Kurs i Java Programmering

Grundkurs i Java programmering

Java är det största applikationsutvecklingsspråket och har utvecklats på ett imponerande sätt under de två årtionden det har funnits. Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med t.ex. programutveckling på server-sidan.
Detta får du lära dig
 • Känna till de grundläggande språkdelarna av Java
 • Kunna skriva Java program som använder container-typer
 • Förstå att använda lambda uttryck
 • Kunna skriva program som hanterar filer
 • Kunna skapa exekverbara JAR-filer
Kursinnehåll

Background and Overview

 • Language evolution & Versions
 • Editions & Distributions
 • Vendors & Implementations
 • Documentations

The Language

The language syntax, data types and statements.

  Compilation & Execution of a Java Program

  • The syntax at a glance
  • A typical Java program
  • How to compile
  • How to execute
  • Directory structure of sources and classes

  Data Types & Operators

  • Line and block comments
  • Identifiers
  • Reserved words
  • Variables
  • Integral data-types and literals
  • Floating-point data-types and literals
  • Boolean
  • Characters
  • Strings
  • Arrays
  • Enums
  • Arithmetic operators
  • Assignment expression operators
  • Relational operators
  • Logical operators
  • Conditional operator
  • Printing to the console

  Statements

  • If statements
  • While loops
  • For loops
  • For-each loops
  • Break & continue
  • Switch statements
  • Imports of classes
  • Reading data from the console

  Functions

  • Function declarations
  • Static functions
  • Overloaded functions

  Classes

  Syntax and usage.

   Class Syntax

   • Data abstraction and the idea of classes
   • Syntax
   • Visibility
   • Constructors
   • Member variables
   • Initialization
   • Pointers in Java
   • Pointer this
   • Null pointers
   • Function toString
   • Static members

   Extended Classes

   • Extendable strategies and the idea of inheritance
   • Syntax
   • What do we mean by inheritance
   • Creating sub-class objects
   • Dynamic binding of function calls
   • Usage of @override
   • Final methods
   • Abstract functions and classes

   Interfaces

   • Interfaces
   • The purpose of using interfaces in Java
   • Interface constants
   • Static interface functions
   • Default interface functions

   Exceptions

   • What is an exception
   • Throwing and catching exceptions
   • Understanding the flow of control
   • Stack traces
   • Checked and unchecked exceptions
   • JVM errors
   • Standard exception classes

   Inner Classes

   • Inner classes
   • Static inner classes
   • Anonymous classes
   • Class constructors
   • Anonymous constructors
   • Function finalize()

   Special Classes

   • Enum classes
   • Wrapper types
   • Conversion functions
   • Autoboxing
   • Class java.lang.Object
   • Class java.lang.Class
   • Class loading

   Generic Classes

   • Generic functions
   • Generic classes
   • Generic interfaces
   • Type restrictions

   Lambda Expressions

   • What is a lmabda expression
   • What is a functional interface
   • Basic syntax
   • Various use cases
   • Instrance method reference
   • Static method reference
   • Constructor method reference
   • Lambda oriented functional interfaces

   Annotatations

   • What is an annotation
   • Usage of annotations in various libraries
   • Syntax
   • Default values
   • Single value attribute
   • Specifing annotation placements
   • Keeping annotations until run-time

   The Library

   The most used parts of the large standard library.

    Text Manipulations

    • String
    • StringBuilder
    • Pattern & Matcher
    • Regex support in java.lang.String
    • Class Formatter
    • Class SimpleDateFormatter

    Date & Times

    • Date
    • Calendar
    • Typical idioms for date-time manipulations
    • Overview of the date-time support in Java 8
    • Calendar Builder

    Collections

    • Overview of interfaces and implementing classes
    • List & Array-/LinkedList
    • Map & Hash-/TreeMap
    • Understanding the for-each loop
    • Utility classes
    • Ordering of objects
    • Queue
    • Iterator
    • Class Properties
    • Class PropertyResourceBundle

    Input & Output

    • Text-oriented I/O
    • Reader & Writer
    • File
    • Typical I/O idioms
    • Binary I/O
    • Input-/OutputStream
    • Serialization
    • Class java.io.File
    • Path & Paths
    • Utility class java.nio.file.Files

    Pipeline Streams

    • What is a pipeline stream
    • The anatomy of a pipeline
    • Stream sources
    • Bounded streams
    • Aggregators
    • Collectors
    • Collection aggregation
    • String element joining
    • Understanding reduce()
    • Function filter()
    • Function map()
    • Sorting
    • Other filters

    Develoment

    Brief about how to develop Java applications

     JARs & DOCs

     • Understanding JAR files
     • Setting the class-path
     • Packing a library into a JAR file
     • Executable JARs
     • Understading JavaDocs
     • Running javadoc

     Build Tools

     • What is a build toll
     • Typical build tool tasks
     • Evolution of Java build tools
     • What is a dependency
     • What is an artefact repository
     • How to find 3rd party open-source libraries
     • What is a Maven proxy server
     • What is a Maven artefact repository server
     • Contemporary development work-flow
     • Brief introduction to Gradle

     Applications Types

     • Applications with GUI
     • Java Web Start
     • Servets & JSP
     • EJB
     • REST WS applications
     • Tests
     SnabbFakta
     NamnJava Programmering
     Längd 5 Dagar
     NivåBeginner
     MålgruppProgrammerare
     Förkunskaper Praktiska kunskaper i något programmerings-språk
     Verktyg
     • Java JDK, version 10+
     • JetBrains IntelliJ IDEA
     KursDatum
     DatumPlatsPris
     2020-02-03Stockholm27 000 kr
     2020-02-24Stockholm27 000 kr
     2020-03-16Stockholm27 000 kr
     2020-04-20 Stockholm27 000 kr
     2020-05-11Stockholm 27 000 kr
     2020-06-08Stockholm 27 000 kr

     Samma-Företags Rabatt

     Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

     Företagsintern Kurs

     Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

     Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

     Relaterade Kurser
     KursDagarNivå
     Java Programmering Fördjupning3IntermediateVisa
     Threads och Concurrency med Java2Advanced Visa
     Java för REST webbtjänster3IntermediateVisa