Kurs i Perl

Kurs i Perl programmering

Perl är ett kolossalt mångsidigt språk och används för allt från snabba one-liners, effektiva system-skript till fullskaliga applikationer. Ett Perl skript exekverar imponerande snabbt och hanterar stora text massor utan problem.

I denna fullmatade kurs lär vi dig allt du behöver veta för att komma igång med egen programutveckling i Perl. Vi visar och diskuterar också ett urval av Perl program vi själva har skapat under alla våra otaliga konsultuppdrag.

Detta får du lära dig
 • Perl syntaxen
 • Olika sätt att anropa/använda Perl skript
 • Perl regex
 • Text hantering
 • Data typer
 • Effektiv I/O
 • Hantering av externa program-processer
Kursinnehåll

Background and Overview

 • What is Perl
 • Basic syntax
 • Installation of Perl

Setting up the Environment

 • Installing Perl
 • Installing Intellij
 • Installing the Camelcade plugin
 • Setting up a Perl project

Scalar Data Types

 • Perl variables, understanding '$'
 • Integral and floating-point values
 • Text strings
 • Text substitution (interpolation)
 • Operators
 • Simple I/O

Composite Data TYpes

 • Arrays & List data
 • Array operators
 • Understanding scalar vs array context
 • Associative arrays
 • Operators for associative arrays
 • Simpler I/O using arrays
 • How to use <STDIN>

Regex

 • What is regular expression (regex)
 • Patterns
 • Basic regex syntax
 • Understanding pattern groups
 • Regex operators
 • Regex options, such as case-insensitive matching
 • Regex substitution
 • Split / join

Functions

 • Overview of built-in functions
 • Writing your own functions
 • Understanding scope and local variables
 • What can you return from a Perl function
 • Passing parameters to a sub

Statements

 • If statement
 • Loops
 • Jumping using next / last
 • Suffix statements, such as 'unless'
 • Logical expressions using ‘&&’, ‘||’ och ‘?:’

Accessing Files

 • Opening a file for reading or writing
 • Accessing opened files using handles
 • Reading from or writing to external processes
 • Using the handy backtick operator '`'

References

 • What is a reference
 • Taking a reference to a scalar value
 • References to lists
 • References to maps
 • Nested data structures

Closures

 • References to functions
 • Anonymous data lists and maps
 • Anonymous functions and closures
 • Stacked function invocations
 • Schwartzian transformations

Modules

 • What is a module
 • Using require
 • Understanding @INC
 • Packages and namespaces

Standard Perl Modules

  CPAN

   Objects

   • What do we mean with object-oriented programming
   • How to create the illusion of classes and objects in Perl
   • Instance data
   • Methods
   • Constructors
   • Getters and setters

   Advanced Object-Orientation i Perl

   • Destructors
   • Inheritance
   • Using class generators

   Testing

   • What do we mean by unit testing
   • Overview of test modules in CPAN
   • Understanding TAP
   • Writing a test
   • Running a test suite

   Perl from the Trenches

    SnabbFakta
    NamnPerl
    Längd3 Dagar
    NivåBeginner
    MålgruppProgrammerare
    Förkunskaper Praktiska kunskaper i ett vanligt programmeringsspråk, såsom Java eller C++
    Verktyg
    • Perl 5, via cygwin, ActiveState, StrawberryPerl för Windows
    • Perl 5, tillgängligt i Ubuntu Linux
    • Text editor or JetBrains IDEA with the Perl plugin
    • Windows or Ubuntu Linux
    KursDatum
    DatumPlats Pris
    2020-03-09Stockholm 19 000 kr
    2020-05-25Stockholm 19 000 kr

    Samma-Företags Rabatt

    Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

    Undervisningsspråk

    Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

    Företagsintern Kurs

    Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

    Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

    Relaterade Kurser
    KursDagarNivå
    BASH Scripts Programmering1BeginnerVisa
    Erlang3BeginnerVisa