Kurs om
C för programmerare

Kurs om hur du programmerar i språket C

Trots att språket C skapades i början på 70-talet är det fortfarande det naturliga valet vid maskinnära programmering.

Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att komma igång och bli produktiv med programmering i C oavsett om målsystemet är en Arduino, Raspberry PI eller en vanlig PC.

Snabbfakta

Namn
C för programmerare
Längd
5 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Tekniska programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i något kompilerande språk
Programvara & Verktyg
 • GNU C Compiler
 • Jetbrains CLion
 • Ubuntu Linux

Detta får du lära dig på kursen

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

 • Basic syntax in modern C, C11, C17, C23
 • Understand and be able to use pointers
 • Create linked data types
 • Handle text strings securely
 • Manage text files
 • Build C applications
 • Create and link library files
 • Debug C program
 • Look for memory leaks
 • Manage binary block-divided files
 • Manage dates and times and format them

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25%. Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 26 000 kr + moms

Fjärrkurs

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 22 000 kr + moms

Företagsinternt

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska.

Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Företagsanpassad Kurs

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Background and Overview

 • The language B
 • Why C was invented
 • Kernighan & Ritchie C (K&R C)
 • ANSI C
 • C89
 • C99
 • C11
 • C17
 • C23
 • Language properties
 • Overview of the syntax

Scalar Types

 • Integral types
 • Floating-point types
 • Boolean values
 • Characters
 • Type variations, such as short/long, signed/unsigned
 • Variables
 • The sizeof operator
 • Scopes

Operators

 • Arithmetic operators
 • Relational operators
 • Logical operators
 • Assignment expression operators
 • Increment & decrement operators
 • Type alias
 • Type casts
 • The address operator
 • Printing to the console
 • Reading from the console

Composite Types

 • Structs
 • Unions
 • Arrays
 • Text strings

Statements

 • If statements
 • While loops
 • For loops
 • Foreach loops
 • Switch statements

Functions

 • Function syntax
 • Specification vs. implementation
 • Function main()
 • Understanding exit codes
 • Command-line arguments
 • Global vs. local data
 • Usage of static variables and their meaning
 • Inline functions

Understanding Pointers

 • What is a pointer
 • Pointer declaration syntax
 • The dereferencing operator
 • Starred pointers
 • Pointer arithmetics
 • Array access
 • Why arrays and pointers are the same
 • Text strings are arrays of characters
 • Struct access
 • Understanding the address operator
 • Pointer to a function
 • Indirect function calls

Standard Library

 • Overview
 • Online documentation

Dynamic Memory Blocks

 • What is dynamic memory
 • Using malloc() and free()
 • Why calloc() is better than malloc()
 • Using realloc()
 • Understanding briefly the structure of the system heap
 • Memory block manipulating functions
 • Linked list data-types
 • Binary-tree data-types
 • Allocating data on the call-stack using alloca()

Working with Text String

 • Understanding that string literals are read-only
 • Overview of string manipulating functions in the standard library
 • Character oriented functions
 • String oriented functions
 • Conversion functions
 • Allocating memory blocks for strings
 • Copying strings
 • Searching strings
 • Tokenization of strings

Working with Files

 • Opening files
 • File opening modes
 • Formatted writing
 • Formatted reading
 • Changing the read/write position in a file
 • Line-oriented reading
 • Byte-oriented read/write

Designing Data-Structures in C

 • Basic principle
 • Applying the style of "object-oriented C"
 • Initialization vs. object creation
 • Dealing with object destruction
 • Header files vs. implementation files
 • Creating static libraries

The Pre-Processor

 • Including application files
 • Including system files
 • Constants
 • Pre-defined constants
 • Function macros
 • Conditional compilation
 • Include guards
 • Stringification
 • Name concatenation
 • Variadic macros
 • Assertions

Machine-Level Support

 • Bit-oriented operators
 • Shift operators
 • Bit-field structs
 • Inline ASM (assembler) code

Working with Date & Times

 • The UNIX Epoc
 • Timestamps
 • Using struct tm
 • Getting the current time
 • Formatting date and time values

Concurrency Support

 • Brief about POSIX Threads
 • Concurrency types in functions in C11
 • Creating threads
 • Waiting for thread termination
 • Using mutex locks
 • Using condition variables
 • Using thread-local storage

Building C Applications

 • Program organization
 • Understanding compilation units
 • Compilation steps
 • Useful GCC compiler options
 • Dynamic vs. static linkage
 • Creating static linked library file (*.a)
 • Creating dynamic linked library file (*.so)

Dealing with Errors

 • Compiling for a debugger
 • Debugging inside CLion
 • Brief about the command-line debugger GDB
 • Finding memory-leaks using Valgrind

Unit Testing

 • What is unit testing
 • Installing cUnit
 • Writing tests
 • Compiling and linking tests
 • Executing tests
 • Brief about using Catch2 för testing C applications