Kurs i

Perl Basics

Perl är ett kolossalt mångsidigt språk och används för allt från snabba one-liners, effektiva system-skript till fullskaliga applikationer. Ett Perl skript exekverar imponerande snabbt och hanterar stora text massor utan problem.

I denna fullmatade kurs lär vi dig allt du behöver veta för att komma igång med egen programutveckling i Perl. Vi visar och diskuterar också ett urval av Perl program vi själva har skapat under alla våra otaliga konsultuppdrag.

Detta får du lära dig på kursen
 • Perl syntaxen
 • Olika sätt att anropa/använda Perl skript
 • Perl regex
 • Text hantering
 • Data typer
 • Effektiv I/O
 • Hantering av externa program-processer
Innehåll

Background and Overview

 • What is Perl
 • Basic syntax
 • Installation of Perl

Scalar Data Types

 • Perl variables, understanding '$'
 • Integral and floating-point values
 • Text strings
 • Text substitution (interpolation)
 • Operators
 • Simple I/O

Composite Data TYpes

 • Arrays & List data
 • Array operators
 • Understanding scalar vs array context
 • Associative arrays
 • Operators for associative arrays
 • Simpler I/O using arrays
 • How to use <STDIN>

Regex

 • What is regular expression (regex)
 • Patterns
 • Basic regex syntax
 • Understanding pattern groups
 • Regex operators
 • Regex options, such as case-insensitive matching
 • Regex substitution
 • Split / join

Functions

 • Overview of built-in functions
 • Writing your own functions
 • Understanding scope and local variables
 • What can you return from a Perl function
 • Passing parameters to a sub

Statements

 • If statement
 • Loops
 • Jumping using next / last
 • Suffix statements, such as 'unless'
 • Logical expressions using ‘&&’, ‘||’ och ‘?:’

Accessing Files

 • Opening a file for reading or writing
 • Accessing opened files using handles
 • Reading from or writing to external processes
 • Using the handy backtick operator '`'

Case Studies

Här diskuterar vi några av de Perl program vi skrivit för olika kunder genom åren.
SnabbFakta
Namn
Perl Basics
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare
Förkunskaper
Praktiska erfarenheter av script programming och/eller något programmeringsspråk
Teknisk miljö
 • Perl 5, via cygwin, ActiveState, StrawberryPerl för Windows
 • Perl 5, tillgängligt i Ubuntu Linux
 • En text editor för programutveckling
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Perl Intermediate2 dagarIntermediate
Schemalagd Kurs

Pris

14000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Just nu har vi inga kursdatum planerade för denna kurs. Vi lägger ut kursdatum löpande, så titta förbi denna sida litet senare.

Du kan också välja att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att bli notifierad om nya kursdatum.

Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.