Kursschema — Aktuella kursdatum för våra schemlagda kurser i Stockholms City

Observera att inte alla våra kurser är schemalagda här nedan, vilket innebär att du bör kika på samtliga kurser som finns listade i vänterkanten.

KursDagarÄmne NivåAktuella DatumMer Info
Android Basics4 Mobile Apps Dev.Beginner 27 feb 2017
21 mar 2017
13 jun 2017
Läs mer
AngularJS for Web Apps2 Web Apps Dev.Beginner 27 feb 2017
20 mar 2017
18 apr 2017
22 maj 2017
8 jun 2017
Läs mer
Ant for Java Development 1Build ToolsBeginner 17 mar 2017
5 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Amazon AWS Overview1 Cloud ComputingBeginner 24 feb 2017
17 mar 2017
8 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Twitter Bootstrap1Web Apps Dev. Beginner 1 mar 2017
22 mar 2017
20 apr 2017
24 maj 2017
13 jun 2017
Läs mer
Modern C++ Basics5 C++Beginner3 apr 2017
8 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Modern C++ for Java Developers4C++Beginner20 mar 2017
18 apr 2017
12 jun 2017
27 jun 2017
Läs mer
Clean Code and Software Craftmanship2 Agile Dev.Beginner2 mar 2017
6 apr 2017
11 maj 2017
8 jun 2017
Läs mer
Erlang Basics3ErlangBeginner27 feb 2017
18 apr 2017
19 jun 2017
Läs mer
GIT Kickstart1 Build ToolsBeginner 24 feb 2017
17 mar 2017
5 maj 2017
22 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Gradle for Java Development2 Build ToolsBeginner 27 feb 2017
3 apr 2017
22 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Gradle for C++ Development 2Build ToolsBeginner 27 feb 2017
8 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Grails for Web Apps3Groovy Beginner 6 mar 2017
22 maj 2017
13 jun 2017
Läs mer
Groovy Basics2 GroovyBeginner2 mar 2017
6 apr 2017
7 jun 2017
Läs mer
GulpJS for Web Apps 2Build ToolsBeginner 2 mar 2017
3 apr 2017
8 maj 2017
15 jun 2017
Läs mer
Java Basics4Java Beginner 27 feb 2017
3 apr 2017
15 maj 2017
12 jun 2017
Läs mer
JavaScript Basics2JavaScript Beginner 2 mar 2017
3 apr 2017
8 maj 2017
7 jun 2017
29 jun 2017
Läs mer
Jenkins CI/CD Server1 Build ToolsBeginner 24 feb 2017
17 mar 2017
5 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Linux Basics2Linux Beginner 23 mar 2017
18 apr 2017
7 jun 2017
Läs mer
Make for C/C++ Development 1Build ToolsBeginner 24 feb 2017
17 mar 2017
5 maj 2017
7 jun 2017
30 jun 2017
Läs mer
Maven for Java Development 1Build ToolsBeginner 24 feb 2017
17 mar 2017
5 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Perl Basics2Perl Beginner 27 feb 2017
24 apr 2017
29 maj 2017
Läs mer
Scrum Project Management1 Agile Dev.Beginner 17 mar 2017
5 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Android Intermediate3Mobile Apps Dev.Intermediate 8 maj 2017
Läs mer
C++ 11/14 for C++ Programmers2C++ Intermediate23 mar 2017
3 apr 2017
22 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Unit Testing in C++1C++ Intermediate24 feb 2017
17 mar 2017
18 apr 2017
5 maj 2017
7 jun 2017
26 jun 2017
Läs mer
Intermediate Modern C++3C++ Intermediate22 mar 2017
19 apr 2017
10 maj 2017
22 maj 2017
19 jun 2017
Läs mer
Erlang Intermediate 3ErlangIntermediate 18 apr 2017
8 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Grails Intermediate2Groovy Intermediate20 mar 2017
18 apr 2017
22 maj 2017
19 jun 2017
Läs mer
Java 81JavaIntermediate 24 feb 2017
17 mar 2017
5 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Java Intermediate3JavaIntermediate 22 mar 2017
26 apr 2017
13 jun 2017
21 jun 2017
Läs mer
JUnit Tests1JavaIntermediate 17 mar 2017
21 apr 2017
5 maj 2017
9 jun 2017
Läs mer
Perl Intermediate2PerlIntermediate 2 mar 2017
27 apr 2017
1 jun 2017
Läs mer
BASH Shell Scripts Programming1LinuxIntermediate 24 feb 2017
20 mar 2017
20 apr 2017
9 jun 2017
Läs mer
Spock Tests1GroovyIntermediate 24 mar 2017
24 apr 2017
9 jun 2017
Läs mer
Android Advanced 3Mobile Apps Dev.Advanced 15 maj 2017
Läs mer
Threads Programming using Modern C++3C++Advanced27 feb 2017
3 apr 2017
8 maj 2017
22 maj 2017
13 jun 2017
Läs mer
GIT Advanced2 Build ToolsAdvanced 2 mar 2017
6 apr 2017
23 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Concurrent applications with Groovy-GPars1 GroovyAdvanced24 mar 2017
5 maj 2017
7 jun 2017
30 jun 2017
Läs mer
Grails for REST Web Services Apps2 GroovyAdvanced22 mar 2017
20 apr 2017
22 maj 2017
21 jun 2017
Läs mer
Java Threads and Concurrent Programming2 JavaAdvanced20 mar 2017
24 apr 2017
15 jun 2017
Läs mer
Java for REST Web Services Apps2JavaAdvanced23 mar 2017
18 apr 2017
23 maj 2017
19 jun 2017
Läs mer
Systems Programming using Modern C++ 3C++Advanced 1 mar 2017
20 mar 2017
24 apr 2017
7 jun 2017
Läs mer