Kurs i Gradle

Kurs i byggnation av Java, Groovy, JVM applikationer med Gradle

Gradle reprenterar tredje generationens byggverktyg. Till skillnad från föregångarna, så använder Gradle ett programmeringsspråk (Groovy) för skriptdefinition, vilket innebär att det är enkelt att formulera programmatiska byggregler.

I denna kurs, går vi snabbt och effektiv igenom det du behöver veta för att börja jobba med Gradle direkt efter kursen.

Detta får du lära dig
 • Kompilera och bygga Java applikationer
 • Bygga Java webb-applikationer
 • Hantera Maven repositories och proxies med Gradle
 • Konfigurera multi-projekt
Kursinnehåll

Översikt och bakgrund

Kort om varför och hur Gradle utvecklades

 • Build tools for Java
 • Merits and limitations of Ant and Maven
 • GAnt
 • Properties and objectives of Gradle

Gradle installation

 • Installation
 • Configuration
 • Simple tasks
 • Dependent tasks
 • Log levels
 • Getting help from Gradle

Intro to Groovy

Gradle använder språket Groovy (~ Java++) som skript-språk. Här går vi igenom det viktigaste så att du kan förstå syntaxen i ett Gradle skript.

 • Basic syntax
 • Data types
 • Operators
 • Closures (lambda expressions)
 • Java API enhancements
 • Builders
 • Overview of Groovy frameworks

The target application

Genomgång av det exempel-projekt vi använder för alla övningar

  Building Java applications

  • Applying plugins
  • Standard project layout
  • Customizations
  • Source sets
  • Creating JARs
  • Executable JARs
  • Generating JavaDocs

  Dependency Management

  • What is a dependency
  • What is an artefact repository
  • What is transitive dependencies
  • How to configure dependencies
  • Preconfigured public repositories
  • Configuration of repositories
  • How to find 3rd party JAR files

  Testing

  • Test sources layout
  • Test dependencies
  • Test reports
  • JUnit
  • TestNG
  • Spock

  Building Web Applications

  • The web project layout
  • Customizations
  • Using the jetty plugin

  Gradle Tools

  • The Gradle GUI App
  • The Gradle Wrapper
  • The Gradle Daemon
  • The init task
  • IDE support

  The Gradle API

  • The Gradle API JavaDocs
  • The Project interface
  • The Task interface
  • Different ways to define properties
  • Build phases

  Using Maven Proxies & Repos

  • Maven proxy
  • Internal Maven repo
  • Overview of servers
  • Configure an internal repo
  • Configure publishing of artefact

  Multi-Project Builds

  • Multi-project layout
  • Common configurations
  • Sub-project dependencies

  Using Gradle Plugins

  • Overview of standard plugins
  • Installation of plugins
  • Searching for community plugins
  • Installation and configuration of community plugins

  Generating Reports

  • Overview of standard report plugins
  • Usage of some report pluginsm such as summary, checkstyle, findbugs and more

  Programming Gradle

  • Default task
  • Task type
  • Dynamic tasks
  • Useful factory methods
  • Using Ant tasks in Gradle scripts
  • Task documentation

  Writing Plugins

  • Understanding the difference between tasks and plugins
  • How to define tasks and plugins
  • User-defined tasks
  • Task configuration
  • User-defined plugins
  • Plugin configuration
  SnabbFakta
  NamnGradle
  Längd 2 Dagar
  Nivå Intermediate
  MålgruppJava programmerare
  Förkunskaper Rutinerad i Java programmering
  Verktyg
  • Java JDK, version 8+
  • Gradle
  KursDatum
  Datum PlatsPris
  2020-02-20Stockholm 15 000 kr
  2020-03-12Stockholm 15 000 kr
  2020-04-02Stockholm 15 000 kr
  2020-04-27Stockholm 15 000 kr
  2020-05-18Stockholm 15 000 kr

  Samma-Företags Rabatt

  Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurs-tillfälle. Läs mer här.

  Undervisningsspråk

  Vårt tryckta kursmaterial är alltid författat på engelska. Den muntliga presentationen i våra klassrum är som regel på svenska, såvida inte samtliga deltagare samtycker till att vi genomför kursen på engelska.

  Företagsintern Kurs

  Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

  Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor här.

  Relaterade Kurser
  KursDagarNivå
  Groovy3BeginnerVisa
  Maven1BeginnerVisa
  Apache Ant1BeginnerVisa