Fullmatad kurs från Ribomation om

Kurs i Jenkins CI/CD Server

Hur du konfigurerar upp Jenkins som continuous integration och deployment server

Jenkins är helt klart den mest populära CI servern (Continuous Integration). Vi använder den själva för att bygga Groovy Grails webbapplikationer, köra igenom alla test, bygga en WAR och automagiskt driftsätta den nya versionen på en Tomcat server, som kör på en EC2 server i Amazon AWS molnet. Självklart tar vi upp och delar med oss av egna erfarenheter och best practices.

I denna Jenkins kurs får du lära dig att installera och konfigurera en Jenkins server, skapa byggjobb, installera och hantera en utvald mängd populära Jenkins plugins och mycket annat. Kursen vänder sig till alla som är verksamma med systemutveckling och vill komma igång med sin egen Jenkins server.

Detta får du lära dig på kursen
 • Var är en CI server och vilka finns det?
 • Installation och konfigurering av Jenkins
 • Skapa ett enkelt byggjobb
 • Skapa sammankopplade byggjobb
 • Sätta upp en trigger från GitHub och liknande
 • Rekommenderade plugins och hur man installerar dem
 • Hantering av lösenord och inloggningscertifikat
Innehåll Expand All

Background and Overview

 • What is a CI server
 • Typical tasks for a CI server
 • Some common CI servers
 • The history behind Hudson, that became Jenkins

Installation and Configuration of Jenkins

 • Running Jenkins stand-alone on Windows
 • Installing Jenkins at Ubuntu Linux
 • Jenkins directory structure
 • Common configuration files
 • Typical initial plugin configuration
 • Setting up mail notification

Creating Build Jobs

 • Jobs view
 • Jobs output
 • Jobs workspace
 • BASH jobs
 • Configuration of various support system plugins, such as Java, Groovy, Grails, Ant, Maven, Gradle and more
 • Creating a job using a Java build tool, such as Ant, Gradle and Maven
 • Linked jobs, using forward or backward links

Plugins

 • What is a Jenkins plugin
 • Where to find plugins
 • Different ways to install plugins
 • Presetation of some useful plugins

Credentials

 • What is a credential
 • Using the credential manager and why it is important to do so
 • Using SSH or SCP access to a remote system
 • Using secret text in build jobs

Working with VCS/SCM Systems

 • What is build trigger
 • Overview of SCM plugins
 • GitLab configuration
 • Polling SCM
 • Pushing from SCM
 • Restricting to a branch
 • SSH vs. HTTPS when accessing a SCM

Pipeline Build Jobs

 • Build job configuration as a source code
 • What is a Jenkins-2 pipeline job
 • Groovy configuration
 • Using a Jenkinsfile checked in to SCM
 • Pipeline vocabulary
 • Groovy pipeline DSL
 • The Groovy snippet generator
 • Pipeline build view
 • The Blue Ocean plugin

Build Tools

 • Typical build tools
 • Build tools for JVM, JS and C/C++
 • Tool configuration
 • Using CMake to build C++ applications
 • Using GulpJS to build NodeJS applications
 • Refering to a tool in a pipeline job

Deployment

 • Various forms of deployment
 • Deployment of web files
 • Deployment to a servlet container, such as Tomcat
 • Guidelines for non-interactive BASH scripts
 • Fetching and executinh an install script from a GIT repo
 • Launching a EC2 cloud server, in AWS
 • Installing a Jenkins server on EC2

Security

 • What is Jenkins security
 • Restricting access to HTTPS only
 • Nginx as a forwarding proxy
 • Using AWS ELB as a HTTPS front-end to a Jenkins EC2
 • Authentication in Jenkins
 • Authorization in Jenkins
SnabbFakta
Namn
Jenkins CI/CD Server
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare och IT-driftspersonal
Förkunskaper
Erfarenhet av programutvecklingsprojekt och applikationsdrift
Teknisk miljö
 • Ubuntu Linux (native, VBox eller Win10-WSL)
 • Java JDK, version 8
 • Jenkins, senaste versionen
Schemalagd Kurs

Pris

11 000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
StartdatumPlats
Loading course dates...
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Ant for Java Development1 dagar Beginner
Maven for Java Development1 dagarBeginner
Gradle for Java Development2 dagar Intermediate
GulpJS for Web Apps2 dagarIntermediate
Make for C/C++ Development1 dagar Beginner
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.