Effektiva kurser och utbildningar om

Kurser om moderna verktyg för programprojekt, såsom GIT, Jenkins och BASH programmering

Versionshantering och CI servrar är viktiga delar av en modern programutvecklingsprocess.
GIT Usage kurs
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

GIT är det helt dominerande versionshanteringssystemet för programkod, på grund av att det underlättar för team att arbeta isolerat med delar av koden utan att störa arbetet med andra delar av koden. När det sen är dags att infoga resultatet gör GIT det mesta av editeringsarbetet via en merge eller rebase operation.

Den här kursen ger omfattande kunskaper i GIT och hur du använder det för att arbeta effektivt i både små och stora programutvecklingsteam. Du får också lära dig att arbeta effektivt mot GIT fjärrservrar, samt kunna ta dig ur olika misstag.

Jenkins CI/CD Server kurs
Längd
1 dagar
Nivå
Beginner
Mer information

Jenkins är helt klart den mest populära CI servern (Continuous Integration). Vi använder den själva för att bygga Groovy Grails webbapplikationer, köra igenom alla test, bygga en WAR och automagiskt driftsätta den nya versionen på en Tomcat server, som kör på en EC2 server i Amazon AWS molnet. Självklart tar vi upp och delar med oss av egna erfarenheter och best practices.

I denna Jenkins kurs får du lära dig att installera och konfigurera en Jenkins server, skapa byggjobb, installera och hantera en utvald mängd populära Jenkins plugins och mycket annat. Kursen vänder sig till alla som är verksamma med systemutveckling och vill komma igång med sin egen Jenkins server.

BASH Shell Scripts Programming kurs
Längd
1 dagar
Nivå
Intermediate
Mer information

I denna praktiskt orienterade kurs får du lära dig allt om att skriva shell-scripts för att utföra rutin-sysslor och automatiskt konfigurera servrar.