Kurser om

Build Tools

Hur du bygger applikationer och bibliotek med olika byggnationsverktyg

Att kunna bygga applikationer på ett reproducerbart sätt med integrering sammanställning, sammansättning av byggartefakt och testning är viktiga ingredienser i ett modernt byggverktyg.

Vi har här sammanställt kurser om de byggnationsverktyg som vi själva gillar och använder.

Kurser

CMake för C/C++ byggnation
Kurs om hur du bygger C/C++ applikationer och bibliotek med CMake

CMake har seglat upp som det mest populära byggnations-verktyget för C/C++ applikationer och bibliotek. Skälet är att CMake egentligen är en generator för byggnations-verktyg såsom Make, Ninja, MSVSC++, Xcode med flera, vilket skapar flexibilitet avseende både verktyg och editorer.

Visa Kursen
Längd
2 dagar

Nivå
Intermediate

Målgrupp
C/C++ utvecklare
Kursdatum

Gradle för JVM byggnation
Kurs om hur du bygger Java/JVM applikationer och bibliotek med Gradle

Gradle representerar tredje generationens byggverktyg. Till skillnad från föregångarna, så använder Gradle ett programmeringsspråk (Groovy) för skriptdefinition, vilket innebär att det är enkelt att formulera programmatiska byggregler.

Visa Kursen
Längd
2 dagar

Nivå
Beginner

Målgrupp
Java programmerare
Kursdatum

Maven för JVM byggnation
Kurs om hur du bygger Java/JVM applikationer och bibliotek med Maven

Maven har i grunden revolutionerat Java världen, med dess införande av standardisering av projekt via konfigurering-via-konventioner, automagisk beroendehantering, generering av en komplett webbplats för teknisk projekt dokumentation med mera.

Visa Kursen
Längd
1 dagar

Nivå
Beginner

Målgrupp
Java programmerare
Kursdatum

-->