Skriverier med taggen Nodejs

Användning av await, del 3 av serien om asynkron programkod

Användning av await, del 3 av serien om asynkron programkod

20 september 2022

Genom att skriva await framför anropet till en promise-returnerade funktion blir asynkron programkod betydligt enklare att förstå och bygga vidare på. Detta är del 3 i vår serie om asynkron programkod i JavaScript.

3 former av asynkron bearbetning i JavaScript, del 2

3 former av asynkron bearbetning i JavaScript, del 2

13 september 2022

Ett promise objekt erbjuder ett löfte om ett framtida värde och utgör ett mer angenämt verktyg för att skriva asynkron programkod i JavaScript. Detta är del 2 i vår artikelserie.

3 former av asynkron bearbetning i JavaScript

3 former av asynkron bearbetning i JavaScript

6 september 2022

Asynkron bearbetning/hantering (eng. asynchronous computation)? I korthet, innebär det att anropa en funktion vid ett senare tillfälle när resultatet av en operation (t.ex. ett musklick eller ett HTTP anrop) är klart.

Node.js kursen uppdaterad

Node.js kursen uppdaterad

23 augusti 2022

Kursen om Node.js har just blivit uppdaterad och moderniserad. Vi använder nu ESM (ECMAScript Modules) i alla våra större programexempel.

Vad är Node.js?

Vad är Node.js?

20 mars 2021

Några ord om server-side JavaScript, dvs Node.js?

-->