Frågor och Svar — Några vanliga funderingar våra kunder har

För schemalagda kurser håller vi till i Stockholm City.

För företagsinterna kurser kommer vi till er och håller kursen i de lokaler ni tillhandahåller.

För företagsinterna kurser har vi inga restriktioner. Huvudsaken att ni tillhandahåller lokal och datorer åt deltagarna.

För schemalagda kurser förbehåller vi oss rätten att ställa in en kurs om det kommer för få anmälningar.

Ja. Vårt egenutvecklade kursmaterial är alltid författat på engelska, medan den muntliga framställningen under en företagsintern kurs kan genomföras på engelska eller svenska beroende på deltagarnas önskemål.

För schemalagda kurser, gäller i princip att vi ger den muntliga framställningen på svenska, såvida inte samtliga deltagare är överens och uttryckligen önskar en muntlig framställning på engelska.

Ja. Prata med oss vilka önskemål ni har så sätter vi ihop ett förslag och en offert.
Nej, inte inom Sverige. Vi tar ut en schablonmässig kostnad för resa och logi, men inte för den tid resan tar. Läs mer på vår pris-sida.
Kursmaterialet är alltid skrivet på engelska, varför kursbeskrivningarnas innehållsförteckningar också är på engelska. Övrig text i beskrivningarna skriver vi dock på svenska.