Kurs om

Amazon AWS

Kurs om hur du skapar VPC nät, EC2 servrar, ALB last-balanserare, med flera, i AWS för att driftsätta dina applikationer

Det är ingen överdrift att påstå att Amazon AWS molnet helt har förändrat landskapet för driftsättning av moderna applikationer. Genom att använda virtuella EC2 servrar, kan vi nu inom några minuter sjösätta ett helt applikationskluster, det som tidigare med fysiska servrar tog dagar att åstadkomma.

I denna fullpackade kurs lär du dig allt du behöver veta för att snabbt komma igång med att driftsätta dina egna applikationer i Amazon AWS.

Snabbfakta

Namn
Amazon AWS
Ämne
Cloud Computing
URI
cloud-computing/aws-basics
Längd
3 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programutvecklare och IT-driftspersoner
Förkunskaper
Erfarenhet av att arbeta i en Linux miljö på kommandoraden
Programvara & Verktyg
 • SSH client, such as PuTTY
 • Chrome || Firefox || Edge
 • Node.js (optional)

Kursdatum

Här ser du vilka kursdatum som är tillgängliga. Klicka på en av datumknapparna för att anmäla dig till ett kurstillfälle. På kursen pratar läraren svenska, medan vårt kursmaterial alltid är författat på engelska.

Missa inte vår samfaktureringsrabatt! Är ni fler personer från samma företag/organisation som går på samma kurs, rabatteras tillkommande personer med 25% . Ni anmäler er till kursen en och en, men uppger samma företag, så ordnar vi resten. Samtliga deltagare från samma företag ingår på samma faktura, den första till fullt pris och resterande till rabatterat pris.

Kurs i Klassrum

Du sitter bekvämt i ett av våra klassrum, vilka finns centralt placerade i Stockholms innerstad.

I priset ingår tryckt kursmaterial (och som PDF), samt kaffe/te med smörgås på förmiddagen och kaffe/te med bulle på eftermiddagen.

Pris: 21 000 kr + moms

Kurs via Zoom

Du sitter bekvämt framför datorn och deltar i kursen via internet. Vi använder programvaran Zoom för alla våra fjärrkurser.

I priset ingår kursmaterial som PDF.

Pris: 16 500 kr + moms

Just nu finns det inga datum tillgängligt. Titta förbi om några dagar eller kontakta oss och be oss lägga upp fler kursdatum.

Kurs hos Er

Om ni är tre eller fler personer från samma företag eller organisation, kan ni beställa en företagsanpassad kurs. Då håller vi kursen på ett datum som passar er. Antingen på plats i era lokaler eller som en fjärrkurs. Vi kan också hålla den muntliga framställningen på engelska. Klicka på knappen nedan för att be om en offert.

Detta får du lära dig

Här är ett sammandrag i punktform av vad du får lära dig på kursen. Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi sammandraget också på engelska.

 • Overview of AWS services, their prices and how to approach AWS
 • Administration of EC2 servers
 • Setting up multi-subnets VPC, route tables, security groups, CIDR, Inet/NAT Gateways
 • How to connect multiple virtual hard drives (EBS), format them and move them between servers
 • How to configure DNS in Route53
 • How to configure a load-balanced HTTPS cluster with ELB
 • Configuration of static IP addresses (EIA) and DNS with Route 53
 • The advantages of having the database in RDS, compared to on the EC2 server
 • Storage of data files in S3 and how it differs from EBS
 • How to send reliable email via SES (regular outgoing email from AWS IP numbers is usually blocked as spam)
 • Our own experience of using the AWS cloud since 2008

Kursinnehåll

Eftersom kursmaterialet är författat på engelska, så återger vi innehållet också på engelska.

Cloud Computing Overview

AWS Overview

Walk-through of the AWS services offering

X.509 Key-Pairs

Using EC2 (Elastic Compute Cloud)

Working with EBS (Elastic Block Storage)

Software Maintenance on EC2 Servers

Configuring VPC (Virtual Private Cloud)

AWS CLI (Command-Line Interface)

Route 53 (DNS/Domain Service)

ACM (AWS Certificate Manager)

Configuring Load Balancers

RDS (Relational Database Service)

Storing files in S3 (Simple Storage Service)

Static Website in CloudFront CDN (Content Delivery Network)

Microservices via AWS Lambda

Sending Mail via SES

-->