Kurs i

Perl Intermediate

Språket Perl öppnar upp en hel värld av förunderliga ting. Perl kan användas från att skriva enkla one-liners till att bygga kompletta applikationer. En hel del finansiella system är byggda med Perl, vilket illustrerar språkets vikt.

Denna kurs tar fördjupar dina Perl kunskaper och siktar på objekt-orienterad programmering och testing i Perl. Vi diskuterar också några Perl applikationer vi har varit verksamma med under åren.

Detta får du lära dig på kursen
 • Förstå hur referenser är nyckel till att skapa egna datatype
 • Kunna använda moduler från standardbiblioeket och CPAN
 • Designa objekt-orienterade program i Perl
 • Kunna skriva enhetstest
Innehåll

Setting up the Environment

 • Installing Perl
 • Installing Intellij
 • Installing the Camelcade plugin
 • Setting up a Perl project

References

Vad är referenser och hur de kan användas för parameteröverföring, returvärden och varför detta utgör fundamentet för att skapa egna datatyper
 • What is a reference
 • Taking a reference to a scalar value
 • References to lists
 • References to maps
 • Nested data structures

Closures

 • References to functions
 • Anonymous data lists and maps
 • Anonymous functions and closures
 • Stacked function invocations
 • Schwartzian transformations

Modules

Genomgång av modulbegreppet och hur du skapar och använder egna moduler
 • What is a module
 • Using require
 • Understanding @INC
 • Packages and namespaces

Standard Perl Modules

Översikt av typiska moduler i Perl distributionen och hur du använder dem

CPAN

Översikt av detta omfångsrika arkiv av Perl moduler och hur du använder CPAN moduler

Objects

Hur du designar object-orienterade program i Perl
 • What do we mean with object-oriented programming
 • How to create the illusion of classes and objects in Perl
 • Instance data
 • Methods
 • Constructors
 • Getters and setters

Advanced Object-Orientation i Perl

 • Destructors
 • Inheritance
 • Using class generators

Testing

 • What do we mean by unit testing
 • Overview of test modules in CPAN
 • Understanding TAP
 • Writing a test
 • Running a test suite

Perl from the Trenches

Diskussion om några större Perl projekt vi har deltagit i under åren.
SnabbFakta
Namn
Perl Intermediate
Längd
2 dagar
Nivå
Intermediate
Målgrupp
Perl programmerare
Förkunskaper
Praktiska kunskaper i Perl programmering
Teknisk miljö
 • Strawberry Perl för Windows, eller Perl via Linux
 • En text editor för programutveckling
 • Jetbrains Intellij
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Perl Basics2 dagarBeginner
Schemalagd Kurs

Pris

14000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
Startdatum Plats
1 jun 2017 Stockholm City
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.