1. Home
  2. Topics
  3. Jvm

Kurser inom området

Java/JVM Språk

Java är det primära språket för utveckling av server-side applikationer. Med Java 8 har språket tagit ett kvant-hopp framåt i utvecklingen och sällar sig till andra programspråk som har stöd för lambda uttryck och data pipeline kedjor.
Kursnamn
Clean Code
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Har du någon gång jobbat i ett katastrofprojekt? Ett programutvecklingsprojekt där utvecklingen helt stannat av och gruppen är paralyserad av rädsla för att minsta kodförändring ska utlösa en kanonad av nya buggar. Ett sådant projekt utgör slutpunkten för en lång resa som började med att man inte hade tid att städa upp den där kodmodulen, för att just denna vecka var det så extra mycket att göra i projektet. Känns det igen? Förekomsten av dålig kod i programsystem ska jämföras med förekomst av mögel i hus. Det kommer bara att bli värre och värre. Denna kurs tar sikte på att det finns mycket att göra i förebyggande syfte och hur man systematiskt kan göra dålig kod mindre dålig och till slut göra den bra. Visa kursen
Kursnamn
Design Mönster
Längd
2 dagar
Nivå
Advanced
Designmönster är beskrivningar av väl beprövade lösningar av typiska programmeringsproblem och ingår som en självklar komponent i varje professionell programutvecklares arsenal. Trots att det gått två och ett halvt decenium sedan GOF-boken utgavs är den fortfarande en källa till fruktbärande diskussioner och solida lösningar. Emellertid har också design-metodiken evolverat och med moderna programspråk, vilka har stöd för lambda/closures så programmerar vi också något annorlunda än då. Den här kursen vänder sig till Java programmerare, som vill fördjupa sina kunskaper i program-design med hjälp av designmönster ur ett modernt utvecklingsperspektiv. Visa kursen
Kursnamn
Enhetstestning med JUnit
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Enhetstestning (unit testing) är idag en förutsättning för att upprätthålla hög programkods-kvalitet. Du får lära dig om JUnit version 5, AssertJ assertions, hur man använder mock-objects och mycket mera under denna fullmatade kursdag. Denna kurs vänder sig till Java utvecklare som ska börja eller precis börjat i ett Java projekt som använder sig av enhetstestning med JUnit och önskar snabbt bli produktiv. Visa kursen
Kursnamn
Enhetstestning med Spock
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Spock är ett ramverk för att skriva test både för Java och Groovy applikationer. Spock är konstruerat för att tillhandahålla en DSL (Domain Specific Language) dedikerad för testning med konstruktioner som data-tables och mock specifikationer. Visa kursen
Kursnamn
Groovy Programmering
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Groovy är en naturlig vidare-utveckling av Java. Man skulle kunna säga att Groovy är "Java++". Det är väldigt enkelt att från ett Java program börja med Groovy och steg-för-steg göra det mysigare (eng. groovy=mysig). Det intressanta med en sådan övning är att se hur mycket "onödig" kod det finns i ett Java program. Det är också mycket enkelt att bädda in Groovy i en befintlig Java applikation Visa kursen
Kursnamn
Java Programmering
Längd
5 dagar
Nivå
Beginner
Java är det största applikationsutvecklingsspråket och har utvecklats på ett imponerande sätt under de två årtionden det har funnits. Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med t.ex. programutveckling på server-sidan. Visa kursen
Kursnamn
Java 8/9/../14
Längd
3 dagar
Nivå
Intermediate
Java version 8, införde tre begrepp som i grunden förändrar ditt sätt att designa programkoden inuti metoderna/funktionerna av en klass. Dessa tre är Lambda Expressions, Data Stream Pipelines samt Asynchronous Computation. Java version 9, förändrade vårt sätt att designa Java applikationer, eftersom det nya modulsystemet (JPMS) är så pass genomgripande och skapar möjligheter för snabb uppstart av en Java applikationer och eliminering av class-not-found problem. Denna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med en tidigare version av Java och önskar att snabbt komma igång med att tillämpa alla nyheter i språket och standardbiblioteket. Visa kursen
Kursnamn
Java REST Web Services
Längd
3 dagar
Nivå
Advanced
Webbtjänster baserade på REST principen är det moderna sättet att hantera servertjänster. I denna kurs får du lära dig både att hantera klient-sidan såväl som att designa och implementera server-sidan. Visa kursen