Priser och Villkor

Vår prismodell för företagsinterna kurser

Företagsinterna kurser

Vi kommer gärna till er och håller kursen i era lokaler. Boka då en företagsintern kurs. Upplägget är enkelt : Vår lärare reser till er med egen laptop. Ni arrangerar kurslokal med dataprojektor, duk och whiteboard. Deltagarna har med sig sina egna datorer/laptops.

Företagsinterna kurser i Skandinavien Top

Detta är vår prismodell för kunder i Skandinavien.

Räkna ut ditt pris

AvserIndataVärdeEnhetBelopp Totalt
Kurslängd
dagar×=
Deltagare
personer ×=
Hotellnätter
nätter×=
Resområde
=
Totalt Prisbelopp

Prismodell

BeloppEnhetBeskrivning
15 000 kr
€ 1 500
kursdagFast pris per kursdag
1 500 kr
€ 150
deltagareRörligt pris per deltagare
2 000 kr
€ 300
hotellnattSchablonbelopp per övernattning på hotell
t.o.r. resaOmrådesbaserad schablonbelopp för resa

Resekostnad: Travel(zone)

OmrådeBeloppBeskrivning
A0 kr
€ 0
Lokala resor inom Stor-Stockholm och dess krans-orter till vilka vi kan köra bil fram och åter över dagen.
B 1 500 kr
€ 150
För städer inom en radie av 250 km runt Stockholm och max 2 timmar med bil
C4 500 kr
€ 450
Övriga delar av Sverige, nåbara via ett morgonflyg från Stockholm
D 6 000 kr
€ 600
Resor till Norge, Danmark eller Finland

Försäljningsvillkor

 • Uppdrag inom Sverige faktureras i SEK
 • Uppdrag utanför Sverige faktureras i EUR
 • Alla svenska priser anges exklusive lagstadgad MOMS (f.n. 25%)
 • Vår faktura skickas som PDF via e-post efter kursen
 • Fakturan skall vara helt betald inom 30 dagar
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning

Företagsinterna kurser utanför Skandinavien Top

Vänligen skicka oss ett e-brev med ditt önskemål och vi återkommer med en offert.

Försäljningsvillkor

 • Uppdrag faktureras i EUR
 • Alla priser anges exklusive MOMS (f.n. 25%)
 • Moms tillkommer för kunder inom EU
 • Vår faktura skickas som PDF via e-post efter kursen
 • Fakturan skall vara helt betald inom 30 dagar
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning

Schemalagda kurser Top

Vi håller till i centrala Stockholm. Du tar med dig din egen laptop till kursen. Fritt WiFi finns alltid på plats. Cirka en vecka före kurstart mailar vi dig om vilken programvara du bör installera innan kursstart, så att vi kan ha en flygande start på kursen. Och du, glöm inte att ta med strömkabeln till din laptop :)

Prismodell

Antal kursdagarBelopp
111 000 kr
2 15 000 kr
319 000 kr
424 000 kr
527 000 kr

I priset ingår tryckt kursmaterial och kaffe med tilltugg på för- och eftermiddag. Lunch ingår ej, utan intages på egen hand.

Du förväntas ta med dig din egen laptop till kursen. Cirka en vecka före kurstart skickar vi dig ett mail med installationsanvisningar för programvara vi rekommenderar du installerar innan kursen startar.

Samma-Företags-Rabatt

Vi ger 20% rabatt för tillkommande deltagare från samma företag vid samma kurstillfälle.

Till exempel : Ni är tre personer från samma företag och anmäler er till en schemalagd kurs, som går ett viss datum. Då fakturerar vi ett helt pris för en person och reducerat pris för två personer. Förutsättningen är att vi kan skicka en samlingsfaktura till företaget.

Försäljningsvillkor

 • Alla priser anges exklusive lagstadgad MOMS (f.n. 25%)
 • Vår faktura skickas som PDF via e-post efter kursen.
 • Du har 30 dagar på dig att betala fakturan
 • Påminnelseavgift och dröjsmålsränta utfärdas i händelse av sen inbetalning
 • Du kan kostnadsfritt avboka till och med 20 dagar före kursstart; sen debiteras hela priset.
 • Du kan överlåta din plats till en kollega, givet att du informerar oss.

Längre betalningstid Top

Våra standardvillkor är att ni betalar på 30 dagar. I de fall ni önskar en längre kredittid, så har vi möjlighet att upphandla en dylik, givet att ni står för merkostnaden. Följande tabell sammanfattar vårt pristillägg.

Med betalperiod avses den tidsperiod som löper från kursens/uppdragets påbörjande till fullständig likvid erhållits.

Vi kan inte nog understryka hur viktigt det är att ni i god tid översänder den faktureringsinformation ni önskar att vi skriver in på fakturan.

Detta innebär att om vi erhållit ofullständiga uppgifter om t.ex. inköpsnummer, faktureringsadress eller annat som föranleder er inköpsavdelning att avvisa vår faktura och vi måste omfakturera (kreditera + ny faktura), så lägger vi på en kostnad för vårt merarbete, samt att betalperioden förlängs.

Exempelvis ; om ni har 90 dagars betalperiod och er inköpsavdelning avvisar vår faktura 90 dagar efter att vi skickat den och begär en uppdaterad faktura, så debiterar vi dels för omfaktureringsarbetet och den dubbla betalperioden (90 + 90 dagar).

AvserBelopp/Procent
Uppläggningskostnad1 000 kr
Omfaktureringskostnad 8 000 kr
45 dagars betalperiod5% på hela beloppet
60 dagars betalperiod 6% på hela beloppet
75 dagars betalperiod7% på hela beloppet
90 dagars betalperiod8% på hela beloppet
105 dagars betalperiod9% på hela beloppet
120 dagars betalperiod10% på hela beloppet
D dagars betalperiod