Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i AngularJS (v1)

Effektiv grundkurs i AngularJS för att utveckla SPA web apps

Angular JS har i grunden förändrat hur vi bygger webbapplikationer. Från att generera HTML på server sidan och rendera en hel sida för varje request, till att skicka HTML koden en gång för alla och bara skicka JSON fram och åter mellan server och klient; det som kallas för single-page application (SPA).

Denna kurs om AngularJS lär dig allt du behöver veta om Angular så att du direkt efter kursen kan bli produktiv med att bygga single-page applications med hjälp av AngularJS.

Denna kurs behandlar den första version av Angular. Nya versionen av Angular är helt omdesignad och bygger på TypeScript och mycket annat och behandlas i kursen Angular . Välj denna kurs enbart om du arbetar eller kommer att arbeta med en webbappliaktion utvecklad med AngularJS, dvs version 1.

Detta får du lära dig på kursen
 • Kunna skriva controllers
 • Kunna designa services
 • Kunna skapa egna filters och directives
 • Designa applikationer som kommunicerar med en REST back-end server
 • Kunna implementera authenticering med JWT (web tokens)
Innehåll Expand All

Background and Overview

 • What is single-page application (SPA)
 • What makes AngularJS standout as an exceptional JavaScript framework
 • Angular components
 • Installation and configuration of Angular
 • HTML strucure

Setting up the Environment

Här installerar vi de komponenter som behövs för resten av kursen

 • Brief about NodeJS
 • Using the Node Package Manager (NPM)
 • Brief about Gulp
 • Brief about Bower
 • Brief about Twitter Bootstrap
 • Using WebStorm

Angular Concepts

 • Models
 • Scopes
 • The root scope
 • Expressions and databinding
 • Modules
 • Dependency injection
 • Config blocks
 • Run blocks

Controllers

 • The role of a controller
 • Scopes and controllers
 • Click events
 • Using the ControllerAs syntax
 • Emitting HTML
 • Conditional HTML
 • Controller hierachy

Understanding ngRepeat

 • Iterating over a list
 • Iterating over a object properties
 • Using iteration status variables
 • How to iterate across multiple HTML elements

Filters

 • What is a filter
 • Overview of Angular filters
 • Formatting filters
 • Transformation filters
 • List filtering and sorting
 • User defined filters

Routing

 • What is routing
 • Understanding UI-Router
 • Setting up routes
 • Using HTML views
 • Route controllers
 • State data
 • State navigation
 • State URI links
 • Abstract states

Services

 • The role of services in Angular
 • The implication of a service is a singleton
 • Basic definition
 • Using a service in a controller
 • Constants and other special cases
 • Overiew of Angular services
 • Understanding providers

Directives

 • What is a directive
 • Overview of Angular directives
 • Basic definition
 • Simple directives
 • Using HTML templates
 • Directives taking a body payload

HTTP Operations

 • Understanding AJAX invocations
 • Setting up a simple REST back-end server
 • Understanding the concepts of promises and asynchronous operations
 • Fetching data with HTTP GET
 • Why wrapping HTTP operions in a service is a good idea
 • Sending data with HTTP POST
 • Using HTTP PUT, PATCH and DELETE
 • Using interceptors

Events

 • How does Angular events work
 • Event propagation
 • Bubbling up
 • Broadcasting down
 • Event listeners
 • What happens when the user reloads

Local Storage

 • What is local storage and why it might be good to use
 • Defining a service for local storage

Authentication

 • What is a web token
 • How authentication works
 • Setting up a login form
 • Defining an authentication service
 • Interacting with a back-end server
 • Emitting authentication events
 • Listening for authentication events
 • Handling reload by the user
SnabbFakta
Namn
AngularJS (v1) for Web Apps
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Webbapplikationsutvecklare
Förkunskaper
Erfarenhet och vana att programmera i JavaScript/CSS/HTML
Teknisk miljö
 • Jetbrains WebStorm, senaste versionen
 • NodeJS och NPM
 • Gulp
 • Bower
 • Windows, Linux eller Mac
Schemalagd Kurs

Pris

15 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
JavaScript3 dagar Beginner
Angular Web App Development3 dagarIntermediate
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.