1. Home
 2. Courses
 3. Web
 4. Css

Online Kurs omCSS/HTML för Programmerare

Grundkurs i CSS & HTML för programmerare

Fakta om kursen

Kursens namn
CSS/HTML för Programmerare
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Web utvecklare
Förkunskaper
Verksam som utvecklare i något programspråk
Verktyg
 • NodeJS && NPM/NPX, Microsoft Visual Code, Chrome || Firefox || Edge

Online

Du sitter bekvämt hemma och deltar i kursen över internet. Läraren undervisar på svenska. Om du önskar du kursen på engelska, kontakta oss så skapar vi ett kursdatum för dig där kursen ges på engelska via Zoom.
Pris: 16,000 kr (€1,519)

Klassrum

Våra klassrum finns centralt i Stockholm. Läraren undervisar på svenska.
Pris: 24,000 kr

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle.

Företagsinternt

Du kan också beställa kursen som företagsintern. Då kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Alternativt så håller vi kursen online om ni så önskar. Ni väljer om ni vill ha kursen på svenska eller engelska. Skicka en kurs-förfrågan via knappen nedan.

Företagsintern Kurs

Har du upplevt att du bara skulle göra en liten förändring i en CSS regel och hela webbsidas utseende förvandlades till något som mer liknade en kubistmålning? Har du tänkt tanken att CSS snarar är besläktat med alkemi än programmering?

Kanske du inte ens känner igen dig i frågeställningarna ovan. Hursomhelst, så är detta en kurs ger dig en solid grund i CSS & HTML, med ett stänk av JavaScript.

Du får lära dig allt du behöver veta om CSS & HTML för att förstå hur CSS regler ska utformas och hur webbläsaren väljer ut vilka regler som ska användas. Kursen är uppbyggd kring många korta teoriavsnitt, vilka avslutas med praktiska programmeringsövningar.

Vi vill understryka att kursen vänder sig till utvecklare som använder CSS som ett programspråk, för att realisera en design. Med andra ord; det är inte en kurs om grafisk web design, utan om att förstå och kunna tillämpa CSS/HTML/JS.

Detta får du lära dig på kursen

 • Kunna formulera kraftfulla CSS regler
 • Kunna designa återanvändbara CSS widgets
 • Kunna placera element med flexbox
 • Kunna designa sidlayout med grid
 • Kunna skapa effektfulla bakgrunder med gradienter
 • Förstå hur webbläsare exakt väljer vilka CSS reglar att applicera
 • Kunna välja och konfigurera byggverktyg för både för- och efterbearbetning

Kursinnehåll

Overview & Background

 • Why CSS was invented
 • Version history
 • Browser compatibility

WEB APP BASICS

Laying the foundation for the course

HTTP Overview

 • HTTP invocation structure
 • Request opersations
 • Response codes
 • MIME types
 • Understanding HTTPS
 • Payload encryption
 • Using a non-validated X.509 certificate

HTML Basics

 • Basic syntax
 • HTML page document
 • Lenient HTML
 • Heading tags
 • Paragraph tags
 • List tags
 • Link tags
 • Block vs. inline tags
 • White space
 • Pre-formatted and code tags
 • Presentational tags
 • Semantic tags
 • Grouping tags
 • Common attributes
 • Special attributes
 • Head section tags
 • Meta tags

CSS Syntax

 • Basic syntax
 • Element selector
 • Size units
 • Colour properties
 • Text properties
 • Padding and margin
 • Borders
 • Embedding and linking to CSS code
 • Tag link attributes
 • The default style-sheet

JavaScript Basics

 • Variables
 • Scalar types
 • Operators
 • Print outs
 • Functions
 • Lambdas
 • Lists
 • Objects
 • JSON
 • Running JS in a browser
 • Understanding DOM
 • Finding DOM nodes
 • Dealing with CSS styles
 • Modifying the DOM tree
 • Event handling
 • Brief about AJAX
 • Embedding and linking to JS code
 • Tag script attributes

Mock/Fake Data

 • What is mock data?
 • Lorem ipsum text
 • Getting filler text from a web service
 • Getting place holder images from a web service
 • Getting random stock images from a web service
 • Fake personal data
 • Generating mock/fake business data
 • Fake back-end REST-WS server

CSS FUNDAMENTALS

Presenting the corner stones of CSS

Fonts & Size Units

 • Font categories
 • Setting the font
 • What is font-size relative?
 • Using em size
 • Nested elements with em size
 • Using rem size
 • Using viewport units

Colour Expressions

 • Colour expression syntax
 • Understanding RGB
 • Understanding HSL
 • Opacity / transparancy
 • A little bit of colour theory

Combinators & Selectors

 • Combinator syntax
 • Universal selector
 • Attribute selectors
 • Pseudo classes
 • Pseudo elements
 • Variables
 • The calc() function
 • Special property values

