1. Home
 2. Prices

Priser och Villkor

Online Kurser

Schemalagd Kurs

Du anmäler dig till en online-kurs, installerar mötes-klienten och sen är du redo för kursen.

AvserBelopp
Per Kursdag 4,000 kr
€380

I priset ingår digitalt kursmaterial, tillgängligt när kursen startar.

Företagsintern Kurs

Är ni flera personer från samma företag, kan ni kontakta oss för en online-kurs vid en tidpunkt och ett upplägg som passar er. Priser per kursdag och deltagare nedan.

AvserBeloppEnhetBeskrivning
Kurslängd 7,500 kr
€712
kursdagPris per kursdag
Deltagare 1,500 kr
€142
personPris per deltagare
AvserInställningVärdeBelopp
Dagar3+22,500 kr
Deltagare5+7,500 kr
Pris (ex moms) 30,000 kr
€2,847

Försäljningsvillkor

 • Alla priser anges exklusive lagstadgad MOMS (25 %)
 • Vår faktura skickas som PDF via e-post efter kursen. Såvida ni inte explicit ber om en papperfaktura, som skickas via vanlig post.
 • Antal dagar att betala är 14
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning
 • Du kan kostnadsfritt avboka till och med 20 dagar före kursstart; sen debiteras hela priset.
 • Du kan överlåta din plats till en kollega, givet att du informerar oss.

Företagsinterna Kurser, inom Skandinavien

Vi kommer gärna till er och håller kursen i era lokaler. Boka då en företagsintern kurs. Upplägget är enkelt: Vår lärare reser till er med egen laptop. Ni arrangerar kurslokal med dataprojektor, duk och whiteboard. Deltagarna har med sig sina egna datorer/laptops.

Schablonbelopp

AvserBeloppEnhetBeskrivning
Kurslängd15,000 krkursdagPris per kursdag
Deltagare1,500 krpersonPris per deltagare
Hotellnätter2,000 krövernattningSchablonbelopp per övernattning på hotell
AvserInställningVärdeBelopp
Dagar3+45,000 kr
Deltagare5+7,500 kr
Reseområde
B+1,500 kr
Hotellnätter2+4,000 kr
Pris (ex moms) 58,000 kr
€5,505

Reseområde

OmrådeBeloppBeskrivning
A0 krLokala resor inom Stor-Stockholm och dess krans-orter till vilka vi kan köra bil fram och åter över dagen.
B1,500 krFör städer inom en radie av 250 km runt Stockholm och max 2 timmar med bil.
C4,500 krÖvriga delar av Sverige, nåbara via ett morgonflyg från Stockholm
D6,000 krResor till Norge, Danmark eller Finland

Försäljningsvillkor

 • Alla priser anges exklusive lagstadgad MOMS (25 %)
 • Vår faktura skickas som PDF via e-post efter kursen. Såvida ni inte explicit ber om en papperfaktura, som skickas via vanlig post.
 • Antal dagar att betala är 14
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning
 • Du kan kostnadsfritt avboka till och med 20 dagar före kursstart; sen debiteras hela priset.
 • Du kan överlåta din plats till en kollega, givet att du informerar oss.

Företagsinterna Kurser, utanför Skandinavien

Vänligen skicka oss ett e-brev med ditt önskemål och vi återkommer med en offert.

Försäljningsvillkor

 • Uppdrag faktureras i EUR
 • Alla priser anges exklusive MOMS
 • Fakturamottagaren måste tillhandahålla sitt EU moms registreringsnummer
 • Vår faktura skickas som PDF via e-post före kursstart.
 • Fakturan skall vara helt betald innan kursen startar.
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning

Schemalagda Kurser i Klassrum

Vi håller till i centrala Stockholm. Du tar med dig din egen laptop till kursen. Fritt Wifi finns alltid på plats. Cirka en vecka före kurstart mailar vi dig om vilken programvara du bör installera innan kursstart, så att vi kan ha en flygande start på kursen. Och du, glöm inte att ta med strömkabeln till din laptop :)

Pristabell

KurslängdBelopp
1 dagar11,000 kr
2 dagar15,000 kr
3 dagar19,000 kr
4 dagar24,000 kr
5 dagar27,000 kr

I priset ingår tryckt kursmaterial och kaffe med tilltugg på för- och eftermiddag. Lunch ingår ej, utan intages på egen hand.

Du förväntas ta med dig din egen laptop till kursen. Cirka en vecka före kurstart skickar vi dig ett mail med installationsanvisningar för programvara vi rekommenderar du installerar innan kursen startar.

Samma-Företags Rabatten

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle.

Till exempel: Ni är tre personer från samma företag och anmäler er till en schemalagd kurs, som går ett viss datum. Då fakturerar vi ett helt pris för en person och reducerat pris för två personer. Förutsättningen är att vi kan skicka en samlingsfaktura till företaget

Försäljningsvillkor

 • Alla priser anges exklusive lagstadgad MOMS (25 %)
 • Vår faktura skickas som PDF via e-post efter kursen. Såvida ni inte explicit ber om en papperfaktura, som skickas via vanlig post.
 • Antal dagar att betala är 14
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning
 • Du kan kostnadsfritt avboka till och med 20 dagar före kursstart; sen debiteras hela priset.
 • Du kan överlåta din plats till en kollega, givet att du informerar oss.

Längre betalperioder

I de fall ni önskar en längre kredittid än vad som anges i våra standardvillkor, så har vi möjlighet att upphandla en dylik, givet att ni står för merkostnaden. Följande tabell sammanfattar vårt pristillägg.

Med betalperiod avses den tidsperiod som löper från kursens/uppdragets påbörjande till fullständig likvid erhållits.

Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att ni i god tid översänder den faktureringsinformation ni önskar att vi skriver in på fakturan.

Detta innebär att om vi erhållit ofullständiga uppgifter om t.ex. inköpsnummer, faktureringsadress eller annat som föranleder er inköpsavdelning att avvisa vår faktura och vi måste omfakturera (kreditera + ny faktura), så lägger vi på en kostnad för vårt merarbete, samt att betalperioden förlängs.

Exempelvis:om ni har 90 dagars betalperiod och er inköpsavdelning avvisar vår faktura 90 dagar efter att vi skickat den och begär en uppdaterad faktura, så debiterar vi dels för omfaktureringsarbetet och den dubbla betalperioden (90 + 90 dagar).

AvserBelopp / Procent
Uppläggningskostnad1,000 kr
45 dagars betalperiod5 %
60 dagars betalperiod6 %
75 dagars betalperiod7 %
90 dagars betalperiod8 %
105 dagars betalperiod9 %
120 dagars betalperiod10 %
X dagars betalperiodoch så vidare...
Omfaktureringskostnad8,000 kr