Kurs om
Maven för JVM byggnation

Kurs om hur du bygger Java/JVM applikationer och bibliotek med Maven

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Denna kurs vänder sig till dig som ska börja i ett Java projekt där man använder Maven som projekt-byggnads-ramverk och snabbt vill komma igång och vara produktiv.

Snabbfakta

Namn
Maven för JVM byggnation
Längd
1 dag
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Java programmerare
Förkunskaper
Kunna skriva Java applikationer
Programvara & Verktyg
 • Java JDK
 • Maven
 • JetBrains IntelliJ IDEA || MS Visual Code

Detta får du lära dig på kursen

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

 • Overview of Maven and other project-building frameworks
 • Compilation and execution of Java programs
 • Packaging of JAR, WAR and ZIP files
 • Generation of JavaDoc and other code processor tools
 • Handling of 3rd party JAR files
 • Addiction management in the Stomach
 • The most common Maven tasks

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25%. Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 10 000 kr + moms

Fjärrkurs

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 6 000 kr + moms

Företagsinternt

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska.

Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Företagsanpassad Kurs

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Background and Overview

Kort om varför och hur Maven utvecklades

Build tools evolution in the Java community

 • Ant
 • Maven
 • Ivy
 • Gradle
 • Installation of Maven
 • Configuration
 • Getting help from Maven

The target application

Genomgång av det exempel-projekt vi använder för alla övningar

Maven Theory

 • Standardized project layout
 • The POM and its structure
 • Important POM elements
 • Standarized build commands
 • Plugins
 • Plugin goals
 • The Maven build life-cycle
 • Local settings

Building Java Apps

 • Overview of the steps
 • Setting Java options
 • Passing compiler options, not directly supported by the compiler plugin
 • Creating JAR files
 • Making a JAR executable
 • Generating JavaDocs
 • Using user-defined java-doc tags

Dependencies

 • What is a dependency
 • Understanding the concept artefact repository
 • What is transitive dependency
 • How to search for 3rd party libraries (JARs)
 • Maven coordinates
 • Configuring dependencies
 • Scopes
 • Using non-standard repositories
 • The local Maven cache
 • Installing JARs to the local cache and why it is useful

Testing

 • Setting up test source directories
 • Loading resource files from teh class path
 • Running tests
 • Suppressing tests
 • Test result reports

Sub-Projects

 • The single project artefact principle
 • Parent POM
 • Child POM
 • Running recursive Maven build commands

Web Applications

 • Web app directory structure
 • Web POM
 • Building WAR artefacts
 • Running a WAR file

Site and Reports

 • Directory content
 • Almost Plain Text and other markup formats
 • Reports
 • Report plugins
 • Site descriptor
 • Generating a site

Proxy and Artefact Servers

 • What is a Maven proxy server
 • What is a Maven artefact server
 • Available Maven servers
 • Configuring Maven to use a proxy server
 • Deploying to an internal artefact server