Kursschema — Aktuella kursdatum för våra schemlagda kurser i Stockholms City

Observera att inte alla våra kurser är schemalagda här nedan, vilket innebär att du bör kika på samtliga kurser som finns listade i vänterkanten.

KursDagarÄmne NivåAktuella DatumMer Info
Android Basics4 Mobile Apps Dev.Beginner 13 jun 2017
Läs mer
AngularJS for Web Apps2Web Apps Dev.Beginner18 apr 2017
22 maj 2017
8 jun 2017
Läs mer
Ant for Java Development1 Build ToolsBeginner 12 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Amazon AWS Overview1 Cloud ComputingBeginner 8 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Twitter Bootstrap1 Web Apps Dev.Beginner 20 apr 2017
24 maj 2017
13 jun 2017
Läs mer
Modern C++ Basics5C++Beginner8 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Modern C++ for Java Developers4 C++Beginner18 apr 2017
12 jun 2017
27 jun 2017
Läs mer
Erlang Basics3ErlangBeginner18 apr 2017
19 jun 2017
Läs mer
GIT Kickstart1GITBeginner7 apr 2017
5 maj 2017
22 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Gradle for Java Development2Build Tools Beginner 5 apr 2017
10 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Gradle for C++ Development 2Build ToolsBeginner 8 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Grails for Web Apps3 GroovyBeginner22 maj 2017
13 jun 2017
Läs mer
Groovy Basics2 GroovyBeginner6 apr 2017
7 jun 2017
Läs mer
GulpJS for Web Apps2 Build ToolsBeginner 27 apr 2017
15 jun 2017
Läs mer
Java Basics4Java Beginner 15 maj 2017
12 jun 2017
Läs mer
JavaScript Basics2 JavaScriptBeginner 8 maj 2017
7 jun 2017
29 jun 2017
Läs mer
Jenkins CI/CD Server1Build Tools Beginner 15 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Linux Basics2Linux Beginner 18 apr 2017
7 jun 2017
Läs mer
Make for C/C++ Development1 Build ToolsBeginner 21 apr 2017
7 jun 2017
30 jun 2017
Läs mer
Maven for Java Development1Build ToolsBeginner5 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Modern C Programming4CBeginner25 apr 2017
29 maj 2017
Läs mer
Perl Basics2PerlBeginner24 apr 2017
29 maj 2017
Läs mer
Scrum Project Management1Agile Dev. Beginner 5 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Android Intermediate 3Mobile Apps Dev. Intermediate8 maj 2017
Läs mer
C++ 11/14 for C++ Programmers2C++Intermediate 22 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Unit Testing in C++1 C++Intermediate 18 apr 2017
5 maj 2017
7 jun 2017
26 jun 2017
Läs mer
Intermediate Modern C++ 3C++Intermediate 19 apr 2017
10 maj 2017
22 maj 2017
19 jun 2017
Läs mer
Clean Code and Software Craftmanship2Agile Dev.Intermediate 6 apr 2017
11 maj 2017
8 jun 2017
Läs mer
Modern Design Patterns 2Agile Dev. Intermediate20 apr 2017
12 jun 2017
Läs mer
Erlang Intermediate3ErlangIntermediate 18 apr 2017
8 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
GIT Usage2 GITIntermediate 20 apr 2017
23 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Grails Intermediate2GroovyIntermediate 18 apr 2017
22 maj 2017
19 jun 2017
Läs mer
Java 81Java Intermediate5 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Java Intermediate3 JavaIntermediate 26 apr 2017
13 jun 2017
21 jun 2017
Läs mer
JUnit Tests1JavaIntermediate 21 apr 2017
5 maj 2017
9 jun 2017
Läs mer
Perl Intermediate2 PerlIntermediate 27 apr 2017
1 jun 2017
Läs mer
BASH Shell Scripts Programming 1LinuxIntermediate 20 apr 2017
9 jun 2017
Läs mer
Spock Tests1Groovy Intermediate 24 apr 2017
9 jun 2017
Läs mer
Android Advanced 3Mobile Apps Dev.Advanced 15 maj 2017
Läs mer
Threads Programming using Modern C++3C++Advanced8 maj 2017
22 maj 2017
13 jun 2017
Läs mer
Concurrent applications with Groovy-GPars 1GroovyAdvanced 5 maj 2017
7 jun 2017
30 jun 2017
Läs mer
Grails for REST Web Services Apps2 GroovyAdvanced20 apr 2017
22 maj 2017
21 jun 2017
Läs mer
Java Threads and Concurrent Programming2JavaAdvanced24 apr 2017
15 jun 2017
Läs mer
Java for REST Web Services Apps2Java Advanced 18 apr 2017
23 maj 2017
19 jun 2017
Läs mer
Linux Systems Programming using Modern C++3C++Advanced24 apr 2017
7 jun 2017
Läs mer
Linux Systems Programming using C3C Advanced 10 maj 2017
28 jun 2017
Läs mer
POSIX and C11 Threads Programming using C 2CAdvanced 8 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer