Kurs i

Perl Basics

Perl är ett kolossalt mångsidigt språk och används för allt från snabba one-liners, effektiva system-skript till fullskaliga applikationer. Ett Perl skript exekverar imponerande snabbt och hanterar stora text massor utan problem.

I denna fullmatade kurs lär vi dig allt du behöver veta för att komma igång med egen programutveckling i Perl. Vi visar och diskuterar också ett urval av Perl program vi själva har skapat under alla våra otaliga konsultuppdrag.

Detta får du lära dig på kursen
 • Perl syntaxen
 • Olika sätt att anropa/använda Perl skript
 • Perl regex
 • Text hantering
 • Data typer
 • Effektiv I/O
 • Hantering av externa program-processer
Innehåll

Background and Overview

 • What is Perl
 • Basic syntax
 • Installation of Perl

Scalar Data Types

 • Perl variables, understanding '$'
 • Integral and floating-point values
 • Text strings
 • Text substitution (interpolation)
 • Operators
 • Simple I/O

Composite Data TYpes

 • Arrays & List data
 • Array operators
 • Understanding scalar vs array context
 • Associative arrays
 • Operators for associative arrays
 • Simpler I/O using arrays
 • How to use <STDIN>

Regex

 • What is regular expression (regex)
 • Patterns
 • Basic regex syntax
 • Understanding pattern groups
 • Regex operators
 • Regex options, such as case-insensitive matching
 • Regex substitution
 • Split / join

Functions

 • Overview of built-in functions
 • Writing your own functions
 • Understanding scope and local variables
 • What can you return from a Perl function
 • Passing parameters to a sub

Statements

 • If statement
 • Loops
 • Jumping using next / last
 • Suffix statements, such as 'unless'
 • Logical expressions using ‘&&’, ‘||’ och ‘?:’

Accessing Files

 • Opening a file for reading or writing
 • Accessing opened files using handles
 • Reading from or writing to external processes
 • Using the handy backtick operator '`'

Case Studies

Här diskuterar vi några av de Perl program vi skrivit för olika kunder genom åren.
SnabbFakta
Namn
Perl Basics
Längd
2 dagar
Nivå
Beginner
Målgrupp
Programmerare
Förkunskaper
Praktiska erfarenheter av script programming och/eller något programmeringsspråk
Teknisk miljö
 • Perl 5, via cygwin, ActiveState, StrawberryPerl för Windows
 • Perl 5, tillgängligt i Ubuntu Linux
 • En text editor för programutveckling
Relaterade Kurser
KursLängdNivå
Perl Intermediate2 dagarIntermediate
Schemalagd Kurs

Pris

14000 kr + moms

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag på samma kurstillfälle. Läs mer om vår samma-företags-rabatt.

Aktuella KursDatum
Startdatum Plats
4 maj 2017 Stockholm City
18 maj 2017 Stockholm City
29 maj 2017 Stockholm City
Företagsintern Kurs

Om du beställer en företagsintern kurs kommer vi till er och håller kursen i era egna lokaler. Priset bestäms av vår prismodell och baseras på antalet kursdagar, antalet deltagare, samt i förekommande fall resa och logi.

Prisexempel för NN deltagare

PPP kr + moms

Antal
Område

Läs mer om vår prismodell och beställningsvillkor.