Kurser om
Build Tools

Hur du bygger applikationer och bibliotek med olika byggnationsverktyg

Att kunna bygga applikationer på ett reproducerbart sätt med integrering sammanställning, sammansättning av byggartefakt och testning är viktiga ingredienser i ett modernt byggverktyg.

Vi har här sammanställt kurser om de byggnationsverktyg som vi själva gillar och använder.

CMake för C/C++ byggnation Intermediate 2 dagar

Kurs om hur du bygger C/C++ applikationer och bibliotek med CMake

CMake har seglat upp som det mest populära byggnations-verktyget för C/C++ applikationer och bibliotek. Skälet är att CMake egentligen är en generator för byggnations-verktyg såsom Make, Ninja, MSVSC++, Xcode med flera, vilket skapar flexibilitet avseende både verktyg och editorer.

Aktuella Datum

Gradle för JVM byggnation Intermediate 2 dagar

Kurs om hur du bygger Java/JVM applikationer och bibliotek med Gradle

Gradle representerar tredje generationens byggverktyg. Till skillnad från föregångarna, så använder Gradle ett programmeringsspråk (Groovy) för skriptdefinition, vilket innebär att det är enkelt att formulera programmatiska byggregler.

Aktuella Datum

Maven för JVM byggnation Intermediate 1 dag

Kurs om hur du bygger Java/JVM applikationer och bibliotek med Maven

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Aktuella Datum