Vanliga frågor

Vanliga frågor med våra svar

Var finns er kurslokal?

För schemalagda kurser håller vi till i Stockholm City (Stureplan 4C). För företagsinterna kurser kommer vi till er och håller kursen i de lokaler ni tillhandahåller.

Hur många deltagare måste det vara på en kurs?

Vi har inga restriktioner när det gäller antalet deltagare.

Ger ni kurser på engelska?

Ja. Vårt egenutvecklade kursmaterial är alltid författat på engelska, medan den muntliga framställningen under en företagsintern kurs kan genomföras på engelska eller svenska beroende på deltagarnas önskemål. För schemalagda kurser, gäller i princip att vi ger den muntliga framställningen på svenska, såvida inte samtliga deltagare är överens och uttryckligen önskar en muntlig framställning på engelska.

Går det att kombinera kurser?

Ja. Prata med oss vilka önskemål ni har så sätter vi ihop ett förslag och en offert.

Tar ni betalt för restid på företagsinterna kurser?

Nej, inte inom Sverige. Vi tar ut en schablonmässig kostnad för resa och logi, men inte för den tid resan tar.

Varför blandar ni svenska och engelska i kursbeskrivningarna?

Kursmaterialet är alltid skrivet på engelska, varför kursbeskrivningarnas innehållsförteckningar också är på engelska. Övrig text i beskrivningarna skriver vi dock på svenska.