Kursschema — Aktuella kursdatum för våra schemlagda kurser i Stockholms City

Observera att inte alla våra kurser är schemalagda här nedan, vilket innebär att du bör kika på samtliga kurser som finns listade i vänterkanten.

KursDagarÄmne NivåAktuella DatumMer Info
Android Basics4 Mobile Apps Dev.Beginner 13 jun 2017
Läs mer
AngularJS for Web Apps2Web Apps Dev.Beginner4 maj 2017
18 maj 2017
8 jun 2017
Läs mer
Ant for Java Development1 Build ToolsBeginner 7 jun 2017
Läs mer
Amazon AWS Overview1 Cloud ComputingBeginner 7 jun 2017
Läs mer
Twitter Bootstrap1Web Apps Dev. Beginner 13 jun 2017
Läs mer
Modern C++ Basics5C++Beginner26 jun 2017
Läs mer
Modern C++ for Java Developers4C++Beginner29 maj 2017
12 jun 2017
27 jun 2017
Läs mer
Erlang Basics3 ErlangBeginner19 jun 2017
Läs mer
GIT Kickstart1GITBeginner7 jun 2017
Läs mer
Gradle for Java Development2Build ToolsBeginner4 maj 2017
18 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Gradle for C++ Development 2Build ToolsBeginner 4 maj 2017
18 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Grails for Web Apps3Groovy Beginner 22 maj 2017
13 jun 2017
Läs mer
Groovy Basics2 GroovyBeginner4 maj 2017
18 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
GulpJS for Web Apps 2Build ToolsBeginner 4 maj 2017
18 maj 2017
15 jun 2017
Läs mer
Java Basics4JavaBeginner29 maj 2017
12 jun 2017
Läs mer
JavaScript Basics2JavaScript Beginner 4 maj 2017
18 maj 2017
7 jun 2017
29 jun 2017
Läs mer
Jenkins CI/CD Server1Build Tools Beginner 26 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Linux Basics2Linux Beginner 4 maj 2017
18 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Make for C/C++ Development1 Build ToolsBeginner 5 jun 2017
7 jun 2017
30 jun 2017
Läs mer
Maven for Java Development1Build Tools Beginner 7 jun 2017
Läs mer
Modern C Programming4CBeginner29 maj 2017
Läs mer
Perl Basics2 PerlBeginner4 maj 2017
18 maj 2017
29 maj 2017
Läs mer
Scrum Project Management 1Agile Dev.Beginner 7 jun 2017
Läs mer
C++ 11/14 for C++ Programmers2 C++Intermediate 8 maj 2017
18 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Unit Testing in C++1C++ Intermediate7 jun 2017
26 jun 2017
Läs mer
Intermediate Modern C++ 3C++Intermediate 19 jun 2017
Läs mer
Clean Code and Software Craftmanship2Agile Dev.Intermediate 4 maj 2017
18 maj 2017
8 jun 2017
Läs mer
Modern Design Patterns 2Agile Dev. Intermediate4 maj 2017
18 maj 2017
12 jun 2017
Läs mer
Erlang Intermediate3Erlang Intermediate26 jun 2017
Läs mer
GIT Usage2GITIntermediate 18 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Grails Intermediate2 GroovyIntermediate 4 maj 2017
18 maj 2017
19 jun 2017
Läs mer
Java 81JavaIntermediate 2 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer
Java Intermediate3 JavaIntermediate 22 maj 2017
13 jun 2017
21 jun 2017
Läs mer
JUnit Tests1JavaIntermediate 9 jun 2017
Läs mer
Perl Intermediate2PerlIntermediate 1 jun 2017
Läs mer
BASH Shell Scripts Programming1Linux Intermediate9 jun 2017
Läs mer
Spock Tests1GroovyIntermediate 9 jun 2017
Läs mer
Threads Programming using Modern C++3C++Advanced10 maj 2017
13 jun 2017
Läs mer
Concurrent applications with Groovy-GPars1 GroovyAdvanced7 jun 2017
30 jun 2017
Läs mer
Grails for REST Web Services Apps 2GroovyAdvanced 4 maj 2017
18 maj 2017
21 jun 2017
Läs mer
Java Threads and Concurrent Programming2 JavaAdvanced4 maj 2017
18 maj 2017
15 jun 2017
Läs mer
Java for REST Web Services Apps2JavaAdvanced4 maj 2017
18 maj 2017
19 jun 2017
Läs mer
Linux Systems Programming using Modern C++3C++Advanced22 maj 2017
7 jun 2017
Läs mer
Linux Systems Programming using C3C Advanced 22 maj 2017
28 jun 2017
Läs mer
POSIX and C11 Threads Programming using C 2CAdvanced 4 maj 2017
18 maj 2017
26 jun 2017
Läs mer