Kurser om

Java & JVM språk

Kurser om Java och andra JVM språk

Java har under två årtionden vuxit fram som det primära språket för utveckling av affärsapplikationer. Förutom att vara ett programspråk utgör Java också en plattform för mycket mera. JVM står för Java Virtual Machine och är det program som rent tekniskt exekverar ett Java program.

Det finns dock fler språk än Java som exekverar på JVM. Groovy var det första JVM språket och skapades redan 2003. Sedan dess har vi sett flera andra språk och porteringar av befintliga språk.

Kurser

Clean Code i Java program
Kurs om hur du rensar upp i gammal Java kod

Denna kurs tar sikte på att det finns mycket att göra i förebyggande syfte och hur man systematiskt kan göra dålig kod mindre dålig och till slut göra den bra.

Visa Kursen
Längd
2 dagar

Nivå
Advanced

Målgrupp
Java programmerare
Kursdatum

Designmönster i Java program
Kurs om hur du tillämpar design-mönster i Java

Den här kursen vänder sig till Java programmerare, som vill fördjupa sina kunskaper i program-design med hjälp av designmönster ur ett modernt utvecklingsperspektiv.

Visa Kursen
Längd
2 dagar

Nivå
Advanced

Målgrupp
Java programmerare
Kursdatum

Grundkurs i Groovy
Kurs om hur du programmerar i Groovy

Groovy är en naturlig vidare-utveckling av Java. Man skulle kunna säga att Groovy är "Java++".

Visa Kursen
Längd
3 dagar

Nivå
Intermediate

Målgrupp
Java programmerare
Kursdatum

Java grundkurs
Kurs om hur du programmerar i Java

Denna kurs ger dig grunderna i språket och delar av det enorma standardbiblioteket, så att du snabbt kan komma igång efter kursen med programutveckling på server-sidan.

Visa Kursen
Längd
5 dagar

Nivå
Beginner

Målgrupp
Programmerare
Kursdatum

Modern Java, version 8/9/...
Kurs om de viktigaste nyheterna i Java sedan version 8 fram till nu

Denna kurs vänder sig till dig som idag arbetar med en tidigare version av Java och önskar att snabbt komma igång med att tillämpa alla nyheter i språket och standardbiblioteket.

Visa Kursen
Längd
3 dagar

Nivå
Intermediate

Målgrupp
Java programmerare
Kursdatum

JUnit enhetstestning
Kurs om hur du skriver enhets test i Modern JUnit

Denna kurs vänder sig till Java utvecklare som ska börja eller precis börjat i ett Java projekt som använder sig av enhetstestning med JUnit och önskar snabbt bli produktiv.

Visa Kursen
Längd
1 dagar

Nivå
Intermediate

Målgrupp
Java programmerare
Kursdatum

Spock enhetstestning
Kurs om hur du skriver enhets test för JVM program med hjälp av Spock

Denna kurs vänder sig till Java utvecklare som ska börja eller precis börjat i ett Java projekt som använder sig av enhetstestning med Spock och önskar snabbt bli produktiv.

Visa Kursen
Längd
1 dagar

Nivå
Intermediate

Målgrupp
Java programmerare
Kursdatum

Spring Framework och Spring Boot
Kurs om hur du kommer igång och skriver Java applikationer med hjälp av Spring Framework och Spring Boot

Denna kurs lär dig allt du behöver veta för att bli produktiv i ett Spring projekt direkt efter avslutad kurs.

Visa Kursen
Längd
4 dagar

Nivå
Intermediate

Målgrupp
Java programmerare
Kursdatum

Spring Batch
Kurs om hur du skriver batch applikationer med Spring Batch

Spring Batch är ett ramverk, byggt ovanpå Spring Framework, som tillhandahåller alla man behöver för att designa robusta och skalbara batch applikationer. Denna kurs lär dig allt om item-readers, item-processor, item-writers, tasklets och mycket mer.

Visa Kursen
Längd
2 dagar

Nivå
Advanced

Målgrupp
Java Spring programmerare
Kursdatum

-->