Kurs om

Grundkurs i Vue.js

Kurs om hur du bygger moderna SPA webb-applikationer med Vue 3

Vue är ett kolossalt flexibelt ramverk för att bygga moderna webb-applikationer. Med Vue kan du använda såväl klassisk som modern SPA (Single Page App) webb-arkitektur. Ett Vue system designas som en sammansättning av komponenter, vilka kan fungera som navigerbara logiska sidor eller som återanvändbara byggblock inom logiska sidor.

Den här kursen bygger på Vue version 3 och primärt på Composition API, vilket är vår övertygelse är klart bättre än det tidigare Options API.

Snabbfakta

Namn
Grundkurs i Vue.js
Ämne
Webbapplikationer
URI
web/vuejs-basics
Längd
4 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Web-apps programmerare
Förkunskaper
God erfarenhet av att programmera i JavaScript och HTML/CSS
Programvara & Verktyg
  • Node.js && NPM && NPX
  • Vite
  • MS Visual Code || JetBrains IntelliJ IDEA
  • Chrome || Firefox || Edge

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25% . Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Kurs i Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 26 000 kr + moms

Kurs via Zoom

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 22 000 kr + moms

Kurs hos Er

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska. Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Detta får du lära dig

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

  • Know how to use and utilize SFC (Single File Components)
  • Understand best practices of how to differentiate page, panel and widget components
  • Know how to write parameterized page navigation
  • Know how to communicate with a REST-WS back-end server

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Vue.js Overview

Part 1 - Preparation

We first discuss som topics that are pre-requisites for the course, to ensure all course participants has a good starting point.

Highlights of Modern JavaScript

ES Modules

Using NPM and NPX

What is SPA (Single Page App)

Part 2 - Kickstart

How to build a Vue app step by step.

Embedded Vue

Instructions of how to build your first Vue app using CDN links.

Vue Basics

The SFC Version

Instructions of how to step by step build a multi widget SFC app.

Part 3 - The Details

Template Syntax

Reactivity

Directives

Form Field Value Bindings

Components

Life-Cycle Hooks

Computed Properties

Watched Properties

Using Slots

Part 4 - Routing

The core essence of SPA is routing; i.e. how to provide the illusion of navigating to different logical pages, but still just restructuring the DOM tree.

Basic Routing

More about Routing

Guarded Navigation

Part 5 - Production

Aspects when rolling out to production.

Build

Deploy

Server-Side App

Part 6 - Libraries

An overview of some useful Vue libraries.

Pinia

Vue i18n

Vuetify

-->