structure of all presets objects
 • Configure configurePresents
 • Configure buildPresents
 • Preset macros
 • Preset inheritance
 • Preset conditions