CSS Box Model

 • Block vs. inline elements
 • Element box rendering
 • Box shape structure
 • Border properties
 • Border radius
 • Getting creative with think borders
 • Inline images
 • Floated images
 • Floating around several paragraphs
 • Stop floating
 • Floating block elements
 • The clearfix trick
 • Using floated divs to define a columnar layout
 • Understanding the box-sizing property
 • Always set box-sizing to border-box
 • Box shadows
 • Simple card widget

Text Formatting

 • Alignment
 • Variations
 • Spacing
 • Columns
 • Newspaper format

LAYOUT

Discussion of various ways of place content

Positioning

 • What can property position achieve?
 • Fixed
 • Absolute
 • Relative
 • Sticky
 • Z-index

Flexbox Layout

 • What is flexbox?
 • Terminology
 • Properties
 • Flex directiojn
 • Justify content
 • Align items
 • Flex wrap
 • Flex basis/grow/shrink

Grid Layout

 • What is grid?
 • Terminology & anatomy of a grid container
 • Container properties
 • Item properties
 • Named grid lines
 • Named grid areas

Page Layouts

 • Base style
 • Even out browser differences
 • CSS concepts
 • Common page layouts
 • Dealing with a wide screen
 • Usage of max-width
 • Dealing with overflow

APPLICATION

Application design aspects

Web Fonts

 • What is a web font?
 • Web font providers
 • Using Google Fonts
 • Using a font link
 • Using a donwloaded font

Icon Fonts

 • What is an icon font?
 • Icon font providers
 • Using Font Awesome
 • Linking to and applying Font Awesome
 • Scaling icons
 • Icon variations
 • Combining and mixing icons

Designing Widgets with Module CSS

 • What is modular CSS?
 • Simple Message widget
 • Buttons widget
 • Dealing with button states
 • Button variations
 • Media widget with image
 • Multi-component widget using JS
 • Dropdown widget
 • Menu widget

COMPOSITE ELEMENTS

Styling tables and forms

Tables

 • Basic table tags
 • Cell borders
 • Column formats
 • Striped and hover rows
 • Row groups
 • Unstyled and styled row groups Merged cells

Forms & Fields

 • Basic form tag
 • Basic form field tags
 • Using the input tag
 • Input tag attributes
 • Toggle buttons
 • Item selection fields
 • Multi-line text field
 • Borders & corners of fields
 • Styling labels
 • Using fieldsets to group fields
 • Designing a modal popup form

ADVANCED CSS

Depening the understanding of CSS

Cascading & Specificity

 • Understanding how to browser chooses a CSS rule to apply
 • Different selectors have different specificities
 • Specificity encoding into tuples
 • How to deal with conflicting rules of the same specificity
 • What is a cascaded value
 • Property inheritance

Backgrounds

 • Properties dealing with backgrounds
 • Gradients
 • Linear and radial gradients
 • Repeating gradients
 • Mixing and blending colors
 • Mixing images
 • Cut-out text over an image
 • Transitions & Transforms
 • What is a transition?

Transition properties

 • Fading
 • Cubic bezier functions
 • What is a transform?
 • Rotate, translate, scale and skew

Device Queries

 • Media query by device type
 • Media query by device feature
 • Logical operators of query expressions
 • Using mydevice.io
 • Handling media queries in JS
 • Principles of responsive design
 • Mobile first
 • Fluid layout
 • Size and resolution dependent image selection

TOOLING

Developer support tools

Build Tools

 • Do not install NPM packages globally
 • Using NPX for CLI tools
 • Understanding the scripts section of package.json
 • NPM & BASH
 • What is GulpJS?
 • Sample gulpfile
 • HTML minification

Style Docs

 • What is a style doc?
 • Installation of KSS
 • Doc comments syntax
 • Defining a start page
 • Running KSS

Pre-Processing

 • What is a pre-processor?
 • What is PUG?
 • Sample PUG file
 • What is SASS/SCSS?
 • Sample SCSS file
 • Other CSS languages
 • Using Modernizr to even out browser differences

Post-Processing

 • What is post-processing?
 • Using PostCSS and its CLI
 • Sample PostCSS usage
 • Sample PostCSS translations
 • Using GulpJS as the PostCSS runner
 • Minification of HTML, HS and images using GulpJS and PostCSS

Bundlers

 • What is a bundler?
 • Typical operations of a bundler
 • Installing and configuring Parcel
 • Using Parcel for development
 • Using Parcel for application build
 • Hash naming of asset files

BEYOND CSS

What else is it there to grasp

Themes

 • What is a theme?
 • Popular (open-source) themes
 • Overview of Twitter Bootstrap
 • Bootstrap widgets

Frameworks

 • What is a web framework?
 • What is a single-page (web) app (SPA)?
 • SPA frameworks
 • What is Angular?
 • Generating an Angular component
 • Angular component anatomy