1. Home
  2. Schedule

Kurser och Datum

Här kan du se alla våra kurser och när respektive kurs ges

Online Course:23 mars
Classroom Course:24 mars

#KursnamnÄmneDagarNivåKursdatum
1Amazon AWSCloud Computing2beginner 17 sep. 12 nov. 12 nov. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
2Angular BasicsWeb Apps Development4beginner 21 sep. 5 okt. 5 okt. 19 okt. 19 okt. 2 nov. 2 nov. 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
3BASH Shell ScriptsDevelopment Tools1beginner 18 sep. 1 okt. 1 okt. 16 okt. 29 okt. 29 okt. 30 okt. 12 nov. 12 nov. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
4C BasicsC/C++4beginner 21 sep. 5 okt. 5 okt. 19 okt. 19 okt. 2 nov. 2 nov. 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
5C++ 11/14/17C/C++3intermediate 28 sep. 9 nov. 9 nov. 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
6C++ ProgrammingC/C++5beginner 19 okt. 19 okt. 2 nov. 2 nov. 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
7C++ SupplementaryC/C++3intermediate 28 sep. 9 nov. 9 nov. 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
8C++ ThreadsC/C++3advanced 28 sep. 9 nov. 9 nov. 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
9C++ for C ProgrammersC/C++4beginner 21 sep. 5 okt. 5 okt. 19 okt. 19 okt. 2 nov. 2 nov. 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
10C++ for Java ProgrammersC/C++4beginner 21 sep. 5 okt. 5 okt. 19 okt. 19 okt. 2 nov. 2 nov. 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
11C++ for Memory Constrained SystemsC/C++4advanced 21 sep. 5 okt. 5 okt. 19 okt. 19 okt. 2 nov. 2 nov. 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
12CMakeBuild Tools2beginner 17 sep. 12 nov. 12 nov. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
13CSS/HTML for ProgrammersWeb Apps Development4beginner 21 sep. 5 okt. 5 okt. 19 okt. 19 okt. 2 nov. 2 nov. 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
14Clean CodeJava/JVM Languages2advanced 17 sep. 29 okt. 29 okt. 12 nov. 12 nov. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
15Design PatternsJava/JVM Languages2advanced
16GIT BasicsDevelopment Tools2beginner 17 sep. 12 nov. 12 nov. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
17Google FirebaseCloud Computing2intermediate 17 sep. 12 nov. 12 nov. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
18GradleBuild Tools2intermediate 17 sep. 12 nov. 12 nov. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
19Groovy ProgrammingJava/JVM Languages3beginner 28 sep. 9 nov. 9 nov. 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
20Java 8/9/../14Java/JVM Languages3intermediate 28 sep. 9 nov. 9 nov. 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
21Java ProgrammingJava/JVM Languages5beginner 19 okt. 19 okt. 2 nov. 2 nov. 16 nov. 16 nov. 30 nov. 30 nov. 7 dec. 7 dec.
22Java REST Web ServicesJava/JVM Languages3advanced 28 sep. 9 nov. 9 nov. 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
23JavaScript ProgrammingJavaScript / NodeJS3beginner 28 sep. 9 nov. 9 nov. 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
24Jenkins CI/CD ServerDevelopment Tools1beginner 18 sep. 1 okt. 1 okt. 16 okt. 29 okt. 29 okt. 30 okt. 12 nov. 12 nov. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
25Linux Systems Programming in C++C/C++3advanced 28 sep. 9 nov. 9 nov. 23 nov. 23 nov. 14 dec. 14 dec.
26MavenBuild Tools1beginner 18 sep. 1 okt. 1 okt. 16 okt. 29 okt. 29 okt. 30 okt. 12 nov. 12 nov. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
27Node.jsJavaScript / NodeJS2intermediate 17 sep. 29 okt. 29 okt. 12 nov. 12 nov. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
28ScrumDevelopment Tools1beginner 18 sep. 1 okt. 1 okt. 16 okt. 29 okt. 29 okt. 30 okt. 12 nov. 12 nov. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
29Twitter BootstrapWeb Apps Development1beginner 18 sep. 1 okt. 1 okt. 16 okt. 30 okt. 12 nov. 12 nov. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
30TypeScript ProgrammingJavaScript / NodeJS2intermediate 17 sep. 29 okt. 29 okt. 12 nov. 12 nov. 26 nov. 26 nov. 14 dec. 14 dec.
31Unit Testing in C++ with Catch2C/C++1intermediate
32Unit Testing in C++ with Google TestC/C++1intermediate 18 sep. 1 okt. 1 okt. 16 okt. 29 okt. 29 okt. 30 okt. 12 nov. 12 nov. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
33Unit Testing with JUnitJava/JVM Languages1intermediate 18 sep. 1 okt. 1 okt. 16 okt. 29 okt. 29 okt. 30 okt. 12 nov. 12 nov. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.
34Unit Testing with SpockJava/JVM Languages1intermediate 18 sep. 1 okt. 1 okt. 16 okt. 29 okt. 29 okt. 30 okt. 12 nov. 12 nov. 13 nov. 26 nov. 26 nov. 27 nov. 17 dec. 17 dec.