Kurs i Perl

Kurs i Perl programmering

Perl är ett kolossalt mångsidigt språk och används för allt från snabba one-liners, effektiva system-skript till fullskaliga applikationer. Ett Perl skript exekverar imponerande snabbt och hanterar stora text massor utan problem.

I denna fullmatade kurs lär vi dig allt du behöver veta för att komma igång med egen programutveckling i Perl. Vi visar och diskuterar också ett urval av Perl program vi själva har skapat under alla våra otaliga konsultuppdrag.

Detta får du lära dig
 • Perl syntaxen
 • Olika sätt att anropa/använda Perl skript
 • Perl regex
 • Text hantering
 • Data typer
 • Effektiv I/O
 • Hantering av externa program-processer
Kursinnehåll

Background and Overview

 • What is Perl
 • Basic syntax
 • Installation of Perl

Setting up the Environment

 • Installing Perl
 • Installing Intellij
 • Installing the Camelcade plugin
 • Setting up a Perl project

Scalar Data Types

 • Perl variables, understanding '$'
 • Integral and floating-point values
 • Text strings
 • Text substitution (interpolation)
 • Operators
 • Simple I/O

Composite Data TYpes

 • Arrays & List data
 • Array operators
 • Understanding scalar vs array context
 • Associative arrays
 • Operators for associative arrays
 • Simpler I/O using arrays
 • How to use <STDIN>

Regex

 • What is regular expression (regex)
 • Patterns
 • Basic regex syntax
 • Understanding pattern groups
 • Regex operators
 • Regex options, such as case-insensitive matching
 • Regex substitution
 • Split / join

Functions

 • Overview of built-in functions
 • Writing your own functions
 • Understanding scope and local variables
 • What can you return from a Perl function
 • Passing parameters to a sub

Statements

 • If statement
 • Loops
 • Jumping using next / last
 • Suffix statements, such as 'unless'
 • Logical expressions using ‘&&’, ‘||’ och ‘?:’

Accessing Files

 • Opening a file for reading or writing
 • Accessing opened files using handles
 • Reading from or writing to external processes
 • Using the handy backtick operator '`'

References

 • What is a reference
 • Taking a reference to a scalar value
 • References to lists
 • References to maps
 • Nested data structures

Closures

 • References to functions
 • Anonymous data lists and maps
 • Anonymous functions and closures
 • Stacked function invocations
 • Schwartzian transformations

Modules

 • What is a module
 • Using require
 • Understanding @INC
 • Packages and namespaces

Standard Perl Modules

  CPAN

   Objects

   • What do we mean with object-oriented programming
   • How to create the illusion of classes and objects in Perl
   • Instance data
   • Methods
   • Constructors
   • Getters and setters

   Advanced Object-Orientation i Perl

   • Destructors
   • Inheritance
   • Using class generators

   Testing

   • What do we mean by unit testing
   • Overview of test modules in CPAN
   • Understanding TAP
   • Writing a test
   • Running a test suite

   Perl from the Trenches

    SnabbFakta
    NamnPerl
    Längd3 Dagar
    NivåBeginner
    MålgruppProgrammerare
    Förkunskaper Praktiska kunskaper i ett vanligt programmeringsspråk, såsom Java eller C++
    Verktyg
    • Perl 5, via cygwin, ActiveState, StrawberryPerl för Windows
    • Perl 5, tillgängligt i Ubuntu Linux
    • Text editor or JetBrains IDEA with the Perl plugin
    • Windows or Ubuntu Linux
    KursDatum
    DatumPlats Pris
    2020-03-09Stockholm 19 000 kr
    2020-05-25Stockholm 19 000 kr

    Samma-Företags Rabatt

    Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

    Företagsintern Kurs

    Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

    Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

    Relaterade Kurser
    KursDagarNivå
    BASH Scripts Programmering1BeginnerVisa
    Erlang3BeginnerVisa