Priser och villkor — Här finns allt samlat

Vi tycker det ska vara enkelt att bilda sig en uppfattning om vad det kommer att kosta. Läs mer om vår prismodell nedan.

Schemalagda kurser

Vi håller till i centrala Stockholm. Du tar med dig din egen laptop till kursen. Fritt WiFi finns alltid på plats. Några dagar innan kurstart mailar vi dig om vilken programvara du bör installera innan kursstart, så att vi kan ha en flygande start på kursen. Och du, glöm inte att ta med strömkabeln till din laptop :)
Prismodell
Antal DagarPris (exkl. MOMS)
1 11000 kr
215000 kr
319000 kr
424000 kr
527000 kr

I priset ingår tryckt kursmaterial och kaffe med tilltugg på för- och eftermiddag. Lunch ingår ej, utan intages på egen hand.

Du förväntas ta med dig din egen laptop till kursen. Cirka en vecka före kurstart skickar vi dig ett mail med installationsanvisningar för programvara vi rekommenderar du installerar innan kursen startar.

Samma-företags-rabatt
Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle.

Till exempel : Ni är tre personer från samma företag och anmäler er till en schemalagd kurs, som går ett viss datum. Då fakturerar vi ett helt pris för en person och reducerat pris för två personer. Förutsättningen är att vi kan skicka en samlingsfaktura till företaget.
Villkor
 • Du kan kostnadsfritt avboka till och med 20 dagar före kursstart. Efter det debiteras hela priset. Du kan dock överlåta din plats till en kollega, givet att du informerar oss om detta.
 • Vår faktura skickas i samband med kurstart
 • Du har 30 dagar på dig att betala fakturan
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning

Företagsinterna kurser

Vi kommer gärna till er och håller kursen i era lokaler. Boka då en företagsintern kurs. Upplägget är enkelt: Vår lärare reser till er med egen laptop. Ni arrangerar kurslokal med dataprojektor, duk och whiteboard. Deltagarna har med sig sina egna datorer/laptops.
Prismodell
BeloppEnhetFörklaring
15000 krkursdag Vi tar ett fast pris per kursdag
+1500 krdeltagareTillkommer ett rörligt pris per deltagare
+2000 krhotellnatt Schablon för eventuell övernattning på hotell i Sverige
+R krresaSchablon för eventuell resa inom Sverige
Räkna ut ditt pris
Kursdagar
XX
Deltagare
XX
Hotellnätter
XX
Område
XX
Pris

NN + moms

Resekostnad
OmrådePrisFörklaring
A0 kr Lokala resor inom Stor-Stockholm och dess krans-orter till vilka vi kan köra bil fram och åter över dagen
B1500 kr För städer inom en radie av 25 mil runt Stockholm, såsom Linköping, Gävle, med flera.
C4500 krÖvriga orter i Sverige.
DBegär offert För resor utanför Sverige, ser vi till att ha full kostnadstäckning för både resa och logi i vår offert.
Villkor
 • All priser anges exklusive lagstadgad MOMS (f.n. 25%)
 • Vår faktura skickas i samband med kurstart
 • Du har 30 dagar på dig att betala fakturan
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning
Längre betaltid än 30 dagar

Våra standardvillkor är att ni betalar på 30 dagar. I de fall ni önskar en längre kredittid, så har vi möjlighet att upphandla en dylik, givet att ni står för merkostnaden. Följande tabell sammanfattar vårt pristillägg

Uppläggning1000 kr
60 dagar6% på hela beloppet
90 dagar8% på hela beloppet
120 dagar10% på hela beloppet
N dagar och så vidare, i steg om 2% per påbörjad 30 dagars period
Omfakturering8000 kr

Med betalperiod avses den tidsperiod som löper från kursens/uppdragets påbörjande till komplett likvid erhållits.

Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att ni i god tid översänder den faktureringsinformation ni önskar att vi skriver in på fakturan. Detta innebär att om vi erhållit ofullständiga uppgifter om t.ex. inköpsnummer, faktureringsadress eller annat som föranleder er inköpsavdelning att avvisa vår faktura och vi måste omfakturera (kreditera + ny faktura), så lägger vi på en kostnad för vårt merarbete, samt att betalperioden förlängs. M.a.o. om ni har 90 dagars betalperiod och er inköpsavdelning avvisar vår faktura 90 dagar efter att vi skickat den och begär en uppdaterad faktura, så debiterar vi dels för omfaktureringsarbetet och den dubbla betalperioden (90 + 90 dagar).

Konsultuppdrag

Vi åtar oss konsultuppdrag i form av både rådgivning och programutveckling.
Prismodell
BeloppEnhetFörklaring
1200 krtimmeLöpande timpris
+2000 kr hotellnattSe ovan under Företagsinterna kurser
+R krresaSe ovan under Företagsinterna kurser
Villkor
 • All priser anges exklusive lagstadgad MOMS (f.n. 25%)
 • Våra betalningsvillkor är 30 dagar
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning
 • Vi fakturerar konsultuppdrag på veckobasis och faktura skickas i samband med att aktuell kalendervecka slutar
 • I samband med veckofakturering, skickas också en separat arbets- och timrapport med uppgifter om vad som har utförts och/eller levererats.
 • Minsta debiterbara enhet är en konsultdag. Där en konsultdag avser minst 8 timmar och mest 16 timmar.
 • Skriftliga instruktioner för eventuell intern tidsrapportering utöver den arbets-/tidsrapport vi skickar efter varje konsultvecka måste vara oss tillhanda innan uppdraget påbörjas.
 • Skriftliga instruktioner, inkluderande faktureringsmottagare med adress och eventuella referensnummer med mera, för fakturering via mellanhand/servicebyrå måste vara oss tillhanda innan uppdraget påbörjas.